Meinen, Jan Klaas 1 2 3

Geboortenaam Meinen, Jan Klaas
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1721-11-16    
 
Doop 1721-11-16 Meppel, Drenthe, Nederland  

Jan, 16 november 1721,
zoon van Klaas Meine

4
1e Huwelijk 1747-02-12 Meppel, Drenthe, Nederland Getrouwd met Marretje Wijchers Dulleman

Meppel, ondertrouw- en trouwboek
Huwelijksdatum: 12-02-1747.
Bruidegom: Jan Klaassen, jongeman.
Bruid: Marretje Wijchers Dulleman, jongedochter.

Marretje Wijchers Dulleman was gedoopt in
1724 te Meppel:

Meppel, doopboek, 2 juni 1724,
Gedoopt: Marrighje, dochter van Wijcher Dulleman.

Haar ouders waren getrouwd in 1718:

Meppel, ondertrouw- en trouwboek
Huwelijksdatum: 01-01-1718.
Bruidegom: Wicher Berents Dulleman, jongeman.
Bruid: Aaltjen Wolters, jongedochter; herkomst: Twelen.
NB: huwelijksdatum onbekend.

Kinderen van Jan Klaas Meinen en Margje Dulleman,
gedoopt te Meppel:

1.  20 februari 1748, Gedoopt: Claes, zoon van Jan Claessen
en Marrichjen Wijgers Dulleman. Getuige: Jentjen Claes.

Claes werd begraven op 30 april 1766 op 13 jarige leeftijd.

Begraafboek Meppel:

30 april 1766 "Is verluit het zoontje van Jan Claes
Meijnen is vrij van de klok ziet het jaer 1755
den 5 maeij en 1752 den 24 october"

Zie de bijzonderheden voor gegevens over zijn erfenis.

2. 1 oktober 1749, Gedoopt: Aaltje, dochter van Jan Klaassen
en Marrighje Wijchers Dulleman. Getuige: Aaltje Wijchers Dulleman.

Aaltje werd begraven op 24 oktober 1752:

Begraafboek Meppel:
Op 24 oktober 1752 "is verluid het kind van Jan Claassen
schipper, is van moeders kant vrij ziet 1723 den 27 meij
en van vaders kant ook vrij ziet 1724 den 20 april"

Op 27 mei 1723 werd een kind van Wijgger Dulman verluid
en op 20 april 1724 een kraamkind van Klaas Meijnen.

3.  4 oktober 1751, Gedoopt: Trijntje, dochter van Jan Claas
en Marrigjen Dulleman. Getuige: Jentjen Claas.

4. 18 september 1754, Gedoopt: Wijcher, zoon van Jan Claessen
en Marrigje Dullemans. Getuige: Aeltje Wolters.

Wijcher werd begraven op 5 mei 1755:

Begraafboek Meppel:
Op 5 mei 1755 "is verluit het kindt van Jan Klasen Meijnen
is vrij 1752 den 24 October"

Marretje Wijchers Dulleman is begraven op 28 november 1755
te Meppel:
"Is verluit de huijsvrouwe van Jan Claasen Meijnen is vrij
1755 den 5 maaij"

2 4 5
2e Huwelijk 1762 Meppel, Drenthe, Nederland Getrouwd met Roelofje Karst

Meppel, ondertrouw- en trouwboek
Huwelijksdatum: 01-01-1762.
Bruidegom: Jan Claassen Meijnen, weduwnaar van
Margien Wijchers Dulman.
Bruid: Roelofje Karst, jongedochter; herkomst: Ruinerwolt.
NB: huwelijksdatum niet bekend.

2
2e Huwelijk 1762-09-19 Ruinerwold, Drenthe, Nederland  

Ruinerwold, doop- en trouwboek
Huwelijksdatum: 19-09-1762.
Bruidegom: Jan Klasen Meijnen, weduwnaar van
Marchijn Wijchers Dulman; herkomst: Meppelt.
Bruid: Roelfijn Karst, jongedochter; herkomst: 't Wolt.

Roelfijn Karst was gedoopt in 1724 te Ruinerwold:

Ruinerwold, doop-, trouw- en overlijdensboek, 29 november 1724,
Gedoopt: Roelofien, geboren te Ruinerwolt, dochter van Karst Buiten.

Kinderen, gedoopt te Meppel:

1. 23 december 1763, Gedoopt: Willemina, dochter van
Jan Klaassen Meinen en Roelofje Kersten.
Getuige: Geesje Kersten.

Begraafboek Meppel:

30 april 1766 "Is verluit het zoontje van Jan Claes
Meijnen is vrij van de klok ziet het jaer 1755
den 5 maeij en 1752 den 24 october"

Dit was Claes, het zoontje uit het eerste huwelijk.
Zie bijzonderheden.

2.  20 december 1767, Gedoopt: Mergien, dochter van
 Jan Klaassen Meijnen en Roelofjen Kerstens.

Begraafboek Meppel:

2 augustus 1771 "Heeft Jan Claesen Meinen het
Regt van de klock gekogt voor zijn huisvrou
Roelofje Kers Buiten, van Runderwolt, hij selfs
was vrij siet den 30 April 1766 zoodat zij nu beijde
vrij zijn met hare nakomelingen Betaald f 3 - 0 - 0"

Roelofje Kers Buiten werd op 21 maart 1785 te
Meppel begraven:
"Roelofje Kers Buiten, Vrouw van Burgemeester
Jan Klaassen Meinen is vrij ziet 1771 den 2 augustus"

6
Haarstedegeld 1764 Meppel, Drenthe, Nederland  

Oude Staten Archieven, inv.nr. 868,
Haardstedegeld Meppel: 6e rot, 1764 (1764),
Vermelding: Jan Claasen Meijnen
Bedrag: ƒ 02-00-00

7
Haarstedegeld 1774 Meppel, Drenthe, Nederland  

Oude Staten Archieven, inv.nr. 868, Haardstedegeld
Meppel: 6e rot, 1774 (1774),
Vermelding: Jan Claasen Meinen
Bedrag: ƒ 02-00-00

7
Haarstedegeld 1784 Meppel, Drenthe, Nederland  

Oude Staten Archieven, inv.nr. 868,
Haardstedegeld Meppel: 6e rot, 1784 (1784),
Vermelding: Jan Klaassen Meijnen
Bedrag: ƒ 02-00-00

7
Aankoop graf 1788-02-04 Meppel, Drenthe, Nederland  

"Grafnummer 332
Jan Meijnen
 4 februari  1788  Nu Jan Folkers
Den 16 october 1795  het Hoog geld betaald 0 - 7 - 8
1806 14 october  ad idem
1825 - nu J. F. Brocades"

Toelichting:
Jan Folkers was gehuwd met Fijchjen Meinen,
zuster van Jan Klaas Meinen.
J.F. Brocades was gehuwd met Evertjen Folkers,
dochter van Jan Folkers.

8
Overlijden voor 1792-08-17    
 
Begrafenis 1792-08-17 Meppel, Drenthe, Nederland  

17 augustus 1792
"Is verluijd Burgemeester J.K. Meijnen
vrij van de klokke ziet den 2 augustus 1771"

5

Ouders

Vader Meinen, Klaas
Moeder Janssen, Trijntjen
    Broer     Klaas, Meijne
    Zus     Meinen, Jentjen Klaas
         Meinen, Jan Klaas

Bijzonderheden

Gegevens van de kinderen van Jan Klaas Meinen:

Uit het 1e huwelijk:

1. CLAAS JANS MEINEN

Claas Jans Meinen werd begraven op 30 april 1766.
Over zijn erfenis moest de 30ste penning worden betaald:

30e en 40e penningen (1679-1797), rekendag 9 december 1766,
Vermelding: Claas Jans Meinen.
Datering: 09-12-1766.

"Den 28 dito van Jan Clasen Meinen zijnde
de 30e van f 2150 waar op de erfenisse van
zijn zoon Claas Jans Meinen op deszelvs
zusters gedevolveert heeft begroot
f 71 - 1 - 13"
(71 gulden, 1 stuiver en 13 penningen)

2. TRIJNTJE JANS MEINEN
Zij trouwde in 1774 met Nicolaas Hartgers:

Meppel, ondertrouw- en trouwboek
Huwelijksdatum: 09-11-1774; Ondertrouwdatum: 13-10-1774.
Bruidegom: Nicolaus Hartgers, jongeman.
Bruid: Trijntje Jans Meinen, jongedochter.

Trijntje Jans Meinen werd op 5 november 1785 te Meppel begraven:
"Trijntien Meinen, huijsvrouw van Nicolaas Hertgers"

Uit het 2e huwelijk:

3. WILLEMINA JANS MEINEN
Zij trouwde in 1792 met Teunis de Vries:

Meppel, ondertrouw- en trouwboek
Huwelijksdatum: 10-10-1792; Ondertrouwdatum: 21-09-1792.
Bruidegom: Teunis de Vries, jongeman.
Bruid: Willemina Meinen, jongedochter.

Zij overleed in 1837:
Meppel, overlijdensakte, 7 april 1837, aktenr. 49
Overledene: Willemina Jans Meijnen, geboren te Meppel; beroep: zonder;
overleden te Meppel op 06-04-1837; oud: 73 jaren, dochter van Jan Klaas Meijnen
en Roelofje Karst Buiten.
Gehuwd geweest met Teunis de Vries, overleden.

4. MARGJE JANS MEINEN
Zij trouwde in 1792 met Evert Keus:

Meppel, ondertrouw- en trouwboek
Huwelijksdatum: 10-10-1792; Ondertrouwdatum: 21-09-1792.
Bruidegom: Evert Keus, jongeman.
Bruid: Margjen Meinen, jongedochter.

Zij overleed in 1831:

Meppel, overlijdensakte, 29 oktober 1831, aktenr. 128
Overledene: Margje Meinen, geboren te Meppel; beroep: buiten beroep;
overleden te Meppel op 28-10-1831; oud: 63 jaren, dochter van Jan Klaassen Meinen
en Roelofje Karst Buiten.
Gehuwd geweest met Evert Keus, in leven.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep schipper (1752). burgemeester (1792)
 

Naaste verwanten

 1. Meinen, Klaas
  1. Janssen, Trijntjen
   1. Klaas, Meijne
   2. Meinen, Jentjen Klaas
   3. Meinen, Jan Klaas

Voorouders

Bronverwijzing

 1. 30e/40e penningen
 2. Trouwboek Meppel
 3. Overlijdensakte Meppel
 4. Doopboek Meppel
 5. Begraafboek Meppel - Klokkengeld
 6. Trouwboek Ruinerwold
 7. Haardstedegeld Drenthe
 8. Begraafboek Meppel - Graven