Vriesema, Hinke Tijmens

Geboortenaam Vriesema, Hinke Tijmens
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden rond 66 jaren, 1 maand, 21 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1759 Veenwouden, Friesland, Nederland  

Dochter van Thijmen Tjeerds en Hinke Melles.

1
Familienamen 1811 rond 1811 Dantumawoude, Friesland, Nederland  

Hinke Tijmens wed. Roelof Popkes wonende
te Damwoude, dezelve heeft verklaard dat zij
aanneemt de naam van "Vriesema" voor
Familie-naam en dat zij heeft het volgend getal zonen
en Dogters te weten Hinke, oud 27 Jaar, Froukje
oud 24 Jaar; beide wonende te Bergum, Aukje oud
21 Jaar wonende te Wouterswoude, Popke oud
17 Jaar, wonende te Damwoude, TIjmen oud 14 Jaar,
wonende te Rinsumageest, Grietje oud 12 Jaar, Antje
9 Jaar en Marten oud 5 Jaar, alle drie wonende te
Damwoude en is dezen door ons vertekend als
verklarende den Komparant niet te kunnen schrijven,
dato Uts (?)

Damwoude = Dantumawoude

2
Overlijden 1825-02-22 Dantumadeel (Damwoude), Friesland, Nederland  

"Hinke Thijmens Vriesema oud zes en zestig
jaren, geboren te Veenwouden en woonachtig
te Dantumawoude, arbeidster, weduw van
Roelof Popkes, dochter van wijlen Thijmen Tjeerds en
Hinke Melles, nalatende zeven kinderen".

1

Ouders

Vader Tjeerds, Tijmen
Moeder Melles, Hinke
         Vriesema, Hinke Tijmens

Families

Getrouwd Man Popkes, Roelof
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1783-08-17 Dantumawoude, Friesland, Nederland  

man: Roelof Popkes afkomstig van Dantumawoude
vrouw: Hinke Tijmens afkomstig van Dantumawoude

3
  Kind.
 1. Vriesema, Hinke Roelofs

Bijzonderheden

Zij komt ook voor met Laverman als achternaam.

Naaste verwanten

 1. Tjeerds, Tijmen
  1. Melles, Hinke
   1. Vriesema, Hinke Tijmens
    1. Popkes, Roelof
     1. Vriesema, Hinke Roelofs

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Dantumadeel
 2. Familienamen 1811
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude