Waten, Uffe

Geboortenaam Waten, Uffe
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Stemkohieren 1698 Wyckel, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Wijckel (Gaasterland)
Stem nr. 45, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Vrouw Aefke van Buttinga weduwe Wyckel, eigenaar
Offe Wetten, gebruiker

Stemkohier 1698 Wijckel (Gaasterland)
Stem nr. 49, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Secretaris Henricus van Wyckel, uit naam van zijn
     kinderen, eigenaar
Offe Waetten, gebruiker

Bron: Stemkohieren 1698, gedrukt op last van de Staten van
Friesland

1

Families

Getrouwd Vrouw Harmens, Tamke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1691-05-17    
 
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Wijckel,
vader Uffe Waten:

1. Marten, 17 mei 1691

2. Wate, 17 mei 1691

3. Martien, 31 augustus 1692

4. Wate, 31 augustus 1692

5. Martien, 3 november 1698

6. Daniel, 21 augustus 1698

  Kind.
 1. Offes, Wate
 2. Offes, Daniël

Naaste verwanten

  1. Waten, Uffe
   1. Harmens, Tamke
    1. Offes, Wate
    2. Offes, Daniël

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland