Meinertsz, Eilert 1 2

Geboortenaam Meinertsz, Eilert
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk     Getrouwd met Anna Cornelisdr.

Anna Cornelisdr. is in 1569 overleden.

Kinderen:

1. Neelthie Eilertsdr, gehuwd met Claes Claesz.

2. Jan Eilertsz. Blocq, gehuwd met Gildu Rheen

Leeuwarden, huwelijken 1605
Vermelding: Eerste proclamatie op 8 november 1605
Man       : Jan Eylards Blocq
Vrouw     : Jeldu Lolckes afkomstig van Reen

Leeuwarden, huwelijken 1605
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 november 1605
Man       : Jan Eylards Blocq
Vrouw     : Jeldu Lolckes afkomstig van Reen
Opmerking : hij is weduwnaar van M. Alles

3. Joachim Eilertsz.

4. Meinert Eilertsz., kinderen Antie en Bijcke
Meinerts

2 1 3
3e Huwelijk voor 1572-02-08   Getrouwd met Sickien Lubbertsdr. Brandenburch

Kinderen:

1. Lubbert Eillerts IJlama, gehuwd met Brechtien Henrixsz
Gauwenberch

Leeuwarden, huwelijken 1614
Vermelding: Ondertrouw in augustus 1614
Man       : Lubbert Eilerts Hama afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Brechtin Henricx Gauwenberch afkomstig van Amsterdam

Leeuwarden, huwelijken 1614
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 september 1614
Man       : Lubbert Eilerts Hama afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Brechtin Henricx Gauwenberch afkomstig van Amsterdam

2. Reiner, gehuwd met Aechtien Rommerts

Leeuwarden, huwelijken 1606
Vermelding: Eerste proclamatie op 21 november 1606
Man       : Reiner Eylarts afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Aechtien Rommerts afkomstig van Leeuwarden

Aechtien Rommerts was de halfzuster van Neeltie Rommerts Symonsdr
Ulenburch, die met Albertus van Loo was getrouwd.

3. Geertruijd, gehuwd met Dirck van Aerssen

Leeuwarden, huwelijken 1615
Vermelding: Ondertrouw op 20 juli 1615
Man       : Dirck van Arssen afkomstig van Emden
Vrouw     : Geertruyt Eillerts afkomstig van Leeuwarden

2 3 4
Burgerboeken van Leeuwarden 1573 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Tussen 1573 en 1575 Eijlert Meijnertsz.

5
Overlijden voor 1618-01-04    
1

Families

Getrouwd Vrouw van Douma, Maycke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk rond 1570    
2
  Kind.
 1. Eilertsdochter, Maycke

Media

Bijzonderheden

Eilert Meinerstsz. komt voor in de Hypotheekboeken van Leeuwarden:
(o.a.)

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
Akte gg012-106 1616-09-06; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg012-106
Datum akte:
1616-09-06
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Eillart Meinertsz en Sickien Brandenburgh, echtelieden, burgers bij de Waegspijpe binnen Leuwarden. 1616 Januarij 9. Schuldbekentenis (f 600,-,-) aan Jacob Simonsz, burger alhier.

Akte gg014-257 1619-10-09; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg014-257
Datum akte:
1619-10-09
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Eillert Meinertsz (overleden voor 4 januarij 1618) en Sickien Brandenburgh, echtelieden en burgers alhier. 19 Juli 1615. Huwelijkscontract van hun dochter Geertruijt Eillertsdr met Dirck van Aerssen.

Op 10 februari 1618 deed het Hof van Friesland de volgende uitspraak:

Sickien Brandenburgh, Eilert Meinerts weduwe, moest aan diens (kinds)kinderen uit zijn eerste
twee huwelijken (Neelthie Eilertsdr. vrouw van Claes Claesz, Jan Blocq, Joachim Eilertsz, Antie
en Bijcke, nagelaten kinderen van Meinert Eilertsz, en Albert en Maycke van Loo, nagelaten kinderen
van Maycken Eilertsdr) de verkoop toestaan van een half huis uit Eilert's nalatenschap, conform
de acte van scheiding en deling van 25 november 1617.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep zijdecramer
2

Naaste verwanten

  1. Meinertsz, Eilert
   1. van Douma, Maycke
    1. Eilertsdochter, Maycke

Bronverwijzing

 1. Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
 2. Ir. F. Bontekoe en Mr. J. C. Kutsch Lojenga: 'De van Loo's in de omgeving van Rembrandt'
 3. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 5. Burgerboeken van Leeuwarden