Claeszoon, Broeder

Geboortenaam Claeszoon, Broeder
Geslacht mannelijk

Gezinnen

    Gezin van Claeszoon, Broeder en Sijmonsdr, Duijfgen
Getrouwd Vrouw Sijmonsdr, Duijfgen
  Bijz.

Testament opgemaakt te Leiden
Broeder Claeszoon, smit, zijn huysvrouwe Duyfgen Symonsdr.,
1511 à 1513

  Kind.
  1. Broerendr, Meijnsgen

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep smit
 

Naaste verwanten

    1. Claeszoon, Broeder
      1. Sijmonsdr, Duijfgen
        1. Broerendr, Meijnsgen