Jans, Meinse

Geboortenaam Jans, Meinse
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1662-02-02    
 
Doop 1662-02-02 Dokkum, Friesland, Nederland  

Dokkum, dopen, doopjaar 1662
Dopeling: Mense
Gedoopt op 2 februari 1662 in Dokkum
Zoon van Jan Meijnses en niet genoemde moeder

1
Stemkohieren 1698 Engwierum, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Engwierum (Oostdongeradeel)
Stem nr. 16, Broersma sathe, groot 64 pondematen, aantal
stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Maria Bosman, eigenaar
Opm. Curator: Henricus van Wyckel
Meinse Jans, gebruiker

2

Ouders

Vader Meijnses, Jan
         Jans, Meinse

Families

Getrouwd Vrouw Laurens, Gepke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk na 1697-08-25    

Dokkum, huwelijken 1697
Vermelding: Attestatie afgegeven op 25 augustus 1697
Man : Mense Jans afkomstig van Anjum
Vrouw : Gepke Laurens
Opmerking : weduwe van Rindert Klasen

3 4
  Kind.
 1. Minzes, Rindert

Naaste verwanten

 1. Meijnses, Jan
  1. Jans, Meinse
   1. Laurens, Gepke
    1. Minzes, Rindert

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Dokkum
 2. Stemkohieren Friesland
 3. Ondertrouwregister Gerecht Dokkum
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum