Meinen, Jentjen Klaas 1 2 3 4 5

Geboortenaam Meinen, Jentjen Klaas
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1718-10-09    
 
Doop 1718-10-09 Meppel, Drenthe, Nederland  

Jentje, 9 oktober 1718,
dochter van Klaas Mijnen

1
Getuige 1743-02-24 Meppel, Drenthe, Nederland  

Meppel, doopboek (1736-1757; DTB 86), 24 februari 1743,
Gedoopt: Elijzabeth, dochter van Albert Coops en Geesjen Claes Groenewout
Getuige: Jentjen Claes Meinen.

Geesjen Claes Groenewout is later op
30 mei 1757 getuige bij de doop van
Trijntjen dochter van Jentjen Claes Meinen.

1
Aankoop graf 1750 Meppel, Drenthe, Nederland  

No. 125
Roelof Engbers van Hesselingen

6
Huwelijk 1751 Meppel, Drenthe, Nederland Getrouwd met Roelof Engberts van Hesselingen

Meppel, ondertrouw- en trouwboek
Huwelijksdatum: 01-01-1751.
Bruidegom: Roelof Engberts van Hesselingen,
weduwnaar van Albertjen Wolters.
Bruid: Jentjen Klaas, jongedochter.
Beide te Meppel.
NB: huwelijksdatum niet bekend.
Ze zijn voor 19 mei 1751 getrouwd. Op
deze datum werd het boek gecontroleerd.

Roelof Engberts was in 1733 gehuwd met
Albertje Wolters:

Meppel, ondertrouw- en trouwboek
Huwelijksdatum: 25-05-1733.
Bruidegom: Roelof Engberts, jongeman.
Bruid: Albertje Wolters, jongedochter.
NB: bruidegom voormalige woonplaats
Hesselinge; bruid voormalige woonplaats Uffelte.
beide wonende te Meppel

Albertjen Wolters is overleden tussen 2 april 1749
en 19 mei 1751. Zij was getuige bij de doop van
Roelof op 2 april 1749:

Meppel,  2 april 1749
Gedoopt: Roelof, zoon van Willem Jans en Fijchjen Arents.
Getuige: Albertje Wolters.
NB woonplaats vader: Hesselingh.

Fijchjen Arents (Fijtjen Aeris) was op
6 november 1754 getuige bij de doop van
Trijntjen, zie de bijzonderheden.

Roelof Engberts van Hesselingen was de zoon van
Engbert Gerrits. Zijn ouders trouwden in 1701:
Meppel, ondertrouw- en trouwboek
Huwelijksdatum: 16-07-1701.
Bruidegom: Engbert Gerrits, jongeman; herkomst: Meppell.
Bruid: Trijntjen Roeleffs, jongedochter; herkomst: Hesselingen.
NB: getrouwd te Staphorst.

Engbert Gerrits was de zoon van Gerrit Alberts, die in 1654
te Meppel was getrouwd:
Meppel, ondertrouw- en trouwboek
Huwelijksdatum: 14-07-1654.
Bruidegom: Gerrit Alberts, jongeman; herkomst: Delden.
Bruid: Aeltien Engberts, jongedochter; herkomst: Aenholt.

Doop Engbert Gerrits in 1665:
Meppel, doopboek, 12 juli 1665
Gedoopt: Engbert, zoon van Gerrit Alberts.

Roelof Engberts van Hesselingen werd op 25 juni 1781 te
Meppel begraven:

"Den 25 juni 1781 is verluid Roelof van Hesselingen
zie 1778 den 11 september"

Op 11 september 1778 werd zijn zoon Klaas begraven.

7 1 2
Overlijden voor 1793-08-26    
 
Begrafenis 1793-08-26 Meppel, Drenthe, Nederland  

26 augustus 1793 "verludt Jentjen Meinen weduwe
van Roelof Engbers van Hesselingen vrij van de klok
2 november 1758 en 11 september 1781"

Op 2 november 1758 was een kind van Roelof Engberts
van Hesselingen verluid.
Roelof Engberts van Hesselingen werd op 25 juni 1781
verluid en niet op 11 september 1781.

2

Ouders

Vader Meinen, Klaas
Moeder Janssen, Trijntjen
    Broer     Klaas, Meijne
         Meinen, Jentjen Klaas
    Broer     Meinen, Jan Klaas

Bijzonderheden

Op 29 juni 1751 moet Roelof Engberts van Hesselingen de 30ste penning betalen
over de erfenis van zijn vrouw Albertien Wolters:
 
30e en 40e penningen (1679-1797), rekendag 11 januari 1752, pagina 4416
Vermelding: Roelof Egberts, woonplaats: Hesselinge.
Datering: 29-06-1751.

"Den 29 dito door de Ette Stigh van Meppel
zevenhondert Car. gls. waar op Roelef Engberts
van Hesselinge tot Meppel als Lijftogtenaar dito
begroot heeft de Erfenisse van wijlen zijn Vrouw
Albertien Wolters, betaalt de 30ste penning met
drie en twintig Car. gls. ses stuivers en twaalf
penningen"

Toelichting:
Lijftochtenaar - vruchtgebruiker
Ette - rechter in Drenthe
Ette Stigh - Jan Krijns(Quirijns) Stigt, gedoopt op 5 juni 1691 te Meppel,
zoon van Martinus Sticht. Hij werd op 18 mei 1762 te Meppel
begraven:
"Burgemester Jan Krijn Stijgts"

In 1742, 1764 en 1774 betaalde Roelof Engberts van Hesselingen Haardstedegeld:

Oude Staten Archieven, inv.nr. 868, Haardstedegeld Meppel: 9e rot, 1774 (1774)
Vermelding: Roelof Engberts van Hesselingen
Bedrag: ƒ 02-00-00

Na zijn overlijden betaalde zijn weduwe in 1784:

Oude Staten Archieven, inv.nr. 868, Haardstedegeld Meppel: 9e rot, 1784 (1784),
Vermelding: De wed.we R. van Hesselinge
Bedrag: ƒ 01-00-00

In 1794 betaalde hun zoon Engbert (geen) haardstedegeld:

Oude Staten Archieven, inv.nr. 868, Haardstedegeld Meppel: 9e rot, 1794 (1794),
Vermelding: Engbert van Hesselingen
word door de vrinden geadsisteerd
Bedrag: ƒ 00-00-00

KINDEREN VAN ROELOF ENGBERTS VAN HESSELINGEN EN JENTJEN KLAAS MEINEN,
gedoopt te Meppel:

1. Klaas, 8 november 1752
geboren te Hesselingen, zoon van Roelof Engberts en ...  Klaas.
Getuige: Geertjen Heimes.

Begraafboek Meppel:

"11 september 1778 is verluijt de soon van
Roelof Engberts van Hesselingen en Jentien
Klaas Meinen is vrij siet 't Jaar 1758 den
2 November"

2. Trijntjen, 6 november 1754
dochter van Roelof Engbers en Jentjen Claes.
Getuige: Fijtjen Aeris

Begraafboek Meppel:
"19 november 1754 heeft Roeloff Engbert van Esselinge
het vierde Paard de klokke gekogt van moeders kand en
daar voor betaelt de Somma  f 1 - 10
Van Vaders kand, was hij vrij ziet het Jaar 1709
den 31 desember, zijn vrouw Jentien Claas Meijnen
was vrij ziet het Jaar 1748 den 17 meert zo dat se
nu vrij zijn en haar nakomelingen
op dato het kram kind verluijdt"

Op 31 december 1709 vermeldt hetzelfde begraafboek:
"Den 31 december 1709 is verluijt Engbert Gerrijs op
Hesselinge is van die klock vrij".
De vader van Roelof Engberts van Hesselingen was dus
Engbert Gerrits.
Op 17 maart 1748 was de vader van Jentjen Klaas Meinen
verluid.

3. Engbert, 28 september 1755
geboren te Hesselingen, zoon van Roelof Engberts
en Jentjen Klaas. Getuige: Ueltijn Jans.

Begraafboek Meppel:

"15 augustus 1795 is verluit Engbert van Hesselingen
vrij sie den 26 augustus 1793 en den 11 september 1781"

Zijn vader Roelof Engberts van Hesselingen werd op 25 juni 1781
verluid en niet op 11 september. Zijn moeder jentjen Klaas Meinen
werd op 26 augustus 1793 verluid.

4. Trijntjen, 30 mei 1757
 dochter van Roelof van Hesselingchjen en Jentje Claes.
Getuige: Geesjen Claes Groenewalt

Begraafboek Meppel:
"2 november 1758 is verluit het kindt van
Roelof Egbert van Hesselingen vrij 1754 den 19 november"

Uit dit gezin zijn voor zover bekend geen verdere nakomelingen
voortgekomen!

Naaste verwanten

 1. Meinen, Klaas
  1. Janssen, Trijntjen
   1. Klaas, Meijne
   2. Meinen, Jentjen Klaas
   3. Meinen, Jan Klaas

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Meppel
 2. Begraafboek Meppel - Klokkengeld
 3. 30e/40e penningen
 4. Haardstedegeld Drenthe
 5. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
 6. Begraafboek Meppel - Graven
 7. Trouwboek Meppel