van der Donk, Eduart Fredriks 1 2

Geboortenaam van der Donk, Eduart Fredriks
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 63 jaren, 2 maanden, 27 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1716 Siegerswoude, Friesland, Nederland  
 
Doop 1716 Wijnjeterp, Friesland, Nederland  

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Datum: 02-1716
Plaats: Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Dopeling Eduart geboren te Siegerswoude
Vader Frederik van der Donk

3
Ondertrouw 1751-01-21 Eelde, Drenthe, Nederland  

Eelde, 21-1-1751, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 43 (ondertrouw- en trouwboek, 1737-1811), pagina 003

Huwelijkdatum: 21-1-1751;
Bruidegom: Eduard van de Donk, Jongeman; woonplaats: Sigerswoud
Bruid: Jantje de Vries, Weduwe, weduwe van E. Klein; woonplaats: Eelde
NB: getrouwd te Groningen.

4
Huwelijk 1751-03-17 Groningen, Groningen, Nederland Getrouwd met Janthje De Vries

"Saturni den 31 Januarii 1751
Eduart van der Dong van Sigerswoud present en Janthje de Vries weduwe van Evert Klein van Groningen pro qua Jan Derks de Vries als vader
Gecopuleert Den 17 Maart 1751 door Ds. Themmen Akerk"

Toelichting:
Themmo Themmen was predikant te Groningen van 1720 tot 1759.

Janthje de Vries was gedoopt op 3 december 1723 te Groningen in de Martinikerk, wonende in de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat, dochter van Jan Dercks en Fenneke Brouwers. Jan Dercks en Jenneke Brouwers waren getrouwd te Groningen op 2 maart 1723. Janneke Brouwers is op 22 november 1737 te Groningen begraven als huisvrouw van Jan Dercks Friese, wonend agter de muir bij Jats Boge.

1 2
Getuige bij huwelijkscontract 1756-04-16 Groningen, Groningen, Nederland  

Huwelijkscontract
Akte datum: 16-04-1756
Akte plaats: Groningen
Bruidegom: Arnoldus Luppus
Bruid: Luirtske Altena
(o.a.): Bruids zijde: Eduart van der Donk, voogd over des bruids minderjarig dochtertje bij wijlen Arnoldus Flasbloem

Toelichting:
Het dochtertje was Magteltje, gedoopt op 17 mei 1750 in de Nieuwe Kerk te Groningen, wonend Spinhuistraaat. Haar ouders waren Arnoldus Flasblom en Luurtske Altena. Zij verkochten op 25 september 1751 een huis te Harlingen, Noorderhaven 83:
" Luirdske Hendriks Altena x Arnoldus Dirks Vlasbloem, suikerraffineerder en koopman te Groningen"

Zij waren op 25 november 1747 te Franeker getrouwd.

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker
Datum: 10-12-1747
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden:
koopman, NB
Bruidegom Arnoldus Flasbloem wonende te Groningen
Bruid Luitske Altena wonende te Franeker

Arnoldus Flasbloem is in 1755 te Leeuwarden begraven:

register van begravenen of overledenen Gemeente Leeuwarden
Bron: DTB Begraven
Datum: 26-02-1755
Bijzonderheden:
Begraven bij de Oldehoofsterkerk
Overledene Arnoldus Vlasblom (suikerrafineerder, van Groningen) overleden - te Oldehoofsterkerk

5 2 6 7 8
Getuige bij huwelijkscontract 1763-11-09 Groningen, Groningen, Nederland  

Huwelijkscontract
Akte datum: 09-11-1763
Akte plaats: Groningen
Bruidegom: Peter Bredenbach
Bruid: Meinardina Meijer
(o.a.)
Bruidegoms zijde: E. van der Donk, verzocht

Toelichting:
Pieter Bredenbach was steenhouwer te Groningen.

5
Getuige bij huwelijkscontract 1771-08-15 Groningen, Groningen, Nederland  

Huwelijkscontract
Akte datum: 15-08-1771
Akte plaats: Groningen
Bruidegom: Abraham van der Donk
Bruid: Wilmina Wiardi
(o.a.):
Bruidegoms zijde: Eduard van der Donk, neef

Toelichting:
Abraham van der Donk was een achterneef van Eduard van der Donk. Zij hadden een gemeenschappelijke overgrootvader Bastiaen van der Donk.

5
Getuige bij huwelijk 1772-12-08 Groningen, Groningen, Nederland  

"Jan Geerts Smit present en
Maria Jans de Vries beijde van Groningen
pro qua Eduard van der Donk als Swager
Copulatie den 8 December 1772 door
Ds. Calkoen Akerk"

Toelichting:
Maria Jans de Vries was een halfzuster van Jantien de Vries. Wilhelmus Jabes Calkoen was predikant te Groningen van 1772 tot 1776.

1
Overlijden 1779-03-28 Groningen, Groningen, Nederland  

"28 maart 1679: Eduwart van der Donk, Man van Jantien de Vries bij de Jats Boog"

Een maand eerder was Jantien de Vries te Groningen overleden:

"26 februari 1679: Jantien de Vries Vrouw van Euduwart van der Donk bij Kijk Jats Boog"

Grafsteen Nieuwe Kerk:

[1810] 1779, DEN 28 FEBRUARIOS, ...N OVERLEEDEN IN DEN OUDERDOM VAN 56 JAAR DE E. JANTIEN DE VRIES, EN DEN 28 MAART DESSELVS EHEMAN DE E. EDUART VAN DER DONK IN DEN OUDERDOM VAN 63 JAAR, ALSMEDE DEN 2 MAY 178. ... MARISA JANS DE VRIES, VROUW VAN JAN GEERTS SMIT, IN DEN OUDERDOM VAN 36 JAAR.356
Wapen: Gevierendeeld: I en IV een omgewende leeuw; II en III een burcht met een neergelaten valdeur en met twee rijen kantelen boven elkaar.
GDW, blz. 355, nr. [1810].

Toelichting:
Maria Jans de Vries, halfzuster van Jantien de Vries, was op 8 december 1772 te Groningen getrouwd met Jan Geerts Smit. Zij was de dochter van Jan Derks de Vries en zijn tweede vrouw Annighje Meinders. Annigien Meinders was aanwezig bij het huwelijkscontract op 19 november 1772 als moeder en vrouw van Jan Derk de Vries. Maria Jans de Vries was op 22 september 1744 gedoopt te Groningen. Volgens het Breukdodenboek overleed zij op 1 mei 1780:

"Marieke de Vries, vrouw van Jan Smith, Kijk in 't Jatstraat Agter de Muir"

9 10

Ouders

Vader van den Donck, Frederik
Moeder Roelfs, Froukjen
         van der Donk, Eduart Fredriks
    Zus     van der Donk, Catharina Freriks

Media

Bijzonderheden

In 1744 trouwde Jan Dercks de Vriese, vader van Jantien de Vries,
te Groningen met Annighje Meinders:

"Sabbathij den 18 januarij 1744
Jan Dercks de Vriese van Groningen present en
Annighje Mijnderts weduwe Harmen Gerrits mede
van hier pro qua Meijndert Alderts als vader
Copulatie den 4 Februarij 1744 door Ds. Themmen Martini Kerk
(in de kantlijn:)
De dochter van de bruidegom 20 meerderjarig
is te verklaren dat van haar Vader nitten meer
van moederlijck goed heeft te praetenderen.
Geschiedt"

Toelichting:
Themmo Themmen was predikant te Groningen van 1720 tot 1759.
In deze akte werd Jantien de Vries als dochter van de bruidegom genoemd.

Uit het bovenstaande huwelijk werden geboren:

1. Maria, 22 september 1744

2. Jantien, 31 maart 1748

3. Jan, 25 maart 1751

4. Meindert, 22 oktober 1752

Jantien de Vries trouwde in 1745 te Groningen met Evert Berens Klein:

"Sabbathij den 7 Augustij 1745
Evert Berens Klein en Jantijn Jans
de Vries beide van Groningen pro qua
Jenne Abbas
gecopuleert 29 Augustij 1745
door Ds. Noordbeek Martini Kerk"

Toelichting:
Ds. Petrus Noordbeek was predikant te Groningen
van 1743 tot 1748.

Op donderdag 2 november 1747 werd Everdina gedoopt
in de Nieuwe Kerk te Groningen, dochter van Evert Klein
en Jantien de Vries aan Diep.

Naaste verwanten

 1. van den Donck, Frederik
  1. Roelfs, Froukjen
   1. van der Donk, Catharina Freriks
   2. van der Donk, Eduart Fredriks

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Groningen
 2. Doopboek Groningen
 3. Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
 4. Trouwboek Eelde
 5. Huwelijkscontract Groningen
 6. kleinekerkstraat.nl , wonen en werken in Harlingen in de loop der eeuwen
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Franeker
 8. Register van begravenen of overledenen Leeuwarden
 9. Breukdodenboek Groningen
 10. Grafschriften Nieuwe Kerk Groningen