Tjoelker, Jilles Jans

Geboortenaam Tjoelker, Jilles Jans
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 89 jaren, 9 maanden, 12 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1744 Augustinusga, Friesland, Nederland  
 
Belijdenis 1799-03-08 Augustinusga, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Achtkarspelen, 1799
Augustinusga
Jilles Jans
 - Op 8 maart 1799 belijdenis

Lidmatenboek Achtkarspelen, 1799
Augustinusga
Jilles Jans Tjoelker
 - In 1799 belijdenis
 - Op 10 december 1830 lidmaat
 - In 1833 overleden

1
Naamsaanneming 1811-12-27 Augustinusga, Friesland, Nederland Aanneming van de familienaam TJOELKER

Augustinusga, deel 1 folio 30 verso
Tjoelker, Jilles Jans, Augustinusga
Kinderen:
Ate 39, Jan 37, Tjitske 30
Kindskinderen:
(v. Ate) Zytske 14, Jilles 12, Tuetzen 10, Akke 9,
Tjetske 7, Aaltje 4, Klaaske 2 Jan ┬Ż; (v. Jan) Antje 1
Zie Galerij/Media

Zoals blijkt uit de kaartfragmenten, bestond er al meer dan honderd jaar
een boerderij met de naam 'de Tjoele'.

Broer Wytze Jans nam eveneens de naam Tjoelker aan.

2a
Overlijden 1833-10-13 Augustinusga, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1833
Aangiftedatum 14 oktober 1833, blad nr. 22
Jilles Jans Tjoelker, overleden 13 oktober 1833,
89 jaar, man
Weduwnaar

Tekst akte:

"In het jaar Eenduizend acht honderd drie├źndertig,
den Veertienden der maand October des voormiddags
ten tien uren zijn voor ons Grietman Officier van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Achtkarspelen,
Provincie Vriesland gecompareerd,
Ate Jilles Tjoelker, oud een en zestig Jaren van
beroep Landbouwer wonende te Augustinusga
in deze Grietenij des overledenes zoon
en Freerk Willems Haag oud zeven en vijftig
Jaren van beroep arbeider wonende aldaar
aan de overledene vreemd doch deszelfs gebuur,
welke ons  verklaard hebben, dat
Jilles Jans Tjoelker, oud negen en tachtig Jaren zonder beroep
geboren en wonende te Augustinusga voornoemd,
zoon van Jan Jans Tjoelker en Sytske Wytzes,
beide overleden en weduwnaar van Aafke Ates
van der Veer, insgelijks overleden,
op den dertienden dag der maand October des
namiddags, ten Zeven uren, te Augustinusga
meergemeld, is overleden."

3

Ouders

Vader Tjoelker, Jan Jans
Moeder Wytses, Sietske
         Tjoelker, Jilles Jans
    Broer     Tjoelker, Wytze Jans

Families

Getrouwd Vrouw van der Veer, Aafke Ates
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk rond 1771    
 
  Kind.
 1. Tjoelker, Jan Jilles
 2. Tjoelker, Tjitske Jilles

Media

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Boer, koopman (1813)
 

Naaste verwanten

 1. Tjoelker, Jan Jans
  1. Wytses, Sietske
   1. Tjoelker, Wytze Jans
   2. Tjoelker, Jilles Jans
    1. van der Veer, Aafke Ates
     1. Tjoelker, Jan Jilles
     2. Tjoelker, Tjitske Jilles

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Achtkarspelen
 2. Tresoar Fries Historisch centrum
   • Datum: 1811-12-27
   • Pagina: Familienamen Augustinusga, deel 1 folio 30 verso
 3. Overlijdensakte Achtkarspelen