Rupsina, Andries Arjens

Geboortenaam Rupsina, Andries Arjens
Geslacht mannelijk

Ouders

Vader Andris, Adrian
         Rupsina, Andries Arjens

Families

Getrouwd Vrouw Hiddes, Trijn
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1632-08-16 Bolsward, Friesland, Nederland  

Bolsward, huwelijken 1632
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 augustus 1632
Man : Andries Arriens afkomstig van Bolsward
Vrouw : Trijn Hiddes afkomstig van Bolsward
Opmerking : chijrurgijn

1
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Bolsward:

1. Epe, 13 juni 1635

2. Franscke (?)

3. Sijbrich, 12 januari 1640

4. Hidde, 21 mei 1645

5. Aren, 9 april 1648

  Kind.
 1. Rupsina, Franscke Andries
 2. Andries, Sijbrich
 3. Rupsina, Hidde Andries
 4. Rupsina, Arjen Andries

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep chijrurgijn (1632)
 

Naaste verwanten

 1. Andris, Adrian
  1. Rupsina, Andries Arjens
   1. Hiddes, Trijn
    1. Rupsina, Franscke Andries
    2. Andries, Sijbrich
    3. Rupsina, Hidde Andries
    4. Rupsina, Arjen Andries

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward