Rioerdts, Abe 1

Geboortenaam Rioerdts, Abe
Geslacht mannelijk

Families

Getrouwd Vrouw Eedes, Jancke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk na 1656-02-13    

man: Abe Rioerdts afkomstig van Grouw
vrouw: Jancke Eedes afkomstig van Heeg

1
  Kind.
 1. Aabis, Trijntje

Bijzonderheden

Mogelijk ouders van Abe Rioerdts zijn:
man: Ruird Abes afkomstig van IJlst
vrouw: Trijn Bauckes
Opm: hij is geboren te Hempens en zij
is geboren te Warga.
Ze zijn net als Abe Rioerdts gehuwd voor het
Gerecht Idaarderadeel, echter pas
op 29 april 1661.

Naaste verwanten

  1. Rioerdts, Abe
   1. Eedes, Jancke
    1. Aabis, Trijntje

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Gerecht Idaarderadeel