van der Kleij, Klaas 1 2 3

Geboortenaam van der Kleij, Klaas
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 64 jaren, 6 maanden, 12 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1894-10-16 Linde, Drenthe, Nederland  

Zuidwolde, geboorteakte, 16 oktober 1894, aktenr. 85
Kind: Klaas van der Kleij, geboren te Linde (Zuidwolde) op 16-10-1894, zoon van Jan van der Kleij, beroep: hoofdonderwijzer, oud: 47 jaren, en Margaretha van Lunzen, beroep: zonder.

4
Overlijden 1959-04-28 Meppel, Drenthe, Nederland  

Meppel, overlijdensakte, 29 april 1959, aktenr. 94
Overledene: Klaas van der Kleij, geboren te Zuidwolde, beroep: zonder; overleden te Meppel op 28-04-1959, oud: 64 jaren, zoon van Jan van der Kleij en Margaretha van Lunzen. Gehuwd geweest met Cornelia Adolphina Melchior, overleden.
NB. woonplaats Havelte.

5

Ouders

Vader van der Kleij, Jan
Moeder van Lunzen, Margaretha
    Broer     van der Kleij, Roelof
    Broer     van der Kleij, Karel Lodewijk
         van der Kleij, Klaas
    Zus     van der Kleij, Wilhelmina
 
Vader van der Kleij, Jan
Stiefmoeder Offerein, Hendrikje
    Halfzus     van der Kleij, Hilligje
    Halfzus     van der Kleij, Gesiena
    Halfzus     van der Kleij, Geertje
    Halfbroer     van der Kleij, Frederik Karel

Families

Getrouwd Vrouw Melchior, Cornelia Adolphina
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1920-05-31 Doorn, Utrecht, Nederland  

Burgerlijke stand Doorn - Huwelijk
Het Utrechts Archief, toegangnr: 463, inventarisnr: 27
Aktenummer: 13
Datum: 31-05-1920

Bruidegom: Klaas van der Kleij, onderwijzer, wonende te Vriezenveen, leeftijd: 25, geboorteplaats: Zuidwolde
Bruid: Cornelia Adolphina Melchior, onderwijzeres, wonende te Doorn, laatst te Zeist, leeftijd: 25, geboorteplaats: Doorn

Vader bruidegom: Jan van der Kleij, overleden
Moeder bruidegom: Margaretha van Lunzen

Vader bruid: Egbertus Cornelis Melchior, brandstoffenhandelaar
Moeder bruid: Cornelia Wilhelmina van Mourik, overleden

Getuigen:
Frederik Karel van der Kleij, oud 32 jaren, onderwijzer, wonende te Amsterdam, broeder van den echtgenoot
Arnoldus Melchior, oud 27 jaren, brandstoffenhandelaar, wonende te Doorn, broeder van de echtgenoote

 

6
  Kind.
 1. van der Kleij, Jan
 2. van der Kleij, Cornelia Wilhelmina
 3. van der Kleij, Frederik Karel
 4. van der Kleij, Egbertus Cornelis

Media

Bijzonderheden

Nieuwsblad van het Noorden, 20 mei 1913, Dag:

"Kantens, 19 mei,
Voordracht voor onderwijzer aan de school voor U.L. onderwijs alhier:
1. K. van der Kleij te Zuidwolde (Dr.)"

Toelichting:
U.L. uitgebreid lager
Kantens - (Gr) dorp aan het Boterdiep ten zuiden van Uithuizen.

Nieuwsblad van het Noorden, 12 juni 1914, Dag:

"Benoemd tot onderwijzer te Kerkenbosch (Dr. ) de heer K. van der Kleij te Kantens."

Toelichting:
Kerkenbosch - andere naam voor Zuidwolde in Drenthe.

Rotterdamsch Nieuwsblad, 11 augustus 1914:

"Examen Fransch L.O., te 's Hage:
K. v. d. Kley, Zuidwolde"

Nieuwsblad van het Noorden, 29 maart 1922:

"Benoemd tot hoofd te Uffelte de heer K. van der Kley
te Darp"

Nieuwsblad van het Noorden, 16 mei 1930, Dag:

"UFFELTE, 15 Mei. De heer K. van der Kleij, hoofd der school alhier,
is als zoodanig benoemd te Oosthuizen (N.-H.)"

Omdat de gezondheid van zijn vrouw slechter werd in de vochtige Beemster
in Noord Holland, solliciteerde Klaas van der Kleij naar een baan in Drenthe
op de zandgrond.

Nieuwsblad van het Noorden, 25 mei 1935, Dag:

"Bunne, 24 mei. De voordracht voor hoofd der school alhier luidt
als volgt: (o.a.)
3. K. v. d. Kleij, h. d. s. te Oosthuizen (N.H.)"

Toelichting:
Bunne - buurtschap ten no van en gemeente Vries
aan het Eelderdiep

Nieuwsblad van het Noorden, 9 augustus 1935, Dag:

"WESTERBORK
Tot hoofd der o. l. school te Nieuweroord werd met alg. stemmen
benoemd de heer K. van der Kleij, h. d. s. te Hobrede"

Toelichting:
Hobrede - NH buurtschap in de gemeente Oosthuizen,
ten noordoosten van de Beemster.

In 1958 na het overlijden van zijn vrouw zocht Klaas van der Kleij
een dame in de huishouding.
Nieuwblad van het Noorden, 18 januari 1958:

"K. VAN DER KLEY
Overcingelaan 3 te Havelte
ZOEKT DAME, die zich met de
LEIDING DER HUISHOUDING
zou willen belasten. Brieven graag
rechtstreeks, aan bovenstaand adres."

Klaas van der Kley is auteur van enkele boeken:

KLEY, K. V. DER, VRIES, W. D. Gidsgesteenten van het Noordelijk Diluvium,
Meppel, (1941*). or. ln. 191 p. Met tek. in de tekst en 185 foto's.

KLEY,K.V.D. Het Drentse volkskarakter, 1e dr.
Heiloo, z.j. 87 blz. Geïll. & 1 uitsl.kaart. H.Linn.

KLEY,K.V.D. Het Drentse volkskarakter zoals zich dit in den loop der tijden heeft gevormd, 2e dr.
Heiloo, 1946. 92 blz. Geïll. & 1 uitsl.kaart. H.linn.

De volgende fragmenten stammen uit een dissertatie van Nijkeuter, Hendrik (2001)
De "pen gewijd aan Drenthe's dierbren grond" : literaire bedrijvigheid in de Olde Lantschap, 1816-1956"
Deze dissertatie is beschikbaar via de website van de Universiteit Groningen
(http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/arts/2001/h.nijkeuter/h3.pdf).
Enkele fragmenten waarin het gaat ove K. van der Kley:

"In oktober 1943 berichtte Uilenberg in zijn maandrapport dat de Kultuurkamer K. van der
Kley, hoofd der school in Nieuweroord, als Drents letterkundige kon noteren. Diezelfde
maand was namelijk bij uitgeverij Kinheim te Heiloo diens boek Het Drentse volkskarakter
verschenen. Bovendien had hij voor Drenthe, een handboek voor het kennen van het
Drentsche leven in voorbije eeuwen (1943) het hoofdstuk 'De zwerfstenen van Drenthe'
geschreven. Hieruit blijkt dat hij geen literator was; hij heeft zich dan ook niet bj het letteren-
gilde van de NKK aangemeld."

---

"In 1943 verscheen onder Poortmans redactie bij J.A. Boom & Zoon in Meppel ook het eerste
deel van Drente, een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen.
De uiteraard gevarieerde inhoud van dit handboek bestond uit bijdragen van G.H. Voerman,
W. Beijerinck, K. van der Kley, J. Linthorst Homan, P.W.J. van den Berg, M.D. Ozinga en
A.E. van Giffen. Poortman zelf schreef over geschiedenis, de Drentse volkskunde en boeren-
huizen. Het boek werd een groot succes: zowel de eerste als de tweede druk (1944) waren
reeds voor het verschijnen nagenoeg uitverkocht."

Zoals uit de auteursgegevens van deze boeken blijkt, spelde Klaas van der Kley zijn naam
consequent met Y in plaats van met IJ. Zijn verklaring was, dat ambtenaren van de burgerlijke
stand een verschrijving hadden gemaakt (informatie van Cornelia Wilhelmina van der Kleij) .
Waar en wanneer dat dan gebeurd moet zijn, is niet duidelijk; de spelling met 'ij' (met puntjes)
overheerst echter, zowel voor als na hem.
In secundaire bronnen wordt de naam van de kinderen van Klaas van de Kley echter ook
regelmatig gespeld met Y, zie bijvoorbeeld de broncitaten over C.W. van der Kleij.
Was dit in voorbije eeuwen geen enkel probleem, in de 21e eeuw kan het moeilijkheden
veroorzaken als een naam anders gespeld wordt in verschillende documenten of registers:
voor een computer, of voor een starre beambte, gaat het gewoon over verschillende personen...

 

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Onderwijzer, later hoofdonderwijzer; sinds 1947 leider Volkshogeschool Overcinge te Havelte
 
Overige Geoloog/archeoloog; schrijver
 

Naaste verwanten

 1. van der Kleij, Jan
  1. van Lunzen, Margaretha
   1. van der Kleij, Roelof
   2. van der Kleij, Karel Lodewijk
   3. van der Kleij, Klaas
    1. Melchior, Cornelia Adolphina
     1. van der Kleij, Cornelia Wilhelmina
     2. van der Kleij, Jan
     3. van der Kleij, Frederik Karel
     4. van der Kleij, Egbertus Cornelis
   4. van der Kleij, Wilhelmina

Voorouders

Bronverwijzing

 1. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
 2. Uitgever: Nieuwenhuis, Groningen: Nieuwsblad van het Noorden
 3. Directeur: C. Sijthoff: Rotterdamsch Nieuwsblad
 4. Geboorteakte Zuidwolde
 5. Overlijdensakte Meppel
 6. Huwelijksakte Doorn