Hanses, Rommert

Geboortenaam Hanses, Rommert
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Attestatie 1677-12-14 Warns  

Anno 1677 den 14 Decemb.
Rommert Hansis met attestatie van
Oudemirdum

1
Stemkohieren 1698 Warns  

Stemkohier 1698 Warns (Hemelumer Oldeferd
en Noordwolde)
Stem nr. 133, een huis, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Jarich Binckes (BINKES), eigenaar
Rommert Hanses, gebruiker

2
Overlijden 1701-03-13 Warns  
1

Families

Gehuwd Vrouw Ottes, An
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Lidmaten 1692-12-12 Warns  

Rommert Hanses en An Ottes, echteluijden
- 107 Rommert Hanses: 13 maart 1701 obiit
- 108 An Ottes: 17 juli 1714 , 84 jaar obiit

An Ottes is dus rond 1630 geboren.

1
  Kind.
 1. Rommerts, Tytje
 2. Rommerts, An
 3. Rommerts, Sijbrig
 4. Rommerts, Hans
 5. Rommerts, Lolkjen

Naaste verwanten

  1. Hanses, Rommert
   1. Ottes, An
    1. Rommerts, Tytje
    2. Rommerts, An
    3. Rommerts, Hans
    4. Rommerts, Lolkjen
    5. Rommerts, Sijbrig

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
 2. Stemkohieren Friesland