de Jong, Tetje Barelds

Geboortenaam de Jong, Tetje Barelds
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 63 jaren, 7 maanden, 16 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1769-04-09 Surhuisterveen, Friesland, Nederland  
 
Doop 1769-04-09 Surhuisterveen, Friesland, Nederland  

Achtkarspelen, dopen, doopjaar 1769
Dopeling: Tettje
Gedoopt op 9 april 1769 in Surhuisterveen
Dochter van Barelt Barelts en Tietje Jans

1
Overlijden 1832-11-26 Surhuisterveen, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1832
Aangiftedatum 27 november 1832, blad nr. 25
Tettje Barelds de Jong, overleden 26 november 1832, 63 jaar, vrouw
Gehuwd

"Tettje Barelds de Jong, oud drie en zestig Jaren, van beroep
Boerin, geboren en wonende te Surhuisterveen, gehuwd aan
Hans Jans Nieuwenhuis, Landbouwer wonende aldaar,
dochter van Bareld Barelds en Sijtjen (de verdere naam
onbekend) beide overleden".

2

Ouders

Vader Barelds, Bareld
Moeder Jans, Tietje
         de Jong, Tetje Barelds
    Broer     de Jong, Bareld Barelds

Families

Getrouwd Man Nieuwenhuis, Hans Jans
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1789-11-15 Surhuisterveen, Friesland, Nederland  

Achtkarspelen, huwelijken 1789
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 november 1789 in Surhuisterveen
Man : Hans Jans afkomstig van Surhuisterveen
Vrouw : Tettje Barelts afkomstig van Surhuisterveen

3
  Bijz.

[bron: Feanster Flucht. 1576 - 1976. S.J.van der Molen; pagina 52/53
Vleer en Hepkema vermelden een geval van gewaande spokerij waarbij het in 1805
vreemd toeging op de boerderij van Hans Jans (Nieuwenhuis) en Tetje Barelds. Het
spook had het vooral voorzien op de 17-jarige dienstmeid Sjoukje Errits. Deuren werden
geopend en ruiten ingegooid en herhaaldelijk kwam Sjoukje jammerend uit de stal, met
de woorden: “O Heere, O Heere, het is er al weer”. Dat ‘het’ was het spook, dat zich
geheel naar de traditie in het wit had gehuld. Er volgden nog allerlei wandaden van het
spook, die maakten de ‘faem’ tenslotte werd vrijgesteld van melken. Maar de spokerij
hield aan.
Toen het bij Hand en Tetje tenslotte onleefbaar was geworden, organiseerde
dorpsrechter Albert Hendriks (Postmus) manhaftig een klopjacht op de griezel, daarbij
geholpen door de koopman Egbert Lykeles (de Haan), de arbeider Jelmer Popkes
(Wagenaar), de kuiper Jacob Harmens (Kuiper), de potschipper Willem Gaukes
(Witteveen) en zekere Haye Tjittes. Het bleef dit nacht rustig, maar om een uur of vijf
ontstond er een groot tumult, want de deuren werden opengesmeten en Sjoukje kwam
gillend aanlopen met de woorden: “It is al wer sa”. Maar dorpsrechter Postmus die zich
verstopt had, kwam onmiddellijk in het geweer en nam haar een verhoor af. Hij had
namelijk duidelijk gezien dat niet een spook, maar de meid zelf de deuren had
opengegooid. Waarop Sjoukje vertelde, dat er eens een wit schijnsel bij haar was
gekomen, dat haar had gezegd: ik moet hier steeds toegang hebben en jij moet zorgen
dat de deuren openstaan. Anders zal ik je meenemen. Sjoukje werd echter niet gestraft
wegens bedriegerij. Blijkbaar achtte de rechterlijke macht het verhaal van het meisje
niet onaannemelijk.]

  Kind.
 1. Nieuwenhuis, Wipke Hanzes

Naaste verwanten

 1. Barelds, Bareld
  1. Jans, Tietje
   1. de Jong, Bareld Barelds
   2. de Jong, Tetje Barelds
    1. Nieuwenhuis, Hans Jans
     1. Nieuwenhuis, Wipke Hanzes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Surhuisterveen
 2. Overlijdensakte Achtkarspelen
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen