Jouckes, Auck

Geboortenaam Jouckes, Auck
Geslacht vrouwelijk

Families

Getrouwd Man Hartmans, Hartman
  Kind.
  1. Hartmans, Abeltien

Naaste verwanten

    1. Jouckes, Auck
      1. Hartmans, Hartman
        1. Hartmans, Abeltien