de Boer, Grietje Arents 1 2 3 4

Geboortenaam de Boer, Grietje Arents
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan ongeveer 60 jaren, 6 maanden, 2 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1690 Hoogeveen, Drenthe, Nederland  
2
Ondertrouw 1713-05-19 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Oebbel Tammes, van 't Hogeveen, Schoenmaker,
oud 25 Jare, op de Clovenierburgwal
sijn vader Tamme Oebbelse tot Wieringe
ende
Grietjie Arents de Boer; van 't Hogeveen,
oud 23 Jare, woont als voorn, ouders doot,
geassisteert met haar Nigt Annetje Dirks

hij vaders consent

Opm:
Annetje Dirks was getrouwd met
Willem van Sleeden.

2
Huwelijk na 1713-05-19   Getrouwd met Oebel Tames

Oebbel Tammes was de zoon van
Tamme Oebels en vermoedelijk van
Marrigjen Wychers, getrouwd te
Hoogeveen:

Hoogeveen, trouwboek (1682-1775; DTB 67),
1 februari 1692, pagina 17
Huwelijksdatum: 01-02-1692.
Bruidegom: Tamme Oebels, jongeman; herkomst: Hoge-Veen.
Bruid: Marrigjen Wijchers, jongedochter; herkomst: Hoge-Veen.
NB: huwelijksdatum onvolledig.

Oebel Taames is op 12 juli 1740 te Amsterdam,
Noorderkerk en kerkhof begraven.

2 5
Overlijden na 1750-07-03    

Grietje Arents de Boer was aanwezig
bij de ondertrouw van haar zoon Arnoldus
op 3 juli 1750.

 

Ouders

Vader de Boer, Arent Hermens
    Zus     de Boer, Roelofjen Arents
    Zus     de Boer, Wijchertje Arents
         de Boer, Grietje Arents
    Zus     de Boer, Engeltje Arents
    Broer     de Boer, Dirk Arents

Media

Bijzonderheden

Kinderen van Grietje Arents de Boer en Oebel Tames,
gedoopt te Amsterdam:

1. Maria, gedoopt 8 november 1715

getuigen: Willem Santman en Roeloffje Arens

Opm: Roeloffje Arens was Roelofien Arents de Boer, gehuwd met Willem Santman.

2. Arnoldus, gedoopt 28 november 1717

getuigen: Willem van der Sleden en Engeltje Arentse de Boer

Opm: Willem van der Sleeden was gehuwd met
Annetje Dirks een nicht van Grietje Arends de Boer.

3. Wiggert, gedoopt 16 juni 1720

getuigen: Roelof Wiggers en Wijntje Koops

4. Femmetje, gedoopt 7 maart 1723

getuigen: Willem Santman en Roelofje Arensz de Boer

5. Arnoldus, gedoopt 13 juni 1725

getuigen: Willem Santman en Engeltie de Boer

Opm: Willem Santman was getrouwd met Roelofien
Arents de Boer. Engeltie de Boer was een zuster van
Grietje Arents de Boer.

6. Weggert, gedoopt 8 oktober 1727

getuigen: Roelof van Venegh en Geertruij Martens
Opm: Roelof van Veeninge en Geertruij Martens
gingen op 23 april 1723 te Amsterdam in ondertrouw.
(zie hieronder)

7. Dirk, gedoopt 5 juli 1730

getuigen: Dirk Arens en Engeltie Arens

De getuigen waren Dirk Arents de Boer en Engeltje Arents
de Boer, broer en zuster van Grietje Arents de Boer.

8. Allete, gedoopt 6 juni 1734

getuigen: Dirck de Boer en Wesse Gerres,
broer met zijn vrouw van Grietje Arents de Boer.

Huwelijksinschrijving Roelof van Veeninge en
Geertruij Martens, 23 april 1723 te Amsterdam:

"Compareerden als vooren Roelof van Veeninge van 't hogeveen
oud 37 Jaar in de Wieringerstraat geass. met sijn moeder
Annetje Alberts
en
Geertruij Martens van Campen oud 32 Jaar op de Heregraft
ouders doot geass. met haar neef Roelof van Ansing
(ondertekening)
Roelof van Fenegen
Geertruij Martens zet een teken + "

Huwelijken van de kinderen van Oebele Tames en Grietje Arents de Boer:

1. Femmetje Tames trouwde in 1747 met Jan Blauwkroon:

inschrijvingsdatum: 27-10-1747
naam bruidegom: Blaukroon, Jan
naam eerdere vrouw: Bouman, Grietje
naam bruid: Tames, Femmetje

"Jan Blaukroon van Am. Wedr. Grietie Bouman op de Gelderse Kade(?)
en
Femmetie Tames van Am. oud 25 Jaar woont als vooren geasst. met
haar moeder Grietie Aarentse de Boer
(ondertekening)
Jan Blauwkroon
Femmetie Tames"

2. Arnoldus Tames trouwde in 1750 met Lammertje Lammers:

Inschrijvingsdatum: 03-07-1750
naam bruidegom: Tames, Arnoldus
naam bruid: Lammers, Lammertije

"Arnoldus Tames van Amsterd. oud 24 jaren In de Brouwerstraat
geassisteert met sijn moeder Gritije Tames
en
Lammertije Lammers van Meppelt oud 23 jaren in de Wieringer straat
haer moeder Jannetje Luckes tot Meppelt
(ondertekening)
Arnoldes Tames
Lammertije ondertekent met een + "

Lammertije was gedoopt te Meppel:

Meppel, doopboek (1672-1735; DTB 85), 13 mei 1725, pagina 199
Gedoopt: Lammighje, dochter van Lambert Lubberts.

Haar ouders waren getrouwd in 1714:

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1682-1717; DTB 91),
14 maart 1714, pagina 141
Huwelijksdatum: 14-03-1714.
Bruidegom: Lambert Lubberts, weduwnaar van Jantjen Alberts.
Bruid: Jantjen Luigjes, jongedochter.

Naaste verwanten

 1. de Boer, Arent Hermens
  1. de Boer, Wijchertje Arents
  2. de Boer, Dirk Arents
  3. de Boer, Roelofjen Arents
  4. de Boer, Engeltje Arents
  5. de Boer, Grietje Arents

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 2. Ondertrouwregister Amsterdam
 3. Doopboek Meppel
 4. Trouwboek Meppel
 5. Trouwboek Hoogeveen