Andries, Gatje 1

Geboortenaam Andries, Gatje
Geslacht mannelijk

Families

Gehuwd Vrouw , Pieter
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1639-09-08    

Op 8 september 1639 werd hun zoon
Andries geboren.

2
  Kind.
  1. Gatses, Andries

Bijzonderheden

In 1640 bezat Gatje Andries een huisstede,
stem nr. 77 te Koudum.

Naaste verwanten

    1. Andries, Gatje
      1. , Pieter
        1. Gatses, Andries

Bronverwijzing

  1. Stemgerechtigden Koudum 1640 en 1698
  2. Doopboek Hervormde gemeente Koudum