Offes, Daniël

Geboortenaam Offes, Daniël
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 64 jaren, 2 maanden, 15 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1698-08-21 Wyckel, Friesland, Nederland  

Vermoedelijk was zijn moeder Tamke Harmens.

 
Doop 1698-08-21 Wyckel, Friesland, Nederland  

Gaasterland, dopen, doopjaar 1698
Dopeling: Daniel
Gedoopt op 21 augustus 1698 in Wijckel
Kind van Uffe Waten en niet genoemde moeder

1
1e Huwelijk voor 1724-06-18    

Kinderen:

1. Pijtje, geboren te Sondel,
gedoopt op 18 juni 1724 te
Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel

2. Offe, gedoopt op 14 oktober 1725
te Sondel

3. Pijtie, gedoopt op 22 augustus 1734
te Harich

4. Daniël, gedoopt op 14 oktober 1736
te Harich

2 3
Stemkohieren 1728 Harich, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Harich (Gaasterland)
Stem nr. 13, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Grietman Regnerus Anneus Lycklama van Wyckel, eigenaar
Daniël Offis gebruiker

4
Omschrijvinge van familien in Friesland 1744 Harich, Friesland, Nederland  

Gaasterland: Omschrijvinge van familiën in Friesland, 1744
Gemeente Gaasterland, Harich
Daniel Offis
Toegezegde bijdrage £ 2:0:0
Aantal personen: 5

5
Quotisatie 1749 Harich, Friesland, Nederland  

Gaasterland Quotisatie 1749
Plaats: Harich
Omschrijving : gering boer
Perso(o)n(en): Daniel Offis
Aant. volw. : 3
Aant. kind. : 3
Aanslag : 33:7:00

6
3e Huwelijk 1762-11-07 Balk, Friesland, Nederland Getrouwd met Jeltje Hendriks

Gaasterland, huwelijken 1762
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 november 1762 in Balk
Man       : Daniël Offes afkomstig van Ruigahuizen
Vrouw     : Jeltje Hendriks afkomstig van Balk

7
Overlijden na 1762-11-07 Ruigahuizen, Friesland, Nederland  

In de overlijdensakte van zijn dochter Anna in 1837
werd vermeld dat Daniel Offes de Vlugt
te Ruigahuizen was overleden.

 

Ouders

Vader Waten, Uffe
Moeder Harmens, Tamke
    Broer     Offes, Wate
         Offes, Daniël

Families

Getrouwd Vrouw Broers, Baukjen
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1740-12-31 Sloten, Friesland, Nederland  

Sloten, huwelijken 1740
Vermelding: Derde proclamatie op 31 december 1740
Man : Daniel Offes afkomstig van Harich
Vrouw : Baukjen Broers afkomstig van Sloten
Opmerking : getrouwd te Harich

8
Huwelijk 1741-01-08 Harich, Friesland, Nederland  

Gaasterland, huwelijken 1741
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 januari 1741 in Harich
Man : Daniël Offes afkomstig van Harich
Vrouw : Baukjen Broers afkomstig van Sloten

9
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Harich:

1. Ytje, 10 mei 1744

2. Broer, 11 december 1746

3. Anne, 30 maart 1748

  Kind.
 1. Daniëls, Ytje
 2. Daniëls, Anna

Naaste verwanten

 1. Waten, Uffe
  1. Harmens, Tamke
   1. Offes, Wate
   2. Offes, Daniël
    1. Broers, Baukjen
     1. Daniëls, Anna
     2. Daniëls, Ytje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Wyckel
 2. Doopboek Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
 3. Doopboek Hervormde gemeente Harich
 4. Stemkohieren Friesland
 5. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 6. Quotisatie 1749
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Balk
 8. Trouwregister Hervormde gemeente Sloten
 9. Trouwregister Hervormde gemeente Harich