Jans, Trijntie

Geboortenaam Jans, Trijntie
Geslacht vrouwelijk

Families

Getrouwd Man Jans, Simen
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1699-10-15 Drachten, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1699
Vermelding: Attestatie afgegeven op 14 oktober 1699 in Bergum
Man : Simen Jans afkomstig van Bergum
Vrouw : Trijntie Jans afkomstig van Drachten

Smallingerland, huwelijken 1699
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 oktober 1699 in Drachten
Man : Symen Jans afkomstig van Drachten
Vrouw : Trijntje Jans afkomstig van Drachten

1
  Bijz.

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1722
Man : Simon Jans
Vrouw: Trijn
Woonplaats: Bovenhuizen en de Heide
- Op 10 mei 1722 lidmaat

Hervormde gemeente Bergum

  Kind.
 1. Symens, IJbeltje

Naaste verwanten

  1. Jans, Trijntie
   1. Jans, Simen
    1. Symens, IJbeltje

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Bergum