van Loo, Albertus 1

Geboortenaam van Loo, Albertus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 75 jaren, 8 maanden, 25 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1594 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

eind 1594

1 2
Ondertrouw 1622-01-12 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1622
Vermelding: Ondertrouw op 12 januari 1622
Man       : Albertus van Loo
Vrouw     : Neeltie Rommerts
Opmerking : hij is doctor

3
Huwelijk 1622-02-02 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Neeltie Rommerts Uylenborg

Leeuwarden, huwelijken 1622
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 februari 1622
Man       : Albertus van Loo
Vrouw     : Neeltie Rommerts

Neeltie Rommerts was de dochter van de Leeuwarder
lakenkoper Rommert Simonsz en diens tweede
vrouw Metke Simons:

Leeuwarden, huwelijken 1598
Vermelding: Ondertrouw op 29 april 1598
Man       : Rommert Symons afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Metke Sipckes
Opmerking : hij is koopman

Neeltie Rommerts testeerde als Neeltie Rommerts
Uylenborg op 19 april 1670 en 15 november 1673.
Zij zal kort na laatstgenoemde datum overleden zijn,
want op 28 november 1673 wordt haar nalatenschap
beschreven:

Nummer: 2256
Signatuur: y52; 176
Datum: 1673/11/28
Inventarisant: Cornelia Rommerts van Ulenburch
Eerste echtgenoot: Albertus a Loo
Beroep eerste echtgenoot: Advokaat

Kinderen van Albertus en Neeltie waren:

1. Dr. Jacobus Albertus van Loo, trouwde
Catharina Tjaertsdr. van Walta:

Leeuwarden, huwelijken 1655
Vermelding: Ondertrouw op 14 april 1655
Man       : Jacobus a Loo
Vrouw     : Catharina van Walta
Opmerking : hij is juridisch doctor en advocaat voor
het Hof van Friesland

2. Rombertus van Loo

3. Mechtild van Loo, trouwde Johan van Buttinga:

Leeuwarden, huwelijken 1660
Vermelding: Ondertrouw op 17 november 1660
Man       : Johan van Buttinga
Vrouw     : Mechtildis van Loo
Opmerking : hij is kornet

4. Maria van Loo, trouwde Johan Morgan:

Leeuwarden, huwelijken 1664
Vermelding: Ondertrouw op 16 januari 1664
Man       : Jan Morgan
Vrouw     : Maria van Loo

3 2 4
Testament 1665-09-13    

De datum van zijn testament blijkt uit de inventaris
van de nalatenschap van zijn vrouw, Juffr. Cornelia
van Ulenburgh.

2
Overlijden 1669-09-26    

Hij was de oudste advocaat.

2
Begrafenis      

begraven in de Oldehove

2

Ouders

Vader van Loo, Jacob
Moeder Eilertsdochter, Maycke
    Zus     van Loo, Maycke
         van Loo, Albertus

Bijzonderheden

Het geleerde Friesland, studenten van ca. 1380-1650:

Albertus liet zich in 1616 inschrijven bij de universiteit van Jena:

1: 04947 2: Jena
3: Loo
4: Albertus 8: Frisius
9: 00/00/1616 (inschrijving)
12: MUJ 190 1616 205
13: Maria van Loo (naam moeder)
14: Jacobus van Loo (naam vader)
16: Cornelia Rommertsd Ulenburgh, d.v. lakenkoopman te Leeuwarden (1622) (huwelijk))
17: Jacobus Albertus x Catharina Tjaertsd van Walta
Rombertus
Mechtildis x Johan Buttinga, raadsheer Hof
Maria x Johan Morgan, vaandrig (kinderen)
18: 1620 advocaat Hof 1629-1630, 1632-33, 1656 lid Generaliteitsrekenkamer; 1637-
1638 lid gedep staten (O) 1639-1641 lid Staten Generaal voor Oostergo; 1642-1644, 1646-47, 1659-1660
lid Raad van State (beroepen na studie)
19: 1669 sept (sterfdatum)
21: Dr (titel)
22: Stamboek I 267, II 181; Engels, Naamlijst St Gen II 4;
Engels, Naamlijst GS; RAF Hof van Fr MMM f 7v; Jaarboek Geneal 35 1981; RAF Statenarchief Gf 50
Betalingsordonnantiën 1629-1660 148-149 (literatuur)

Op 16 april 1617 liet hij zich inschrijven bij de universiteit van
Marburg/Lahn:
1: 06895 2: Marburg/Lahn
3: Loo
4: Albertus
7: Leeuwarden (geboorteplaats)
8: Frisius 9: 16/04/1617 12: CSM IV 110

Naaste verwanten

 1. van Loo, Jacob
  1. Eilertsdochter, Maycke
   1. van Loo, Albertus
   2. van Loo, Maycke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Samme Zijlstra: Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
 2. Ir. F. Bontekoe en Mr. J. C. Kutsch Lojenga: 'De van Loo's in de omgeving van Rembrandt'
 3. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 4. Leeuwarder boedelinventarissen, 1550-1790