Jarichs, Jannetje

Geboortenaam Jarichs, Jannetje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte      

afkomstig uit Franeker

Volgens de Kwartierstaat Willem de Vries
was zij de dochter van Jarich Fransz.
en Jantyen Scheltesdr.

1 2
1e Huwelijk voor 1582-09-25   Getrouwd met Pijeter Andrijesz.

Op 25 september 1582 werd  de inventaris van
Pijeter Andriesz. opgemaakt te Leeuwarden:

Nummer: 197
Signatuur: y6; 135
Datum: 1582/09/25
Inventarisant: Peter Andriesz.
Beroep inventarisant: Schoenmaker
Eerste echtgenote: N.N.
Opmerking: Peter zeven weken daarvoor
aan de pest overleden. Beroep n.a.v. posten.

3
Overlijden voor 1603-11-04    

Haar naam is aangetroffen op de grafsteen van
Adie Lambertsz.

Op 4 november 1603 werd de inventaris opgemaakt
van haar inboedel:

Nummer: 681
Signatuur: y15; 79
Datum: 1603/04/11
Inventarisant: Jantijen Jarichsdr.
Eerste echtgenoot: Pijeter Andrijesz.
Tweede echtgenoot: Aedije Lambertsz.
Beroep tweede echtgenoot: Burgemeester
Opmerking: Zie 497. e1 op p. 107.

Uit het bovenstaande blijkt, dat Jannetje Jarichs
eerst gehuwd was met Pijeter Andrijesz.

1 3

Families

Getrouwd Man Lambertsz, Adie
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk rond 1586    

1586 of 1587

 
  Kind.
 1. Adius, Magdalena
 2. Adius, Adigerus

Media

Naaste verwanten

  1. Jarichs, Jannetje
   1. Lambertsz, Adie
    1. Adius, Adigerus
    2. Adius, Magdalena

Bronverwijzing

 1. Dr. A.L. Heerma van Voss: Adie Lambertsz.
 2. Kwartierstaat Willem de Vries
 3. Leeuwarder boedelinventarissen, 1550-1790