Verhalen

Bij het naspeuren van het voorgeslacht komen soms opmerkelijke dingen aan het licht - dingen, die meer laten zien over de mensen over wie het gaat dan alleen namen en data van geboorte, huwelijk en overlijden. Los van de feitelijke gegevens, die elders op de website staan,wijden we daaraan aparte verhalen. Onderstaande links verwijzen naar de desbetreffende pagina's.