van der Meer, Douwe Sytses 1

Geboortenaam van der Meer, Douwe Sytses
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 81 jaren, 7 maanden, 17 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1733    
2 3
Doop 1738-11-09 Oenkerk, Friesland, Nederland  

Dopeling Douwe
geboren in 1733,
gedoopt 9 november 1738 in Oenkerk, Giekerk en Wijns,
kind van Sydze Jelles en Froukje Jans
Opm. De vader is al overleden.

3
Huwelijk 1762-08-22 Wijns, Friesland, Nederland  

man: Douwe Sytzes afkomstig van Wijns
vrouw: Symkje Gerrits afkomstig van Wijns

4
Familienaam aangenomen 1811-12-28 Oenkerk, Friesland, Nederland Familienaam "van der Meer"

Voor Baljuw benevens voor het Gemeente Bestuur
van het District Tietjerksteradeel, waarnemende de
functien van Maire der Gemeente van Oenkerk,
 Canton Bergum, Arrondissement Leeuwarden,
Departement Vriesland gecompareerd zijnde Douwe Zijtzes
wonende te Wijns heeft dezelve verklaart,
dat hij aanneemt den naam van "van der Meer"
 voor Familie-naam en dat hij heeft 8 kinders,
3 Zoon en 5 Dogters, Wijtze oud 41 Jaar te Tietjerk, Klaas
oud 37 Jaar te Oudkerk, Symke Douwes
oud 47, Grietje oud 30 Jaar te Grijpskerk, Vrouwkje oud 28 Jaar
te Lutkegaast Vettje oud 26 Jaar onder Leeuwarden,
Jeltje oud 21 Jaar te Tjum.
Kindskinde(ren) zijnde zes Zoon en 2 Dogters,
van Zijtze 4 Zoons en een Dogter, Douwe oud 14 Jaar,
Jan oud 10 Jaar, Jelle oud 8 Jaar,Tjebbe oud 5 Jaar,
Trientje oud 15 Jaar, van Klaas 2 zoons en een Dogter,
Tjeerd oud 5 Jaar, Douwe 1 Jaar oud,Trientje oud 2 Jaar.
En heeft deze met onze prezident en secretaris vertekend
den 28 december 1811.
De comparant kan niet schrijven.

5
Overlijden 1814-08-18 Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland  

77 jaar

2

Ouders

Vader Jelles, Sytse
Moeder Jans, Froukje
         van der Meer, Douwe Sytses

Families

Getrouwd Vrouw Nicolaides, Trijntje Klazes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1769-07-16 Wijns, Friesland, Nederland  

man: Douwe Sytzes afkomstig van Wijns
vrouw: Trijntje Klazes afkomstig van Lekkum

4
  Kind.
 1. van der Meer, Froukje Douwes

Bijzonderheden

Douwe Sytzes van der Meer wordt vermeld in archiefstukken
in de verzameling van K. Miedema:

3 stukken, afkomstig van Douwe Sytzes (van der Meer) te
Wijns, weduwnaar van Symke Gerrits ( dochter van voornoemde
Gerrit Hiddes en Tyttie Sijmons) en echtgenoot van Trijntje Klazes
( Nicolaides), dochter van Klaas Klazes en Grietje Tjeerds, die
een zuster was van vooornoemde Andries Tjeerds.

Naaste verwanten

 1. Jelles, Sytse
  1. Jans, Froukje
   1. van der Meer, Douwe Sytses
    1. Nicolaides, Trijntje Klazes
     1. van der Meer, Froukje Douwes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Verzameling K. Miedema
 2. Overlijdensakte Tietjerksteradeel
 3. Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
 5. Familienamen 1811