van den Bongert, Cornelis Lucas 1 2 3 4 5

Geboortenaam van den Bongert, Cornelis Lucas
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 78 jaren, 5 maanden, 28 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1733-02-01    
6
Doop 1733-02-01 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Cornelis, zoon van Luijkas Wichers
en Jantje (Trijntje) Cornelis,
egtelieden, ten doop gehouden bij
Jakobje Cornelis ten overstaan van de
vader.

Jakobje is de zuster van Trijntje Cornelis.

6
Huwelijksafkondiging 1761-08-17 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  
4
Huwelijk 1761-09-20 Zwartsluis, Overijssel, Nederland Getrouwd met Marrigje Hollius

1761 Ingeschreven den 7 Augs
Cornelis van den Bongert J.M.
en Marrigjen Hollius J.D. beide alhier
Getrouwt den 20 sept alhier

Marregje Hollius was de dochter van
Hermannus Hollius en Geertruit ten Swegen,
geboren te Wanneperveen. Geen doop
bekend.

Marregje Hollius, Huisvr. van Corn.
v. den Boomg. is begraven op
20 juni 1788 te Zwartsluis

Kinderen:

1. Beatrix, gedoopt 29 augustus 1762,
getuige Trijntje Cornelis, moeder van Cornelis van den Bongert
Beatrix is begraven te Zwartsluis op 21 september 1762,
"Cornelis van den Bongers Kind"

2. Geertruijd, gedoopt 23 januari 1765,
getuige Johanna Rodenburg,
tweede vrouw van Hermanus Hollius, afkomstig uit Leeuwarden.
Geertruijd is overleden voor 8 november 1767.

3. Trientien, gedoopt 4 juli 1766,
getuige Aaltje Lucas Kalkbrander,
zuster van Cornelis.

4. Geertruijd, gedoopt 8 november 1767,
getuige Johanna Rodenburg.

Op 22 juni 1769 is er een kind van Cornelis van den Bongerd
overleden. Dit was Trientien of Geertruijd.

5. Lucas, gedoopt 21 april 1771,
getuige Trijntje Kornelis.

Op 4 april 1794 deed Lucas Cornelis
van den Bongaart belijdenis te Zwartsluis.

6. Hermannus Hollius, gedoopt 16 december 1772
te Zwartsluis, getuige Johanna Rodenburg.

Hermanus Hollius van den Bongaart deed samen met
zijn broer belijdenis op 4 april 1794 te Zwartsluis.

7. Hendrik, gedoopt 28 augustus 1776,
getuige Elisabeth Hollius.

4 7 6 8 9 10 11
Overlijden 1811-07-30 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Gedeelte akte:

"dat op den dertigsten julij dezes jaars
des middags ten een uur overleden is,
Cornelis van den Bongaard, weduwnaar aan de
Zwarte Sluis -
en nog verklaard, dat de overledene oud is
geweest drie en tachtig jaren "

10
Begrafenis 1811-08-02 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Cornelis van den Bongaard
Buitenkwartier

7

Ouders

Vader van den Bongert (Kalkbrander), Lucas Wijgers
Moeder Broeksma, Trijntjen Cornelis
    Zus     van den Bongert, Hendrikjen Lucas
         van den Bongert, Cornelis Lucas
    Zus     van den Bongert, Aaltjen Lucas
    Zus     van den Bongert, Beateris Lucas
    Broer     van den Bongert, Wicher Lucas
    Zus     van den Bongert, Beatriks Lucas
    Broer     van den Bongert, Wijgger Lucas
    Broer     van den Bongert, Wijgger Lucas
    Broer     van den Bongert, Roeloff Lucas
    Zus     van den Bongert, Jentjen Lucas
    Broer     van den Bongert, Hein Lucas

Bijzonderheden

Gegevens van de kinderen van Cornelis Lucas van den Bongert en Margje Hollius:

1. Zoon Lucas trouwde in 1817 met Gerritdina Hendriks Bosch:

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 14247
Gemeente: Zwartsluis
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 9
Datum: 08-05-1817
Bruidegom Lucas van den Bongaard
Leeftijd: 46
Geboorteplaats: Zwartsluis
Bruid Gerritdina Hendriks Bosch
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Zwolle
Vader bruidegom Cornelis van den Bongaard
Moeder bruidegom Marrigje Hollius
Vader bruid Gerrit Hendriks
Moeder bruid Machtelt Bos
Nadere informatie beroep Bg.: schilder

Lukas van den Bongaard is op 15 maart 1825 te Zwartsluis overleden,
53 jaar oud, van beroep Schilder, echtgenoot van Gerritdina Bos.

2. Zoon Hermanus trouwde, eveneens in 1817, met Katharina Appelo:

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 14247
Gemeente: Zwartsluis
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 03-04-1817
Bruidegom Hermanus Hollius van den Bongaard
Leeftijd: 44
Geboorteplaats: Zwartsluis
Bruid Katharina Appelo
Leeftijd: 36
Geboorteplaats: Zwartsluis
Vader bruidegom Cornelis van den Bongaard
Moeder bruidegom Margjen Hollius
Vader bruid Derk Appelo
Moeder bruid Jantje Egberts Bos
Nadere informatie beroep Bg.: meestertimmerman

Getuigen bij dit huwelijk waren (o.a.)
Lucas van den Bongaard, 46 jaren, schilder
Hendrik van den Bongaard, 40 jaar, schoenmaker
Egbert Appelo, 40 jaren, molenaar
(broer van Katharina)

Katharina Appelo was gedoopt op 3 september 1780
te Zwartsluis:
"Catrina, dochter van Derk Appelo en Jantjen Egberts Boes,
getuige Catrina Daniel Baltus"

Opmerking: Catrina Daniel Baltus was de moeder van Derk Appelo.

Hermanus Hollius van den Bongaard
komt voor op "Naamlijst van Inteekenaren" voor het boek
"Beschrijving van Overijssels watersnood, in Februarij 1825":

H.H. van den Bongaard, mr. timmerman te Zwartsluis.

Hermanus Hollius van den Bongaard is op 11 oktober 1827
te Zwartsluis overleden, van beroep meestertimmerman,
oud 54 jaren, Echtgenoot van Katharina Appelo.

Opregte Haarlemsche Courant, 20 oktober 1827, Dag:

"Heden morgen om zes uren trof mij en mijn eenig
kind het treurigst lot. De dood ontnam mij, op dien
oogenblik, mijnen geliefden Echtgenoot HERMANUS
HOLLIUS van den BONGAARD. Hij mogt slechts den
ouderdom van 54 jaren bereiken, en ik daarvan niet
meer dan 11 door den gelukkigsten Echt met hem verbonden
zijn. Eene zenuw- en zinkingskoorts van slechts 12 da-
gen, rukte hem uit onze liefdearmen weg. Ik ben diep
bedroefd, maar de leer van Jezus schenkt mij eenigen
troost en hoop.
Zwartsluis, den 11 October 1827
CATHARINA APPELO
Wed. H.H. van den Bongaard"

Toelichting:
"Zinkingskoorts" is een benaming voor diverse ziekteverschijnselen
die worden samengevat op grond van de veronderstelde gemeen-
schappelijke oorzaak, het 'neerdalen' of 'toevloeien' van vochten
vanuit de hersenen. Dit berust op antieke theorie├źn over lichaams-
vochten. Tot in de 19e eeuw werd deze term gebruikt.
Bron: Zinking, zinkingskoorts en zinkingsziekte, Ned. Tijdschr.
Geneeskd. 1972;116:23-30
In de praktijk zal het hier gaan om griep (influenza) of daaruit
voortvloeiende aandoeningen zoals longontsteking en
pleuritis.

3. Zoon Hendrik van den Bongaard trouwde op 25 februari 1810
te Zwartsluis met Miena Holsappel, geboren te Dalfsen.

Miena Holsappel was op 18 september 1785 gedoopt te Dalfzen:

"Mientje dogter van Jurrien Holsappel en Teuntje Alberts te Dalfzen".

Hendrik van den Bongaard is overleden op 9 augustus 1828 te
Zwartsluis, oud 52 Jaren, van beroep Schoenmaker, echtgenoot
van Wilhelmina Holsappel.
Mina Holsappel is overleden op 16 juni 1854 te Zwartsluis, oud 71 Jaren,
dochter van Jan Jurrien Holsappel en Tonia Bakker, weduwe van
Hendrik van den Bongaard.

Naaste verwanten

 1. van den Bongert (Kalkbrander), Lucas Wijgers
  1. Broeksma, Trijntjen Cornelis
   1. van den Bongert, Hendrikjen Lucas
   2. van den Bongert, Cornelis Lucas
   3. van den Bongert, Aaltjen Lucas
   4. van den Bongert, Beateris Lucas
   5. van den Bongert, Wicher Lucas
   6. van den Bongert, Beatriks Lucas
   7. van den Bongert, Wijgger Lucas
   8. van den Bongert, Wijgger Lucas
   9. van den Bongert, Jentjen Lucas
   10. van den Bongert, Roeloff Lucas
   11. van den Bongert, Hein Lucas

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksakte Zwartsluis
 2. Jan ter Pelkwijk: Beschrijving van Overijssels watersnood, in Februarij 1825.
 3. Overlijdensakte Zwartsluis
 4. Trouwboek Zwartsluis
 5. Doopboek Dalfsen
 6. Doopboek Zwartsluis
 7. Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821, Gereformeerd
 8. Doopboek NG Wanneperveen
 9. Trouwboek Wanneperveen
 10. Overlijdensakten Zwartsluis
 11. Lidmaten Zwartsluis