Jelles, Sytse

Geboortenaam Jelles, Sytse
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1691-11-22    
1
Doop 1691-11-22 Garijp, Friesland, Nederland  

Dopeling Sytse,
kind van Jelle Sytses en
niet genoemde moeder

1
Stemkohieren 1728 Wijns, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Wijns (Tietjerksteradeel)
Stem nr. 7, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Jr. Alcamada weduwe en erven in Holland,
eigenaar

Sytse Jelles, gebruiker

2
Belijdenis   Wijns, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1753
Sydtze Jelles
Woonplaats: Wijns
 - Tussen 1729 en 1753 hij belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns,
lidmaten 1659-1850
DTB 713 blad 48

"Sijdtze Jelles Echteman te Wijns"

3
Overlijden voor 1738-11-09    

Bij de doop van zijn zoon Douwe wordt vermeld,
dat de vader is overleden.

4

Ouders

Vader Sytses, Jelle
Moeder Aabis, Trijntje
         Jelles, Sytse

Families

Getrouwd Vrouw Jans, Froukje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1724-11-19 Rijperkerk, Friesland, Nederland  

man: Sytze Jellis afkomstig van Rijperkerk
vrouw: Frouckjen Jans afkomstig van Rijperkerk

5
  Kind.
 1. van der Meer, Douwe Sytses

Naaste verwanten

 1. Sytses, Jelle
  1. Aabis, Trijntje
   1. Jelles, Sytse
    1. Jans, Froukje
     1. van der Meer, Douwe Sytses

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
 2. Stemkohieren Friesland
 3. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 4. Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp