Lieppes, Gabriël

Geboortenaam Lieppes, Gabriël
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1666-09-23    
 
Doop 1666-09-23 Oudega, Friesland, Nederland  

Smallingerland, dopen, doopjaar 1666
Dopeling: Gabriël
Gedoopt op 23 september 1666 in Oudega
Zoon van Lippe Gabriëls en niet genoemde moeder

1
1e Huwelijk 1688-12-02 Nijega, Friesland, Nederland Getrouwd met Saakjen Sybrens

Opsterland, huwelijken 1688
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 oktober 1688
Man       : Gabriël Liepes afkomstig van Oudeschoot
Vrouw     : Saakien Sybrens afkomstig van Gorredijk

Opm:
Vermoedelijk is dit de ondertrouw.

Smallingerland, huwelijken 1688
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 december 1688 in Nijega
Man       : Gabriël Lieppes afkomstig van Oudega
Vrouw     : Saakjen Sybrens afkomstig van Gorredijk

Saakjen Sybrens werd in 1666 te Garijp gedoopt:

Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1666
Dopeling: Zaeck
Gedoopt op 13 augustus 1666 in Garijp
Kind van Sybren Sybrens en niet genoemde moeder

Ouders getrouwd in 1664:

Tietjerksteradeel, huwelijken 1664
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 augustus 1664
Man       : Sybren Sybrents afkomstig van Garijp
Vrouw     : Auck Tietzes afkomstig van Garijp

Zij zijn in 1668 vermeld als lidmaten:

Lidmatenboek Smallingerland, 1668
Man  : Sybren Sybrens
Vrouw: Auk Tziedzes
 - In 1668 belijdenis
Opm. : vertrokken

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Boornbergum en Kortehemmen, lidmaten 1667-1850
DTB 621 blad 5

Saakjen Sybrens is in 1679 vermeld als lidmaat:

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1679
Saeck Sibrens
 - In 1679 ingekomen

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Bergum, lidmaten 1679-1850
DTB 705 blad 3

Saeck Sibrens is overleden voor 14 november 1691.

2 3 4 5
Overlijden voor 1744    
 
Lidmaat 1691-03-06 Drachten, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1691
Gabriel Lippes
 - Op 6 maart 1691 ingekomen van Lippenhuizen

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Drachten, lidmaten 1674-1721 en 1740-1850
DTB 625 blad 24

6
Lidmaat 1692-07-17 Oudega, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1692
Gabriel Lippes
 - Op 17 juli 1692 ingekomen van Drachten

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oudega, Nijega en Opeinde,
lidmaten 1640-1697 en 1701-1743
DTB 626 blad 37

"Den 17 Julij is des Heeren H. Avondmaal
gehouden in Oudega. En is met Attestatie
tot ons gekomen
Gabriel Lippes van de Dragten"

6

Ouders

Vader Gabriels, Lieppe
Moeder Hermens, Antje
         Lieppes, Gabriël
    Broer     Lieppes, Geert
    Zus     Lieppes, Ipk
    Zus     Lieppes, Antje

Families

Getrouwd Vrouw Riencks, Martjen
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1691-11-14 Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1691
Vermelding: Ondertrouw op 14 november 1691
Man : Gabriël Lyppis afkomstig van Z.Drachten
Vrouw : Martjen Ryencks afkomstig van Garijp

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente
Garijp Suameer Eernewoude 1635-1771
Inventarisnr.: DTB 708

7
Huwelijk 1691-12-11 Drachten, Friesland, Nederland  

Smallingerland, huwelijken 1691
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 december 1691 in Drachten
Man : Gabriël Lippes afkomstig van Drachten
Vrouw : Martjen Rienks afkomstig van Drachten

8
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Oudega (Sm.):

1. Rienk, 4 maart 1694
2. Harmen, 6 januari 1697
3. Tzjerk, 20 november 1701
4. Wierd, 22 maart 1704
5. Wierd, 15 februari 1711

Van Lieppe is geen doop bekend.
Hij is vermoedelijk geboren tussen 1691 en
1694.

  Kind.
 1. Gabriels, Lieppe
 2. Gabriëls, Harmen
 3. Gabriëls, Tjerk

Naaste verwanten

 1. Gabriels, Lieppe
  1. Hermens, Antje
   1. Lieppes, Gabriël
    1. Riencks, Martjen
     1. Gabriels, Lieppe
     2. Gabriëls, Harmen
     3. Gabriëls, Tjerk
   2. Lieppes, Geert
   3. Lieppes, Ipk
   4. Lieppes, Antje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
 4. Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
 5. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 6. Lidmatenboek Smallingerland
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
 8. Trouwregister Hervormde gemeente Drachten