Liepe, Oedtses

Geboortenaam Liepe, Oedtses
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden voor 1641    

Lidmatenboek Smallingerland, 1640
De weduwe van Lyep Oedtses
Woonplaats: Opeinde
 - In 1640 lidmaat
 - In mei 1641 vertrokken naar Anjum

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem)
LIEPPE OEDSES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oudega, Nijega en Opeinde, lidmaten 1640-1697
en 1701-1743
DTB 626 blad 3

"De weduwe van Lijep Oedtses dese is
vertrocken Maij 1641 nae Aenjium in
Dongerdeel ac quoque obijt"

Voorin het lidmatenboek staat:

"Corte Aanteeckeninge

Van de Naemen der Ledematen
dewelck ijn den Aenvangh mijnes
Dienstes in de Drie Dorpen Oldegae,
Niegae ende Opeijn sijn bevonden.

Als mede dien het Godt den heere
gelievet heeft uijt sijn grondeloose
genaede door mijn geringhe Dienst
bij dese Gemeente te vervoegen.

Franciscus Iuvenalis
Eccls in Oldegae com Annexis
1640"

Opm:
Wat betekent de afkorting "Eccls" ? :

ecclesia = kerk
ecclesie minister = dienaar van de kerk: pastoor, predikant
ecclesiastis = geestelijke

Waarvan 'Eccls' ook precies als afkorting was gedacht, het heeft in
elk geval betrekking op de functie van de man in kwestie, dus:

Eccls in Oldegae com Annexis
 = Ecclesie/Ecclesiastis/Ecclesiastes/... etc.
 = Dominee/predikant in Oldega en
bijbehorende <dorpen/gehuchten>

NB Het bijbelboek Prediker is in het Latijn 'Ecclesiasticus',
afgekort tot Eccl. (Engels: Ecclesiastes).

 

Families

  Kind.
  1. Lieppes, Ipke

Naaste verwanten

    1. Liepe, Oedtses
        1. Lieppes, Ipke