Farret, Thomas 1 2 3 4 5

Geboortenaam Farret, Thomas
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan ongeveer 77 jaren, 4 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte geschat rond 1570 Hereford, Herefordshire, England, Verenigd Koninkrijk  

Thomas Farret is volgens de ondertrouwakte (1609)
geboren in Hereford in Engeland. Hereford ligt
nabij de grens met Wales, te noorden van Bristol
(iets westelijker).
In de parish registers van Hereford bevinden zich
talloze vermeldingen van Farret's die dit alleszins
aannemelijk maken.

J.D. Uhlenbeck (1937) uit het vermoeden dat hij de
zoon of kleinzoon geweest zou kunnen zijn van
Josua Farret, parlementslid te Londen, die in 1558
naar Embden vluchtte. Dit ontleende hij aan
familiepapieren die berusten bij Mej. C. J. Farret
(Christina Johanna Farret), geboren te Amerongen
op 3 januari 1858, een nazaat van Thomas Farret.
Dit is ons inziens niet waarschijnlijk (ook al zou de
naam van zijn tweede zoon uit zijn tweede huwelijk
in die richting kunnen wijzen).
Hij zou dan namelijk vóór 1558 geboren moeten zijn.
Bij het opstellen van zijn testament in 1647 had hij
dan de zeer hoge leeftijd van omstreeks 89 jaar,
wat niet erg aannemelijk is. Mede gelet op de leeftijd
van de overige leden van de groep die in 1593 wegens
sektarisme in Londen werd opgepakt, lijkt de
schatting dat hij omstreeks 1570 geboren is
realistischer.

6
Servant 1593 London, England, Verenigd Koninkrijk  

Het boek The Early English Dissenters in the Light
of Recent Research, (Champlin Burrage 1912)
verhaalt over de lotgevallen van de Dissidenten
waartoe Thomas Farret behoorde. Op blz. 194-196
schrijft de auteur over de dissidente voorganger
Henoch Clapham:

"The last time he was in Holland was evidently
in 1597 en 1598, when we suddenly find hem
to be the minister of what he calls "That poore
English Congregation in Amstelredam". In another
work of him published at Amsterdam in 1598,
"THE SYNE AGAINST THE HOLY GHOSTE", he mentions
the names of his congreagation whom he styles
"his Faithful Brethren (o.a.) Thomas Farrat
(Farrar)"

"Thomas Farrat (not Farrar) is undoubtedly
here intended. The name is else where given as
Thomas Farret. He is described in the spring of
1593 as a "servant to William Greene of Aldersgate
Streete". Previously he had attended meetings
of the London Brownists and had been taken
prisoner. However, as he showed himself willing
to conform, he was soon released on bail.
Later he evidently went over to Holland"

Thomas Farret is volgens dit verhaal dus al in
1598 in Amsterdam, waar hij lid was van de
congregatie der Brownisten.

Er waren in deze tijd verschillende groepen
dissidenten die zich afzetten tegen de
Church of England, wat hen op vervolging
kwam te staan. Onder deze groepen waren
de Brownists, volgelingen van Robert Browne,
en de Barrowists, de volgelingen van Henry
Barrowe. De verschillen tussen beide zijn
voor ons niet zo duidelijk; een van de
verschillen is echter dat Barrowe het kerkelijk
gezag primair bij de ouderlingen legt, terwijl
Browne een meer democratische opstelling
heeft.

De Brownisten waren de eerste groep
dissidenten die in Amsterdam zijn toevlucht
zocht; de Barrowisten kwamen later. Veel
van de Brownisten trokken verder, naar Emden
en ook naar Amerika (met de Mayflower).
De Brownisten vormden een kleine en
slinkende groep in Amsterdam. De laatste
leden sloten zich uiteindelijk in 1708 aan bij
de andere groep (bron: Wagenaar, zie boek-
fragment in de galerij), die in 1607 binnen het
kerkverband van de Nederlandse kerk een
eigen kerk stichtte en de oude kerk op het
Begijnhof in gebruik kreeg.

Hoe dan ook, Thomas Farret behoorde in
1607 bij de eerste leden van deze Engelse
Presbyteriaanse kerk, die los stond van de
gemeente der Brownisten. In het standaard-
werk over de Amsterdamse geschiedenis van
Jan Wagenaar, waarvan we de bladzijden over
de Engelsche Presbyteriaanse Kerk hebben
bijgevoegd, worden de Brownisten min of
meer terloops vermeld in het verhaal over
de Engelsche Presbyteriaanse Kerk.

Zoals blijkt uit het aangehaalde boekcitaat,
verbleef Thomas Farret in zijn Londense tijd
in Aldersgate Street. Deze straat is terug te
vinden op de kaart van Londen uit 1593 die
we in de galerij opgenomen hebben.
Hier is ook een afbeelding te vinden van de
Aldersgate, een van de acht stadspoorten van
het Middeleeuwse Londen. Helaas toont deze
afbeelding de poort zoals die ná het vertrek
van Thomas Farret werd herbouwd; hij heeft
deze poort nooit gezien. Aldersgate Street
bestaat nog nog steeds; de straatnaam is de
enige herinnering aan de poort die er ooit was.

7a
Lid English Congregation 1598 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  
7b
1e Huwelijk voor 1604   Getrouwd met Jannetjen Jans

Kinderen:

1. Anna, geboren rond 1604
(zie bijzonderheden)

2. Thomas, geboren voor 2 september 1607

"The 2 of September 1607
Was Baptized Thomas the Son of
Thomas Forrede"

"The 2 September 1607
This day in the afternoone being the Sabbothday (?)
was baptised the sone of Th. Farrar the Reader
by mr  Jo. Paget pastoor (and) the childs name
was called Thomas"

3. Thomas, geboren voor 12 april 1609

"The 12 of april 1609
Was Baptized Thomas, the Son of
Thomas Larrede"

 
Lidmaat 1607 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

nr. 11 Thomas Farrar Embroyderer
nr. 12 Joane his wife
Dwelling Sint Antoniespoort (?)
Zie Galerij/Media

8
Reader 1623 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

"Reader Thomas Farrett"

Tegenwoordig worden de Readers als volgt
omschreven

"Readers are lay people in the Church of England,
from all walks of life, who are called by God,
theologically trained and licensed by the Church
to preach, teach, lead worship and assist in
pastoral, evangelistic and liturgical work"

Lay - leken

Vermoedelijk heeft Thomas Farret in 1623
een dergelijke taak in de Engelse Kerk
te Amsterdam gehad.

 
Testament 1647-01-05 Woerden, Utrecht, Nederland  

Type index: Notariële akten Woerden, 1647
Inventarisnummer: 8505
Aktenummer: 61
 
Naam: Tomas Ferreth
Woonplaats: Amsterdam
Datum: 05-01-1647
Hoedanigheid: testateur

Zie Galerij/Media

9
Overlijden na 1647-01-05    
 

Families

Getrouwd Vrouw Weens, Abigael
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1609-09-16 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

inschrijvingsdatum: 19-09-1609
naam bruidegom: Farrett, Thomas
naam eerdere vrouw: Jans, Jannetje
naam bruid: Weens, Abigael

"Thomas Farret van Hereford in Engelland
borduurwerker weduwnaar van Jannetje Jansdr te Amst.
wonende op de Heijsingel ter eenre ende
Abigael Weens van Deven in Engelland oud 35 Jaren
woonende te Amst. op de Breedstraet geen ouders
hebbende ter andere zijde
(handtekening)
Thomas Ffarrett
Abijgel Weens"

1
Huwelijk 1609-10-14 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Trouwboek Amsterdam, Engels Presbyteriaans:

"The 14e of october 1609
This day was Thomas Farred Maried to
Abigael Weens"

Doop-, trouw- en lidmatenboek Amsterdam
Engels Nederlands Hervormd:

"The wedding of Thomas Farret and
Abigael Weens was after thrye Sundaij
Lords daijs proclamation was confirmed
the 14 daije of october"

"1609 14 october
The Mariage between Mr Thomas Farret
and Abigael Weenes being 3 severall Lords
daijs proclamed is confirmed in the Reformed
English Church dato as above"

10 11
  Kind.
 1. Farret, John Thomas
 2. Farret, Josua Thomas
 3. Farret, Abigael Thomas

Media

Bijzonderheden

Thomas Farret was lid van de Engelse Presbyteriaanse Kerk
te Amsterdam. In de Galerij zijn diverse bladzijden uit de kerkeraadsverslagen
van deze kerk te zien, waarin de naam van Thomas Farret voorkomt.

