Tijssen, Gaele

Geboortenaam Tijssen, Gaele
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk 1677-03-04 Jelsum, Friesland, Nederland Getrouwd met Saak Heres

Leeuwarderadeel, huwelijken 1677
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 maart 1677 in Jelsum
Man       : Geele Tijssen afkomstig van Jelsum
Vrouw     : Saak Heres afkomstig van Jelsum

Kind, gedoopt te Wirdum:

Tys, 27 januari 1678

1 2
2e Huwelijk 1704-03-02 Rijperkerk, Friesland, Nederland Getrouwd met Trijntje Gerryts

Tietjerksteradeel, huwelijken 1704
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 maart 1704 in Rijperkerk
Man       : Gaele Thijssens afkomstig van Rijperkerk
Vrouw     : Trijntje Gerryts afkomstig van Hardegarijp

3
Lidmaat 1705 Rijperkerk, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1705
Gaale Tyssens
Woonplaats: Rijperkerk
 - In 1705 ingekomen van Warga
Opm. : vertrokken naar Boksum

Hervormde gemeente Rijperkerk
en Hardegarijp

4

Families

Getrouwd Vrouw Jans, Bauck
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1686-03-07 Wirdum, Friesland, Nederland  

Leeuwarderadeel, huwelijken 1686
Vermelding: Ondertrouw op 7 maart 1686 in Wirdum
Man : Gaele Tyssen afkomstig van Warga
Vrouw : Bauk Jans afkomstig van Wirdum

2
Attestatie 1686-04-30 Wirdum, Friesland, Nederland  

Leeuwarderadeel, huwelijken 1686
Vermelding: Attestatie afgegeven op 30 april 1686 in Wirdum
Man : Gaele Tyssen afkomstig van Warga
Vrouw : Bauk Jans afkomstig van Wirdum
Opmerking : attestatie naar Warga

5
Huwelijk na 1686-04-30    
 
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Warga, Wartena en Warstiens:

1. Antje, 27 april 1687

2. Ittie, 23 januari 1689

  Kind.
 1. Gaeles, Ytie

Naaste verwanten

  1. Tijssen, Gaele
   1. Jans, Bauck
    1. Gaeles, Ytie

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Jelsum
 2. Doopboek Hervormde gemeente Wirdum
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
 4. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum