Hoitema, Fopkjen Hommes 1 2 3

Geboortenaam Hoitema, Fopkjen Hommes
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 28 jaren, 1 maand, 15 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1792-09-25 Hommerts, Friesland, Nederland  
4
Doop 1792-10-07 Hommerts, Friesland, Nederland  

Wymbritseradeel, dopen, geboortejaar 1792, doopjaar 1792
Dopeling: Fopkyn
Geboren op 25 september 1792 in Hommerts
Gedoopt op 7 oktober 1792 in Hommerts
Kind van Homme Foppes en Froukje Halberts

4
Huwelijk 1818-06-06 Wymbritseradeel, Friesland, Nederland Getrouwd met Ruurd Anskes Fortuin

Huwelijksakte Wymbritseradeel, 1818
Man   : Ruurd Anskes Fortuin, oud 21 jaar, geboren te Jutrijp
Ouders: Anske Alles Fortuin en Feikjen Ruurds
Vrouw : Fopkjen Hommes Huitema, oud 25 jaar,
geboren te Hommerts
Ouders: Homme Foppes Huitema en Froukjen Halberts
Datum : 6 juni 1818, akte nr. 24

"Ruurd Anskes Fortuin, boereknecht, wonende
te Heeg, geboren te Jutrijp, den 26 october 1796 en
alzoo minderjarige zoon van Anske Alles Fortuin,
Schipper, wonende te Hommerts,
en van Feikjen Ruurds, overleden".

Kinderen van Fopkjen en Ruurd:

1. Anske, geboren 1 maart 1919 te Hommerts

Na het overlijden van Fopkjen trouwde
Ruurd Anskes Fortuin op 11 juni 1825 te
Smallingerland met Aaltje Alberts Kamstra.

Na haar overlijden trouwde hij met haar zuster
Durkjen Alberts Kamstra op 24 mei 1830
te Wymbritseradeel.

Ruurd Anskes Fortuin is op 17 januari 1857
te Heeg overleden:

"Ruurd Anskes Fortuin, oud zestig jaren,
van beroep schipper, geboren te Jutrijp,
wonende te Heeg, echtgenoot van
Durkjen Alberts Kamstra".

5 6 7 8
Overlijden 1820-11-10 Hommerts, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1820
Aangiftedatum 13 november 1820, akte nr. 69
Fopkjen Hommes Huitema, overleden 10 november 1820,
27 jaar, vrouw
Gehuwd

"Fopkjen Hommes Huitema, geboren en wonende
te Hommerts, oud zeven en twintig jaren,
huisvrouw van Ruurd Anskes Fortuin,
schipper te Hommerts".

Memories van Successie
Kantoor Sneek, overl. jaar 1820

Overledene  : Fopkje Hommes Huitema
Overleden op: 4 november 1820
Wonende te  : Hommerts
Tekst:
vrouw van Ruurd Anskes Fortuin, schipper;
moeder van minderjarige Anske Ruurds
Fortuin.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

8 9

Ouders

Vader Hoitema, Homme Foppes
Moeder Halbes, Froukje
    Zus     Hoytema, Antje Hommes
    Zus     Hoitema, Tjitske Hommes
    Zus     Hoitema, Halbertje Hommes
         Hoitema, Fopkjen Hommes
    Broer     Hoitema, Foppe Hommes
    Broer     Huitema, Halbe Hommes
    Broer     Huitema, Tjitse Hommes

Bijzonderheden

Op 21 december 1811 nam Alle Anskes, de grootvader van Ruurd Anskes Fortuin,
de naam "Fortuin" aan te Heeg.

In 1842 verkocht Anske Ruurds Fortuin, zoon van Ruurd Anskes Fortuin en
Fopkjen Hommes Huitema, een deel van zijn bezit
aan Tjitze Hommes Huitema, broer van Fopkjen:

1842 Heeg, notaris G. S. Zijlstra
Koopcontrakt
Betreft 3/10 huis en greidland te Hommerts, koopsom fl. 240
- Anske Ruurds Fortuin te Heeg, verkoper
- Tjitze Hommes Huitema te Hommerts, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 54020
Repertoirenr.: 49 d.d. 8 augustus 1842

Op 19 december 1859 werd het huis, dat Anske Ruurds
Fortuin te Heeg bewoonde, te koop aangeboden.
Leeuwarder Courant van 16 december 1859:

"De notaris K. de Jong Rz. te Wommels zal op maandag 19 december 1859
's namiddags 2 uur, ten huize van kastelein Ids. F. Bergsma te Heeg,
finaal verkoopen:
(o.a.)
Eene Huizinge, bestaande uit 3 Woonkamers, met Erf en Bleek c.a.
staande ten noorden der Gereformeerde Kerk te Heeg;
bewoond door Anske Ruurds Fortuin en anderen; staande op f 900".

Opm:
c.a.- cum annexis- met wat erbij hoort.

Naaste verwanten

 1. Hoitema, Homme Foppes
  1. Halbes, Froukje
   1. Hoytema, Antje Hommes
   2. Hoitema, Tjitske Hommes
   3. Hoitema, Halbertje Hommes
   4. Hoitema, Fopkjen Hommes
   5. Hoitema, Foppe Hommes
   6. Huitema, Halbe Hommes
   7. Huitema, Tjitse Hommes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariƫle archieven Friesland
 2. Archief Leeuwarder Courant
 3. Familienamen 1811
 4. Doopboek Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
 5. Huwelijksakte Wymbritseradeel
 6. Geboorteakte Wymbritseradeel
 7. Huwelijksakte Smallingerland
 8. Overlijdensakte Wymbritseradeel
 9. Memories van Successie Friesland