Anna Farret, de dochter van Thomas Farret uit zijn eerste huwelijk
met Jannetje Jans, trouwde in 1630 met Isaack Jans:

inschrijvingsdatum: 02-01-1630
naam bruidegom: Janss, IJsaack
naam eerdere vrouw: Baerens, Jannetje
naam bruid: Farrer, Anna

"IJsaack Jans van Amsterdam weduwnaar van Jannetie
Baerens, vleijshouwer, woonende in de Joncker straet en
Anna Farret van Amsterdam out 26 Jaer geasst. (met)
Abigail Ferest haer moeder, woont op Boomsloot, den
vaeder zal moeten consenteren met huwelijk"
(handtekening)
Isack Jansen
Anna Farrer"

In de kantlijn:
"Thomas Farret voor mij verschijnende,
verclaert in het huwelijck van sijn
dochter te consenteren met Isack Janss
voor P. "

Opmerking: Abigael Ferest was haar stiefmoeder.

Op 27 januari 1630 zijn Isaack Jansz en Annetjen Faret getrouwd
in de Oude Kerk te Amsterdam:

"Op Sondach 27 januarij 1630 heeft Wachtendorp getrout:
(o.a.)
Isaack Jansz en Annetjen Faret Dr"

Opmerking:
Wachtendorp - Petrus Wachtendorp, predikant te Amsterdam van 1623 - 1652.
In 1623 werd hij beroepen te Amsterdam, afkomstig van Linnig, uit
Gulickerlant, overleden in 1652. Hij was de vader van Petrus Wachtendorp, die
naar Zuid-Afrika vertrok. Deze Petrus werd gedoopt op 20 februari 1629 in de
Nieuwe Kerk te Amsterdam, zoon van Petrus Wachtdorpius en Angnees Han.
(zie http://af.wikipedia.org/wiki/Petrus_Wachtendorp)
Linnich is een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen
in het Kreis Düren aan de Roer. Gulickerlant - Land van Gulik of Hertogdom Gulik.

Kinderen van Isaack Jansen en Anna Thomas Farret,
gedoopt  te Amsterdam:

1. Lijsbetje, 24 november 1630, Oude Kerk,
dochter van Isaak Jansz en Anna Farret
getuigen: Thomas Farret en Heiltjen Rijkers

2. Johannis, 6 februari 1633, Oude Kerk,
zoon van Isaak Jansz vleijshouwer en Anna Farret
getuigen: Abraham Jansz, Marija Fornier en Tanneken Krekels

Opmerking: Abraham Jansz was van beroep compassemaeker en
een goede bekende van Thomas Farret. Hij stond borg voor hem
bij de verkoop van zijn huis aan de Boomssloot in 1644.
Marija Fornier was op 10 oktober 1626 te Amsterdam ondertrouwd met
Jan Florijn, steenhouwer. Zij was toen 26 jaar oud en afkomstig van Ceulen.

3. Tomas, 3 september 1634, Nieuwe Kerk,
zoon van Isaack Jansz en Annetje Faret
getuige: Abigael Faret (zuster van Annetje)

4. Jannetje, 20 januari 1636, Nieuwe Kerk,
zoon van Isaac janss en Annetje Tomas
getuige: Baltje Dirx (vrouw van Josua Thomas Farret)

5. Tomas, 18 januari 1637, Nieuwe Kerk
zoon van Isaack Jansz en Anneken Farret
getuige: Tomas Ferret

6. Jannetje, 28 december 1638, Nieuwe Kerk
zoon van Isaack Jans en Annetje Tomas
getuige: Swaentje Abrahams

Anna Thomas Farret is overleden tussen december 1638 en
2 april 1639, toen Isaack Janss als weduwnaar werd vermeld.

ISAACK JANSS:

Isack Jansen was in 1622 getrouwd met Jannetje van Erpenbeeck:

inschrijvingsdatum: 29-07-1622
naam bruidegom: Jansen, Isaack
naam bruid: [van] Erpenbeeck, Jannetje
naam bruid: [van] Arpenbeck, Jannetje

"IJsaack Jansen, vleijshouwer, out 24 Jaeren, geasst. met
Jans van Ceulen zijn vader, woonende in de Angelierstraet
Ende Janneken van Erpenbeeck out 22 jaeren geen ouders
hebbende geasst. met Rocus Erpenbeeck haer broeder,
woonende op de Nieuwendijck
(handtekening)
Isack Jansen
Janneken van Arpenbeck"

Isaack Janss was dus geboren rond 1598 en de zoon van Jans van Ceulen.

Janneken van Erpenbeeck was de dochter van Barent van Erpenbeeck,
die in 1619 was overleden:

ingeschrevene: Aerppenbeck, Baerrent
datum begrafenis: 11-04-1619
begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
-wonende op den nieuwen dieck

Kort tevoren had hij zijn huis aan de Nieuwendijk verkocht:
datum overdracht: 31-05-1618
verkoper: Erpenbeecq, Barent
koper: Martsz, Pieter
straatnaam: Nieuwendijk
omschrijving: Huis en erf, zuidhoek Sint Jacobsstraat

Janneken van Erpenbeeck was gedoopt in 1600:

kind: Jannetgen
doopdatum: 14-03-1600
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Elpenbeeck, Barndt
moeder: Rockhuijs, Fem
opmerkingen: Ber. va: Koopman

Op 11 december 1625 werd Dierck gedoopt
in de Oude Kerk te Amsterdam, zoon van Isaack Jansz en
Jannetjen Barents (Erpenbeeck):

kind: Dierck
doopdatum: 11-12-1625
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jansz, Isaack
moeder: Barents, Jannetjen
opmerkingen: Ber. va: Vleeshouwer

Jannetjen Barents Erpenbeeck overleed voor 18 augustus 1629.

In 1629 trouwde Isaack Janss met Jannetje Nathaniels:

Inschrijvingsdatum:18-08-1629
naam bruidegom: Janss, Isaack
naam eerdere vrouw: Baerents, Jannetje
naam bruid: Nathaniels, Jannetje

"Isaack Janss van Amsterdam vleijshouwer, weduwnaar van
Jannetie Baerents in de Jonckerstraet en
Jannetie Nathaniels van Hanow, out 23 Jaeren, geasst. met
Tannetie Dircx woonende in de Jonckerstraet
(handtekening)
Isaack Jansen
Jantien Nattanels"

Na het overlijden van Anna Thomas Farret trouwde Isaack Janss
met Sijtie Jans in 1639:

inschrijvingsdatum: 02-04-1639
naam bruidegom: Janss, Izaak
naam eerdere vrouw: Faret, Annie Thomas
naam bruid: Jans, Sijtje
naam eerdere man: Frerixs, Dirk
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK. Akte doorgehaald

"IJsaack Janss van A. weduwnaar van Annie Thomas Faret
woonende in de Louwerierstraet en
Sijtien Jans van A. weduwe van Dirck Frericx woonende bij
de Westerkerck"
In de kantlijn:
"hij de Weescamer
mans doot in te brengen"

Op 10 april van datzelfde jaar werd het huwelijk opnieuw ingeschreven:

Inschrijvingsdatum: 10-04-1639
naam bruidegom: Jansen, Isaack
naam eerdere vrouw: Thomas, Anne
naam bruid: Jans, Sijtje
naam eerdere man: Frericksz, Dirck

"IJsaack Janss van A. vleijshouwer weduwnaar van
Anne Thomas, woonende in de Louwerierstraet ende
Sijtgie Jans van A. weduwe van Dirck Frericksz woonende
in de Westerstraet geasst. met Annite Heijndrix haer bekende
(handtekening)
IJsaack Jansen
X (merk van Sijtgie Jans)"
In de kantlijn:
"Hij heeft den 8 april 1639 bewijs ter
weescamer gedaan"

Op 26 mei 1644 stond Isaack Jansz, vleijshouwer, borg voor Thomas Farret
bij de verkoop van zijn huis aan de Boomssloot.

Isack Jansen is begraven op 16 juli 1649 te Amsterdam:

ingeschrevene: Jansz, Isaac
datum begrafenis: 16-07-1649
begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk

"Isaac Jansz in de Reestraat
(kosten) 10 gulden en 13 stuivers"

Naaste verwanten

  1. Farret, Thomas
   1. Weens, Abigael
    1. Farret, John Thomas
    2. Farret, Josua Thomas
    3. Farret, Abigael Thomas

Bronverwijzing

 1. Ondertrouwregisters Amsterdam
 2. Trouwboek Amsterdam Oude Kerk Nederlands Hervormd
 3. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 4. Doopboeken Amsterdam
 5. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
 6. J. D. Uhlenbeck: Genealogie van het geslacht Farret
 7. Champlin Burrage ( 1859-1951): The Early English Dissenters in the Light of Recent Research (1550-1641 ...
   • Pagina: blz. 194-196
   • Pagina: blz. 96
 8. Lidmaten Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
 9. Notariële akten, Woerden
 10. Trouwboek Amsterdam Engels Presbyteraans
 11. Doop-, trouw- en lidmatenboek Amsterdam Engels Nederlands Hervormd