Hiddema, Eesck 1a

Geboortenaam Hiddema, Eesck
Geslacht vrouwelijk

Families

Gehuwd Man Hoytema, Hoyte Goslicks
  Kind.
 1. Hoytema, Lulof Hoytes

Bijzonderheden

van Nieuwland

Opm:
De gehele streek in Friesland, ontstaan door het dichtslibben van de Middelzee,
werd Nieuwland genoemd.

Naaste verwanten

  1. Hiddema, Eesck
   1. Hoytema, Hoyte Goslicks
    1. Hoytema, Lulof Hoytes

Bronverwijzing

 1. Stamboek van den Frieschen adel (1846)
   • Datum: 1846
   • Pagina: Hoytema, blz. 215