Douwes, Marten

Geboortenaam Douwes, Marten
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte      

zoon van Douwe Hernes

Gegevens Collectie Pieter Nieuwland:

Marten Douwes (MARTEN DOUWES)
zoon van Douwe Harnes (DOUWE HARNES)
tr. 1. Garijp 11 feb. 1638 Roelofke / Roelcke Sybes (v Oostermeer);
tr. 2. ...; tr. 3. (ondertr. Garijp 7 april 1667,
ook getr.) Hendrikje Jans (bdn v Garijp);
SCO M4 d.d. 12 nov. 1639 (zie bij Sjoerd Oedses);
ki., ex 1: Roelofke; ex 2:
Arjen, ged. Garijp 5 aug. 1648; Jatje / Jad; Trijntje

1
1e Huwelijk 1638-02-11 Garijp, Friesland, Nederland Getrouwd met Roelcke Sybes

Tietjerksteradeel, huwelijken 1638
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 februari 1638 in Garijp
Man       : Marten Douwes afkomstig van Garijp
Vrouw     : Roelcke Sybes afkomstig van Oostermeer
Opmerking : Bruidegom is zoon van Douwe Hernes

2
3e Huwelijk 1667-04-07   Getrouwd met Hendrickien Jans

Tietjerksteradeel, huwelijken 1667
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 april 1667
Man       : Marten Douwes afkomstig van Garijp
Vrouw     : Hendrickien Jans afkomstig van Garijp

2

Ouders

Vader Hernes, Douwe
         Douwes, Marten

Families

  Kind.
  1. Martens, Jaad

Naaste verwanten

  1. Hernes, Douwe
    1. Douwes, Marten
        1. Martens, Jaad

Voorouders

Bronverwijzing

  1. Collectie Pieter Nieuwland
  2. Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude