van der Meer, Lolke Arjens 1 2

Geboortenaam van der Meer, Lolke Arjens
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 56 jaren, 4 maanden, 3 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1758    

Waarschijnlijk was Lolke Arjens van der Meer
de zoon van Arjen Hendriks en Meinouw Jans Dokkum.

 
Volwassendoop 1779-01-31 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Heilige waterdoopt bedient
(o.a.)
Lolke Arjens

3
Huwelijk 1786-01-15 Molkwerum, Friesland, Nederland Getrouwd met Sijdske Tjibbeles

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1786
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 januari 1786 in Molkwerum
Man: Lolke Arjens afkomstig van Molkwerum
Vrouw: Sijdske Tjibbeles afkomstig van Molkwerum

Sijdske was in 1758 gedoopt te Heeg:

Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1758
Dopeling: Syts
Gedoopt op 20 augustus 1758 in Heeg
Kind van Tjeble Jans en niet genoemde moeder

Utingeradeel, huwelijken 1751
Vermelding: Attestatie afgegeven op 16 november 1751
Man: Tjible Jans afkomstig van Oldeboorn
Vrouw: Ytje Harings afkomstig van Hommerts

Kinderen van Lolke en Sijtske, te Molkwerum:

1. Meintjen, geboren 3 oktober 1786,
gedoopt 15 oktober 1786

2. Meintje, geboren 12 mei 1790,
gedoopt 29 mei 1790.

Sijdske Tjebbeles is op 18 december 1825 te
Molkwerum overleden:

"Sietske Tjebbeles geboren te Heeg, gewoond hebbende
te Molkwerum, Weduwe van Lolke Arjens van der Meer
en dochter van Tjebbele Jans en Jeltje Harings, Echte
lieden en huislieden te Heeg en aldaar overleden;
zijnde de overledene oud zeven en zestig jaren"

4 5 6 7
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Molquern
No. 111
Lolke Arjens
4 personen
1 manspersoon van 16 - 60 jaar
3 van 't Vrouwlijk Geslagt
1 domestique
Kerkgezindheid: Gerevormd
Bedrijf: Boer

8
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Molkweren
Lolke Arjens
gehuiwd
1 Kind
1 manlijke Dienstbode
4 Zielen
3 Gereformeerd
1 Doopsgezinde

9
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Molkwerum, No. 91
Lolke Arjens
3 Getrouwde
1 Kind
Geriformt

10
Overlijden 1814-05-04 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Lolke Arjens van der Meer, Landbouwer wonende
te Molkwerum
oud zijnde zes en vijftig jaren

11

Ouders

Vader Hendriks, Arjen
Moeder Dokkum, Meinouw Jans
    Broer     Arjens, Jan
    Broer     van der Meer, Hendrik Arjens
         van der Meer, Lolke Arjens

Bijzonderheden

Dochter Meintje trouwde in 1814:

Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd (mairie Koudum), 1814
Man: Tiette Ottes Folkerts, oud 23 jaar
Ouders: Otte Folkerts en Baukje Baukes
Vrouw: Meintje Lolkes van der Meer, oud 24 jaar
Ouders: Lolke Arjens van der Meer en Sietske Tjebbeles
Datum: 15 juni 1814, akte nr. 8

Tiette was geboren in 1791:

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1791, doopjaar 1791
Dopeling: Tiette
Geboren op 17 februari 1791
Gedoopt op 6 maart 1791 in Molkwerum
Zoon van Otte Folkerts en Baukjen Baukes

Hij was de jongere broer van Folkert Ottes Folkerts,
die getrouwd was met Meintje Jans van der Meer en
daarna met Sibbel Lieuwes Woudstra.

Kinderen van Meintje Lolkes en Tiette, geboren
te Molkwerum:

1. Baukje, 18 februari 1820

2. Sijtske, 4 april 1822,
in de Staversche Noordermeer onder het behoor van de Dorpe Molkwerum

3. Attje, 10 december 1824
in de Noordermeer onder Molkwerum

Attje is aldaar overleden op 4 januari 1825, oud drie weken en tien dagen.

Meintje Lolkes van der Meer is op 27 november 1857 te Molkwerum overleden:

Aangever (o.a.):
"Jelle Douwes van der Meer, oud 28 jaren, boereknecht wonende te Molkwerum"

"Meintje Lolkes van der Meer, geboren zonder beroep gewoond
hebbende te Molkwerum, oud 67 jaren, weduwe van Tjitte Ottes Folkertsma,
dochter van Lolke Arjens van der Meer en Sijtkse Tjebbeles, beide overleden
in tijden echtelieden"

Opmerking:
Jelle Douwes van der Meer was de zoon van Douwe Hendriks van der Meer,
neef van Meintje Lolkes van der Meer.

Naaste verwanten

 1. Hendriks, Arjen
  1. Dokkum, Meinouw Jans
   1. Arjens, Jan
   2. van der Meer, Hendrik Arjens
   3. van der Meer, Lolke Arjens

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
 2. Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
 3. Lidmatenboek Molkwerum (Doopsgezind)
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum
 5. Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
 6. Doopboek Hervormde gemeente Heeg
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes
 8. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
 9. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
 10. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
 11. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd