Leuwes, Leeuwe

Geboortenaam Leuwes, Leeuwe
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1674-12-17 Warns, Friesland, Nederland  

Liewe Liewes, j.d.

1

Families

Getrouwd Man IJntjes, Sipke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1681-01-23 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1681
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 januari 1681 in Warns
Man : Sipke Inties afkomstig van Warns
Vrouw : Leeuwe Leuwes afkomstig van Warns

2
Ledematen 1692-12-12 Warns, Friesland, Nederland  

Ledematen Warns
121 - Sipke IJnties
Kerkvoogd, diaaken, ouderling
ii/14 1710 (?) verstorven
122 - Lieuwe Lieuwes - obiit
Egtelieden

1
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Warns en Scharl:

1. Intie, 9 oktober 1681

2. Eelk, 6 april 1684

3. Scholte, 3 oktober 1686

4. Aelk, 4 augustus 1689

5. Lieuwe, 14 augustus 1692

6. Uilke, 25 november 1694

7. Uilk, 2 maart 1697

  Kind.
 1. Sipkes, Intie
 2. Sipkes, Scholte
 3. Sipkes, Aelk
 4. Sipkes, Uilk

Naaste verwanten

  1. Leuwes, Leeuwe
   1. IJntjes, Sipke
    1. Sipkes, Intie
    2. Sipkes, Scholte
    3. Sipkes, Aelk
    4. Sipkes, Uilk

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl