van der Meer, Lieuwe Tjemmes 1

Geboortenaam van der Meer, Lieuwe Tjemmes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 54 jaren, 2 maanden, 13 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1875-10-30 Molkwerum, Friesland, Nederland  
2
Verhuizing 1905-08-18 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Gevestigd te Leeuwarden
afkomstig van Molkwerum

3
Overlijden 1930-01-12 Teroele, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Doniawerstal, 1930
Aangiftedatum 13 januari 1930, akte nr. 2

Aangevers: "Auke Iedema, oud 37 jaren, veldwachter,
wonende te Langweer en Harm Hagenaar oud
41 jaren, veldwachter, wonende te Oosterhaule
die verklaard hebben, dat Lieuwe van der Meer,
oud 54 jaren, geboren te Molkwerum, timmerman,
wonende te Leeuwarden, gehuwd met Gepke
Veenstra, zoon van Tjemme Douwes van der Meer
en Jaai Cornelis de Roos, beiden overleden,
op den 12e Januari dezes jaars, des namiddags te
drie ure te Teroele is overleden"

Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant,
14 januari 1930:

"Berichten uit stad en dorp:
Verdronken.
WOUDSEND, 12 Jan. Dinsdagmorgen j.l.
vond de brugwachter Tjalsma (bij de Welle-
brug) aan het wachthuisje naast zijn woning
een jas hangen. Hij stelde den rijksveldwachter
Smid uit Woudsend met het geval in kennis.
Bij het onderzoek van de jas bleek, dat de
eigenaar vermoedelijk in Leeuwarden woon-
achtig was, doch het juiste adres was ondui-
delijk. De burgemeester van Doniawerstal
werd met het geval in kennis gesteld. Deze
stelde zich in verbinding met de politie te
Leeuwarden, welke het bewuste adres op-
spoorde.
Intusschen waren er enige dagen voorbij-
gegaan. De familie had evenwel geen kwaad
vermoeden, daar men in de meening verkeer-
de, dat de man te Amsterdam was, waarheen
hij des Zaterdags reeds vertrokken was om
werk te zoeken.
Later werd ook nog een pet gevonden.
De familie herkende direct jas en pet als
't eigendom van hun verwant Van der Meer.
Thans hield men zich op het ergste voorbe-
reid. Zegenvisschers waren met hun zegen
tot middernacht bezig, doch zonder resultaat.
Heden zondagmiddag vonden de brugwach-
ter Tjalsma en de schipper Hoekstra al dreg-
gende het lijk van den man op ongeveer 80
meter afstand van de brug.
Het lijk is door de betrokken familie her-
kend. Omtrent den oorzaak tast men in het
duister."

Teroele is een dorpje in de gemeente De Friese
Meren in de Nederlandse provincie Friesland.
Het ligt ten oosten van het Koevordermeer, en telt
ongeveer 28 inwoners (2011).
Oorspronkelijk heette het dorp Ter Welle, naar het
nabijgelegen riviertje de Welle. De naam werd
verbasterd tot Teroele, waarna de geslachtsnaam
Troelstra (vgl. Pieter Jelles Troelstra) eraan werd
ontleend.

Onder zegenvisserij verstaat men een visserij-
methode waarbij de vis met een over de bodem
slepend net (zegen) door een omtrekkende beweging
wordt ingesloten.

4 5
Begrafenis 1930-01-14 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Dinsdag 14 januari nam. 2 uur

L. van der Meer
Voorna(a)m(en): Lieuwe
Geboortedatum: 30-10-1875
Overlijdensdatum en plaats: 11-01-1930  (Langweer)
Begraaf-/bestemmingsdatum: 14-01-1930
Grafnummer: 04/-/09/45
Begraafplaats: Noorderbegraafplaats

6 7

Ouders

Vader van der Meer, Tjemme Douwes
Moeder de Roos, Jaai Cornelis
    Broer     van der Meer, Kornelis Tjemmes
    Broer     van der Meer, Douwe Tjemmes
    Broer     van der Meer, Jacob Tjemmes
    Zus     van der Meer, Aag Tjemmes
    Broer     van der Meer, Anne Tjemmes
    Zus     van der Meer, Antje Tjemmes
         van der Meer, Lieuwe Tjemmes
    Zus     van der Meer, Jaapje Tjemmes
    Zus     van der Meer, Sibbel Tjemmes
    Zus     van der Meer, Bauk Tjemmes
    Zus     van der Meer, Zwaantje Tjemmes

Families

Getrouwd Vrouw Veenstra, Gepke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1905-07-22 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Huwelijksakte Leeuwarden, 1905
Man : Lieuwe van der Meer
Vrouw : Gepke Veenstra
Datum : 22 juli 1905, akte nr. 146

8
Adressen na 1905 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Na hun huwelijk woonden Lieuwe
en Gepke op de volgende adressen:
- Arendsstraat F 2 f
- Florabuurt U 12
1 mei 1907 naar elders
Mogelijk hebben ze toen enige tijd bij de
ouders van Gepke ingewoond.
- Uniabuurt C 1 onder
- Oosterbuurt U 3

3
Verhuizing 1926-05-22 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Eillartstraat U 29

3
  Bijz.

Op 7 maart 1907 werd er een levenloos kind geboren,
dochter van Lieuwe van der Meer en Gepke Veenstra.

  Kind.
 1. van der Meer, Tjemme
 2. van der Meer, Trijntje
 3. van der Meer, Jaai
 4. van der Meer, Liebe
 5. van der Meer, Antje

Media

Bijzonderheden

In 1928 woont L. van der Meer aan de Eilartstraat 29 te Leeuwarden en is zijn beroep timmerknecht.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Timmerman
 

Naaste verwanten

 1. van der Meer, Tjemme Douwes
  1. de Roos, Jaai Cornelis
   1. van der Meer, Kornelis Tjemmes
   2. van der Meer, Douwe Tjemmes
   3. van der Meer, Jacob Tjemmes
   4. van der Meer, Aag Tjemmes
   5. van der Meer, Anne Tjemmes
   6. van der Meer, Antje Tjemmes
   7. van der Meer, Lieuwe Tjemmes
    1. Veenstra, Gepke
     1. van der Meer, Tjemme
     2. van der Meer, Trijntje
     3. van der Meer, Jaai
     4. van der Meer, Liebe
     5. van der Meer, Antje
   8. van der Meer, Jaapje Tjemmes
   9. van der Meer, Sibbel Tjemmes
   10. van der Meer, Bauk Tjemmes
   11. van der Meer, Zwaantje Tjemmes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland 1928
 2. Genlias
 3. Bevolkingsregister Leeuwarden
 4. Overlijdensakte Doniawerstal
 5. Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant
 6. Rouwbrief
 7. Digitaal loket Leeuwarden - Graf opzoeken
 8. Huwelijksakte Leeuwarden