Kooistra, Aukje Heinzes

Geboortenaam Kooistra, Aukje Heinzes
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 73 jaren, 7 maanden, 23 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1811-02-22 Garijp, Friesland, Nederland  
1 2 3
Doop 1811-03-31    

Gedoopt  in Garijp, Suameer, Eernewoude
dopeling Aukje
kind van Heinse Taekes en Jetske Jelles

3
Familienamen 1811 1811-12-24 Garijp, Friesland, Nederland  

Haar vader neemt de naam Kooistra aan.
Aukje (Akke) is dan een half jaar oud.

4
Overlijden 1884-10-16 Bergum, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte:

Aukje Heinzes Kooistra,
73 jaar, weduwe

Memorie van Successie, kantoor Hardegarijp:

Aukje Heinzes kooistra,
wonende te Bergum,
er behoorde onroerend goed tot de
nalatenschap.

Leeuwarder Courant 20 oktober 1884:

Heden overleed, na een kortstondige
ziekte van 3 dagen, in den ouderdom van
73 jaren en 7 maanden, onze waarde, zorg-
dragende Moeder, Aukje Heinzes Kooistra,
weduwe van Douwe Feddes Douma.

Bergum, 16 october 1884

Uit aller naam,
F. D. Douma

Kennisgeving aan Familie, Vrienden en Bekenden.

N.B. De Affaire zal op denzelfden voet worden voortgezet.

(Affaire = winkel, zaak)

1 5 6

Ouders

Vader Kooistra, Heinse Taekes
Moeder de Jong, Jitske Jelles
         Kooistra, Aukje Heinzes

Families

Getrouwd Man Douma, Douwe Feddes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1836-05-21 Bergum, Friesland, Nederland  

man: Douwe Feddes Douma, oud 27 jaar,
geboren te Bergum
ouders: Fedde Douwes Douma en Hinke
Roelofs Vriesema
vrouw: Aukje Heinses Kooistra, oud 25 jaar,
geboren te Garijp
ouders: Heinse Teekes Kooistra en
Jitske Jelles

2
  Bijz.

Op 3 oktober 1853 overleed hun zoon Taeke:

Memories van Successie, kantoor Hardegarijp:

Overledene Taeke Douwes Douma,
wonende te Bergum,
zoon van Douwe Feddes Douma, koopman en
Aukje Heinzes Kooistra;
broer van de minderjarige Fedde, Heinze, Roelof, Frans,
Jelle en Jitske Douwes Douma.
Taeke was maar elf jaar oud geworden.

 

Leeuwarder Courant, 24 mei 1861:

vijf en twintigjarige echtvereeniging
van
Douwe Feddes Douma
en
Aukjen Heinzes Kooistra

Bergum, den 21 mei 1861

  Kind.
 1. Douma, Frans Douwes

Naaste verwanten

 1. Kooistra, Heinse Taekes
  1. de Jong, Jitske Jelles
   1. Kooistra, Aukje Heinzes
    1. Douma, Douwe Feddes
     1. Douma, Frans Douwes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Tietjerksteradeel
 2. Huwelijksakte Tietjerksteradeel
 3. Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
 4. Familienamen 1811
 5. Memories van Successie Friesland
 6. Archief Leeuwarder Courant