Transportakte uit 1617 (Thomas Farret)
Dit is een fragment van een akte uit de vroege 17e eeuw (1617).
Het gaat hier om de koop van een huis in Amsterdam door Thomas Farret (onderstreept), een uit Engeland afkomstige voorvader van Menno Tjoelker. Voor bijzonderheden verwijzen we naar de pagina over Thomas Farret.
Dit is de genealogische website van Menno en Tineke Tjoelker-Schuuring. U vindt hier de resultaten van het genealogisch onderzoek naar onze voorouders en hun naaste familie. Het is een jaar of twintig geleden, dat we hiermee begonnen. Destijds legden we onze gegevens vast met het genealogieprogramma Scion op de Amiga-computer; nu gebruiken we Gramps (Linux), versie 3.3.2. Vanuit Gramps genereren we de webpagina's.

De gegevens op de site zijn vrijwel allemaal het resultaat van eigen onderzoek in de oorspronkelijke bronnen of, voor zover het de laatste generaties betreft, afkomstig van directe overlevering van betrokkenen. Om privacy-redenen is de informatie over levende personen op de website beperkt.

Bij ons onderzoek beperken we ons tot directe voorouders en hun naaste familie (broers en zusters), maar desondanks is dit een megaproject dat voorlopig niet 'klaar' zal zijn. Inmiddels hebben we ruim twee en een half duizend personen met een eigen pagina (en vele meer die genoemd worden). Voortdurend vullen we de site aan met nieuwe gegevens. Af en toe blijkt, dat er ondanks alle zorgvuldigheid toch een foutje ingeslopen is dat rechtgezet moet worden. De website is dus steeds 'onder constructie'. Als handreiking aan de terugkerende bezoeker hebben we een pagina waarop we alle wijzigingen vermelden in de persoonlijke pagina's.

We streven er naar om het verleden tot leven te brengen door zoveel mogelijk over de desbetreffende personen te vermelden en ook verhalen en anekdotes op te nemen.

Op de site is een Creative Commons License van toepassing. Voor zover het ons eigen materiaal betreft is overname, met bronvermelding, toegestaan, commerciëel gebruik niet. Onzerzijds nemen we alleen materiaal op dat 'vrij' is of voor het gebruik waarvan uitdrukkelijk toestemming is verkregen van de rechthebbende.

Wie bezwaar heeft tegen gepubliceerde gegevens, verzoeken wij vriendelijk dit aan ons te melden (zie contactpagina). Ook andere reacties stellen we zeer op prijs!