Jans, Froukje

Geboortenaam Jans, Froukje
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis   Wijns, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1753
  Man: Sydze Jelles
Vrouw: Froukjen Jans
Woonplaats: Wijns
 - Tussen 1729 en 1753 zij belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns,
lidmaten 1659-1850
DTB 713 blad 48

"11 Froukje Jans Echtevrouw van Sijdze jelles
te Wijns"

1
Omschrijvinghe van familiën in Friesland 1744 Wijns, Friesland, Nederland  

Sytse Jelles wed.
Aangeboden Capitalen: 4
Personen: 5
Wijns

2
Quotisatiekohieren 1749 Wijns, Friesland, Nederland  

Weduwe Sytse Jelles,
omschrijving: kan haar cost winnen,
gezin volw: 2 en kind: 1
aanslag: 21 - 15 - 0

3
Speciekohieren tussen 1748 en 1764 Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland  

Speciekohier Tietjerksteradeel 1748
Wijns nr. 8, post 1

Sytse Jelles weduwe
1748: hoofdbewoner
1762: naar Oudkerk nr. 61
Opm.  1755: zoon naar Oudkerk 2 lq

Speciekohier Tietjerksteradeel 1762
Oudkerk nr. 61 lq, post 4

Sytse Jelles weduwe
1762: hoofdbewoner, van Wijnsnr. 8
1763: naar Oudkerk nr. 2 lq

Speciekohier Tietjerksteradeel 1763
Oudkerk nr. 2 lq, post 3

Sytse Jelles weduwe
1763: inwonend, van Oudkerknr. 61
1764: naar Wijns nr. 8

Speciekohier Tietjerksteradeel 1764
Wijns nr. 8, post 3

Sytse Jelles weduwe
1764: inwonend, van Oudkerknr. 2 lq
1766: naar Garijp nr. 103

4

Families

Getrouwd Man Jelles, Sytse
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1724-11-19 Rijperkerk, Friesland, Nederland  

man: Sytze Jellis afkomstig van Rijperkerk
vrouw: Frouckjen Jans afkomstig van Rijperkerk

5
  Kind.
 1. van der Meer, Douwe Sytses

Naaste verwanten

  1. Jans, Froukje
   1. Jelles, Sytse
    1. van der Meer, Douwe Sytses

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Quotisatie 1749
 4. Collectie Pieter Nieuwland
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp