Lieuwes, Pieter

Geboortenaam Lieuwes, Pieter
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1618-08-23    
 
Doop 1618-08-23 Langweer, Friesland, Nederland  

Gedoopte personen op Langweer:
(o.a.):
Pieter Lieuwes 23 Augusti 1618

1a
Diaken 1653-03-06 Langweer, Friesland, Nederland  

Zie de Bijzonderheden.

2a

Ouders

Vader , Lieuwe
    Broer     Lieuwes, Douwe
         Lieuwes, Pieter

Families

Onbekend Partners Uijlckesdr, Sijuerttije
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1644-01-07 Langweer, Friesland, Nederland  

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 07-01-1644
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Pieter Lieuweszn wonende te Langweer
Bruid Sijuerttije Uijlckesdr wonende te Langweer

3
Belijdenis 1646 Langweer, Friesland, Nederland  

Octobris (?) sijn de Gemeente Jesu op Langweer toegedaen
(o.a.)
Pietter Lieuwes soon ende
Sijuerttije Uijlckesdr Echte Luiden
woonende op Langweer

2b
  Kind.
 1. Pieters, Lieuwe
 2. Pytters, Douwe

Bijzonderheden

Lidmatenboek Langweer, 6 maart 1653:

"De voorscreven Kercken Raedt der Gereformeerde Gemeijnte Jesu
Christi op Langweer met eenige voorname Ledematen sel-
ver Gemeijnte, op den 6 Martii Anni 1653 vergadert sijnde in
het Pastoriehuis (: nae dat des selven daeghs afgecondicht was
dat Geerlof Jacobs ende Pietter Lijeuwes souden rekenschap
doen van de bedieninge der Dijaconije:) Soo heeft Gerlof Ja-
cobs ......

Pietter Lijeuwes heeft oock ter selver tijt van sijn ontfangh en
uitgaeve rekeninge gedaen; ende vertoont in alles ontfangen
te hebben een hondert seeven en veertich Caroli gulden, 8 stuijvers en 14 penningen
ende uitgegeven drie en seventich Caroli gulden, negen stuijvers en 8 penningen
welcke van ontfangh afgetrocken sijnde, blijft noch in
alles aanwezich, drie en seventich Caroli gulden, 19 stuijvers en 6 penningen"

Naaste verwanten

 1. , Lieuwe
  1. Lieuwes, Douwe
  2. Lieuwes, Pieter
   1. Uijlckesdr, Sijuerttije
    1. Pieters, Lieuwe
    2. Pytters, Douwe

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Bornzwaag
   • Datum: 1628-08-23
   • Pagina: image 28
 2. Lidmatenboek Langweer
   • Datum: 1653
   • Pagina: image 41
   • Datum: 1646
   • Pagina: image 7
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag