van der Meer, Jaai 1

Geboortenaam van der Meer, Jaai
Roepnaam Jo, Jeyke
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 75 jaren, 3 maanden, 18 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1910-12-26 Leeuwarden, Friesland, Nederland  
 
Overlijden 1986-04-13 Meppel, Drenthe, Nederland  
 
Begrafenis   Meppel, Drenthe, Nederland  
 

Ouders

Vader van der Meer, Lieuwe Tjemmes
Moeder Veenstra, Gepke
    Broer     van der Meer, Tjemme
    Zus     van der Meer, Trijntje
         van der Meer, Jaai
    Broer     van der Meer, Liebe
    Zus     van der Meer, Antje

Families

Getrouwd Man Schuuring, Harm
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1935-11-09 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarder Courant, 9 november 1935:
Ondertrouwd: H. Schuuring, 26 jaar, en J. van der Meer, 24 jaar.

2
Huwelijk 1935-11-25 Leeuwarden, Friesland, Nederland Huwelijk van SCHUURING, Harm en VAN DER MEER, Jaai

Huwelijksakte Leeuwarden
Datum: 25 november 1935
Akte nr 361

"Harm Schuuring, oud 27 jaren, motorboot kapitein, geboren te Zwartsluis, wonende te Leeuwarden, meerderjarige zoon van Adam Schuuring, oud 59 jaren, beurtschipper en van Johanna van Eijken, oud 57 jaren zonder beroep, echtelieden, wonende te Zwartsluis
en
Jaai van der Meer, oud 24 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leeuwarden, meerderjarige dochter van Lieuwe van der Meer, overleden, en van Gepke Veenstra, oud 52 jaren, zonder beroep, wonende te Leeuwarden.
De ouders des bruidegoms en de moeder der bruid verklaarden, voor mij tegenwoordig toe te stemmen in dezen echt.
De afkondiging tot dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier den negenden dezer maand.
Getuigen:
- Jan Schuuring, oud 25 jaren, bakker, wonende te Zwartsluis, broeder des echtgenoots
- Tjemme van der Meer, oud 29 jaren, Rijksklerk bij het kadaster, wonende te Eindhoven, broeder der echtgenoote"

's Middags om half drie werd het huwelijk ingezegend in de Pelikaankerk te Leeuwarden door Ds. S. W. Bos. De trouwtekst was Exodus 33 : 14 en 15:
"14 Hij dan zeide: Zoude mijn aangezicht
moeten medegaan om u gerust te stellen?
15 Toen zeide hij tot Hem: Indien uw
aangezicht niet medegaan zal, doe ons
van hier niet optrekken;"

Ds. Sikko Willem Bos, geboren 3-5-1885 te Bedum, studeerde aan de Theologische Hogeschool te Kampen. Hij werd te Westergeest op 24-10-1909 in het ambt bevestigd. Vervolgens was hij predikant te:
- Koudum 15-11-1914
- Oude Pekela 20-5-1917
- Dokkum 30-5-1920
Predikant te Leeuwarden van 3 april 1927 tot aan zijn emeritaat op 30 september 1950. Hij is overleden te Apeldoorn op 15 juli 1957, tijdens een vakantie. De begrafenis vond plaats op 18 juli 1957 te Huizum onder grote belangstelling.

Gegevens afkomstig uit diverse krantenartikelen
(delpher.nl).

Harm Schuuring en Jaai van der Meer gingen wonen op het schip "Stanfries IV".

3a
Verhuizing 1938-05-02 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

2e Vegelindwarssstraat 11, Leeuwarden
Zie Media/Galerij

De vorige bewoner bood op 4 maart 1938 enige artikelen te koop aan:

Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop
advertentieblad, 4 maart 1938:

"Te Koop
Ledikant, waschketel, linnenrek, kastje, spiegel, gasstel.
2e Vegelindwarsstraat 11. Zaterdag tusschen 3 en 5 uur."

 

4 5
Verhuizing 1948-01-10 Meppel, Drenthe, Nederland  

Stationsweg 54, Meppel
Zie Media/Galerij

Bij de verhuizing kwamen Aukje Busscher, nicht van Jaai van der Meer en waarschijnlijk Beppe Gepke Veenstra helpen bij het schoonmaken van de nieuwe woning.

In het pand Stationsweg 54 was in de Tweede Wereldoorlog (1942-1944) de Staf 21e korps van de Nederlandsche Arbeidsdienst gevestigd. De Nederlandsche Arbeidsdienst was een eerst vrijwillige en later verplichte werkinzetdienst (Arbeitseinsatz) voor mannen en vrouwen in Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

In 1947 werd het huis aangeboden voor een woningruil met Amsterdam:

De Waarheid, 1 oktober 1947:
"Woningruil Meppel-Amsterdam
Aangeboden een huis op eerste stand te Meppel, bevattende 8 kamers, sousterrain, met grote Kelder, badkamer en provisiekamer, voor- en achtertuin (7 x 25 m.), huurprijs ƒ 60, - per maand, tegen woning met hetzelfde aantal kamers in Amsterdam of omgeving.
Brieven H.J. Koning, Stationsweg 54 Meppel"

Drie dagen later werd alleen de bovenwoning voor woningruil met Amsterdam aangeboden:

De Waarheid, 4 oktober 1948:
"Woningruil Meppel-Amsterdam
Aangeboden étage op eerste stand te Meppel, bevattende woonkamer, kamer-keuken, 2 grote slaapkamers, groot plat met balustrade, grote zolder over de gehele étage en tuin. Huurprijs ƒ 31, - per maand voor dezelfde woongelegenheid.
Brieven H.J. Koning, Stationsweg 54, Meppel."

