Dircks, Aukje

Geboortenaam Dircks, Aukje
Geslacht vrouwelijk

Gezinnen

    Gezin van Dircks, IJpe en Dircks, Aukje
Getrouwd Man Dircks, IJpe
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1697    
 
Lidmaten 1697 Dantumawoude, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Dantumadeel, 1697
  Man: Ype Dircks
Vrouw: Auck Dircks
 - In 1697 lidmaat te Dantumawoude
Opm. : vertrokken naar Akkerwoude

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Dantumawoude, Driesum en
Wouterswoude, lidmaten 1697-1744 en
1748-1850
DTB 166 blad 2

1
  Kind.
 1. IJpes, Jan

Naaste verwanten

  1. Dircks, Aukje
   1. Dircks, IJpe
    1. IJpes, Jan

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Dantumadeel