Martinus, Manglius

Geboortenaam Martinus, Manglius
Geslacht mannelijk

Families

Getrouwd Vrouw Lambertsdr, Trijntje
  Kind.
 1. Mangliusdr, Sanne

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep passementwerker te Leeuwarden

Passement is een vorm van decoratief borduurwerk of kantkloswerk,
dat vervaardigd wordt door een gespecialiseerd kleermaker,
de passementwerker, die belegsels, borduurwerk, tressen, of garnering
van goud- of zilverdraad vervaardigt, voor op kleding. In passement zit
soms ook kant, zijde, kralen of ander materiaal ter decoratie verwerkt.

Passementen werden veel op kostuums van bijvoorbeeld
hoogwaardigheidsbekleders toegepast, en vergen veel handwerk om
ze te maken. Ook vindt men dikwijls passement aan lampekappen,
theatergordijnen, kleedjes en als ruches.

Bron: Wikipedia.nl

1

Naaste verwanten

  1. Martinus, Manglius
   1. Lambertsdr, Trijntje
    1. Mangliusdr, Sanne

Bronverwijzing

 1. Vernoemingsreeks Sierk van der Woude