Kikke, Hessel Hendriks

Geboortenaam Kikke, Hessel Hendriks
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk 1668-01-24 Meppel, Drenthe, Nederland Getrouwd met Grietjen Peters

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1625-1681; DTB 90),
24 januari 1668, pagina 218
Huwelijksdatum: 24-01-1668.
Bruidegom: Hessel Henricks, jongeman; herkomst: Nieveen.
Bruid: Grietjen Peters, weduwe van Joochem Derks.

Grietjen Peters was getrouwd voor 19 februari 1656
met Joochem Derks.
Kinderen gedoopt te Meppel:

1. Geurickien, 19 februari 1656
2. Derck Simens, 11 november 1657
3. Peter, 15 maart 1660
4. Gretien, 22 juni 1662
5. Petertien, 19 februari 1665

1 2
Haardstedegeld 1691 Meppel, Drenthe, Nederland  

Oude Staten Archieven, inv.nr. 868,
Haardstedegeld Meppel: 9e rot, 1691 (1691),
pagina 2568
Vermelding: Hessel Hendrick Kick
Bedrag: ƒ 02-00-00

3
Haardstedegeld 1695 Meppel, Drenthe, Nederland  

Oude Staten Archieven, inv.nr. 868,
Haardstedegeld Meppel: Het 9 Rot, 1695 (1695),
pagina 2676
Vermelding: Hessel Hendricks Kick
Bedrag: ƒ 02-00-00

3
2e Huwelijk 1709-04-03 Meppel, Drenthe, Nederland Getrouwd met Martjen Klaessen

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1682-1717; DTB 91),
3 april 1709, pagina 119
Huwelijksdatum: 03-04-1709.
Bruidegom: Hessel Hendriks Kikke, weduwnaar van Grietjen Peters.
Bruid: Martjen Klaessen, weduwe van Bartelt Jans Bleker.

1
Vermelding in begraafboek   Meppel, Drenthe, Nederland  

Grafnummer 94
Hessel Hendricksz Kicke en de
Wed. van Derk Jochems
1745 den 22 Januarij Harm van Hesselingen
1745 den 22 Januarij Pietter Kickken

Toelichting:
De datum van de aankoop staat niet vermeld.
Pieter Kickken is Peter Roelofs Kikke, persoon
op deze site.

4
Overlijden 1716-06-27 Meppel, Drenthe, Nederland  

Hessel Hendriksz Kick

"27 juni 1716 wert Hessel Hendricksz
Kicke verluit
onvrij betaelt f 1 - 10 "

5
30e en 40e penningen 1717-02-26    

30e en 40e penningen (1679-1797),
rekendag 29 november 1717, pagina 1769
Vermelding: Hessel Hendericks Kicken.
Datering: 26-02-1717.

Den 26 Februarius 1717
hebben de Erfgenamen van
Hessel Hendericks Kicken aan
de Swartesluis aangegeven,
dat hadden verkoft tot
Meppel een half huis met een
wal voor twee hondert en
tien Car.guldens, en hebben
des Lantschaps Contingent
betaalt met drie Car.
guldens en drie Stuivers
dus 3 - 3 - 0

30e en 40e penningen (1679-1797),
rekendag 29 november 1717, pagina 1763
Vermelding: Henderick Hesselts Kicken.
Datering: 30-09-1717.

Den 30 September 1717
hebben de Erfgenamen van
Henderick Hesselts kicken,
wonende in Holland, en
Overijssel, dese Erfenisse aange-
geven op negenhondert en
Vijf en Zeventigh Caroliguldens,
waar onder twee hondert en
tien Car. guldens Vastgoet
waarvoor den twintigsten
pennink hebben betaalt
met tien Car. gl. en tien Stuivers
dus 10 - 10 - 0

En de rest, ter Somma van
sevenhondert en vijf en
sestigh Car. gldens tilbaren (?)
waar van den veertigsten
penninck hebben betaalt
met agtien Car. gld. en
vijftien Stuivers dus 18 - 15 - 0

6

Ouders

Vader Kikke, Hendrick
    Broer     Kikke, Roelof Hendriks
    Broer     Kikke, Hendrik Hendriks
    Broer     Kikke, Gerrit Hendriks
         Kikke, Hessel Hendriks

Naaste verwanten

 1. Kikke, Hendrick
  1. Kikke, Roelof Hendriks
  2. Kikke, Hendrik Hendriks
  3. Kikke, Gerrit Hendriks
  4. Kikke, Hessel Hendriks

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Meppel
 2. Doopboek Meppel
 3. Haardstedegeld Drenthe
 4. Begraafboek Meppel - Graven
 5. Overlijden/begraven Meppel
 6. 30e/40e penningen