Was in oktober 1947 al geregeld, dat Harm Schuuring deze woning zou gaan huren?

 

6
Verhuizing voor 1951 Meppel, Drenthe, Nederland  

Schuttevaerstraat 4, Meppel
Zie Media/Galerij

 

 
Verhuizing voor 1954 Meppel, Drenthe, Nederland  

Emmastraat 83, Meppel
Zie Media/Galerij

Gereformeerd gezinsblad/ hoofdredacteur P. Jongeling, 26 juli 1955:

"Bevestiging en intrede cand. J.M. Zinkstok.

Cand. J.M. Zinkstok, beroepen predikant van Meppel, hoop D.V. 7 Aug. a.s. intrede te doen te Meppel, na in de morgendienst bevestigd te zijn door prof. H.J. Schilder van Kampen.
Na 27 Juli a.s. is zijn adres: Emmastraat 80."

Gereformeerd gezinsblad/ hoofdredacteur P. Jongeling, 30 december 1959:

"J. Wiskerke van Eskampstraat 14, Rotterdam
Emmastraat 83, Meppel"

 

7
Verhuizing voor 1960-12-25 Meppel, Drenthe, Nederland  

Heinsiusstraat 10, Meppel
Zie Media/Galerij

 

 
  Bijz.

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
15-10-1936:
"Burgerlijke stand Leeuwarden. Geboren van 10 tot 14 Oct.:
Gepke Johanna, dochter van H. Schuuring en J. van der Meer."
7-7-1938:
"Burgerlijke stand Leeuwarden. Geboren van 2-6 juli: Adam Herman
zoon van H. Schuuring en J. v.d. Meer."
14-12-1939:
"Burgerlijke stand Leeuwarden. Geboren van 9 tot en met 15 December:
Lieuwe, zoon van H. Schuuring en J. van der Meer."

Nieuwsblad van het Noorden, 8 april 1944:
"God, die leven schonk en leven spaarde, verblijdde ons
door de geboorte van een welgeschapen
Zoon JOHAN,
H. SCHUURING
J. SCHUURING-VAN DER MEER
Leeuwarden, 4 April 1944
2e Vegelindwarsstraat 11."

Op 28 november 1946 kregen Harm Schuuring en Jaai van der Meer een levenloos
geboren zoontje, begraven op 30 november 1946 in het graf van grootvader Lieuwe
van der Meer op de Noorderbegraafplaats:

k. van Schuring H.
Voorna(a)m(en): kind
Overlijdensdatum en plaats: 28-11-1946 (Leeuwarden)
Begraaf-/bestemmingsdatum: 30-11-1946
Grafnummer: 04/-/09/45
Begraafplaats: Noorderbegraafplaats

Wanneer het jongetje was blijven leven, had hij als naam Lammert gekregen,
roepnaam Bertje, vernoemd naar Lammert Smeding, de man van Trijntje van der Meer,
zuster van Jaai. Harm Schuuring en Lammert Smeding waren aanwezig bij de begrafenis
van het kindje op 30 november.

Friesch dagblad, 29 november 1946, Dag:

"Met groote droefheid geven wij U kennis van de
geboorte van onzen levenloos geboren zoon

H. Schuuring
J. Schuuring- v.d. Meer
en kinderen
Leeuwarden, nov. 1946"

De beide moeders van Harm Schuuring en Jaai van der Meer overleden kort na
elkaar:
Gepke Veenstra overleed in de nacht van 4 op 5 januari 1958 en in de volgende
nacht van 5 op 6 januari 1958 overleed Johanna van Eijken. Gepke werd op 9 januari
begraven te Leeuwarden en Johanna een dag later te Zwartsluis.

 

  Kind.
 1. Schuuring, Trijntje Annie
 2. Schuuring, Gepke Johanna
 3. Schuuring, Adam Herman
 4. Schuuring, Lieuwe
 5. Schuuring, Johan

Media

Bijzonderheden

Vanwege plagerij over de naam 'Jaai' in haar jeugd, wilde ze graag 'Jo' genoemd worden.

Jaai komt van de naam Jaitse, een mannelijke Friese voornaam.
Andere vormen zijn o.a. Jaei, Jaeike, Jaitske en Jaey.

Naaste verwanten

 1. van der Meer, Lieuwe Tjemmes
  1. Veenstra, Gepke
   1. van der Meer, Tjemme
   2. van der Meer, Trijntje
   3. van der Meer, Jaai
    1. Schuuring, Harm
     1. Schuuring, Gepke Johanna
     2. Schuuring, Adam Herman
     3. Schuuring, Lieuwe
     4. Schuuring, Johan
     5. Schuuring, Trijntje Annie
   4. van der Meer, Liebe
   5. van der Meer, Antje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Woordenboek van Voornamen - Dr. J. van der Schaar
 2. Archief Leeuwarder Courant
 3. Huwelijksakte Leeuwarden
   • Datum: 1935-11-25
   • Pagina: Aktenummer 361
 4. Bevolkingsregister Leeuwarden
 5. Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad
 6. De Waarheid
 7. Gereformeerd gezinsblad/ Hoofdred. P. Jongeling.