Deze pagina bevat een index van alle bronnen van het gegevensbestand, gesorteerd volgens titel. Aanklikken van de brontitel brengt u naar de bronpagina.

Nummer Naam
1 Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
2 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)
3 'Cultuur, Mens en Natuur in de Mieden', deel I, Biografie van de Mieden
4 's Gravenhaegse courant
5 't Nieuw Woorden-boek der Regten
6 "Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624 - 1809"
7 "De van Loo's in de omgeving van Rembrandt"
8 "Friezen uit vroeger eeuwen" door Hessel de Walle
9 (Onder)trouw Gericht Kampen (1664-1795)
10 1000e penning Zwartsluis 1694
11 1000e penning Zwartsluis 1726
12 30e/40e penningen
13 500e penning Zwartsluis 1675
14 Aangegeven lijken Nijeveen
15 Aantekeningen over de familie Huete, en over de stratebroederschappen te Zwolle.
16 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken 1550 - 1805 Leeuwarden
17 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken Leeuwarden
18 Achter de gevels van Delft
19 Adie Lambertsz.
20 Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
21 Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
22 Advocaten Friesland 1527-1577
23 Afstammingsverklaring
24 Agrarisch nieuwsblad
25 Akse
26 Album Amicorum van Theodorus Heymans
27 Alfabethische Lijst der Boekdrukkers, Boekverkoopers en Uitgevers in Noord-Nederland, sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw.
28 Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland 1928
29 Algemeen Handelsblad
30 Algemeen Nederlandsch Familieblad
31 Alkmaar - Impost huwelijken
32 Alle Groningers
33 Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam
34 Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, ...
35 Amsterdamsche Mercurius
36 Amsterdamse courant
37 andredenhaan - van Neurenburg
38 Anglo-Frisian
39 Antwerpen Certificatieboek 1612
40 Archief Dagblad van het Noorden
41 Archief Eemland
42 Archief Hervormde gemeente Eestrum Diaconierekeningboek
43 Archief Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
44 Archief Leeuwarder Courant
45 Archief van de Hervormde gemeente Eestrum Diaconie, kerk- en armvoogdij, register ontvangsten en uitgaven
46 Archiefstukken Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)
47 Archieven.nl
48 Atlas van Loon
49 Authorisatieboek Hemelumer Oldeferd
50 Barzilay - De vroegere Barzilays in Nederland
51 Bataafsche Leeuwarder Courant
52 Begraafboek 's-Hertogenbosch
53 Begraafboek Breda
54 Begraafboek Capelle
55 Begraafboek Delft
56 Begraafboek Ginneken
57 Begraafboek Goes
58 Begraafboek Gorredijk
59 Begraafboek Hasselt
60 Begraafboek Hervormde gemeente Stavoren
61 Begraafboek Hoogeveen
62 Begraafboek Kampen
63 Begraafboek Leiden
64 Begraafboek Loosdrecht
65 Begraafboek Meppel - Graven
66 Begraafboek Meppel - Klokkengeld
67 Begraafboek Nieuwveen (Impost)
68 Begraafboek Rotterdam
69 Begraafboek Ruinerwold
70 Begraafboek Sloten
71 Begraafboek Waspik
72 Begraafboek Werkendam
73 Begraafboek Woerden
74 Begraafboek Zwollekerspel - Bergklooster
75 Begraafboek Zwolle
76 Begraafregister Nieuwe Ooster Amsterdam 1894-2005
77 Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
78 Begraven (gaarder) Waspik
79 Begraven kosten 's-Gravenhage 1782-1811 Groote Kerk
80 Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
81 Beroepen van toen
82 Beroepsnamenboek
83 Beschrijving der stad Leyden
84 Beschrijving der Stadt Delft
85 Beschrijving van Overijssels watersnood, in Februarij 1825.
86 Bevolking Delft Lidmaten
87 Bevolking Westkapelle
88 Bevolkingsregister Aarle-Rixtel
89 Bevolkingsregister Breda
90 Bevolkingsregister Delft
91 Bevolkingsregister Delft
92 Bevolkingsregister Ginneken en Bavel
93 Bevolkingsregister Leeuwarden
94 Bevolkingsregister Maatchappij van Weldadigheid
95 Bevolkingsregister Nijega 1860-1880
96 Bevolkingsregister Princenhage
97 Bevolkingsregister Zaltbommel 1810 (Streekarchief Bommelerwaard)
98 Bevolkingsregister Zaltbommel
99 Bevolkingsregister Zwartsluis 1860-1900
100 Bevolkingsregister Zwartsluis 1901-1935
101 Bevolkingsregisters Amsterdam 1851-1853
102 Bevolkingsregisters Veenhuizen/Ommerschans
103 Bijzonderheden over Antonius Hambrouck
104 Biografisch woordenboek der Nederlanden
105 Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde
106 Boelens: Een RK Groninger familie met een grote Bossche tak, 2 delen
107 Boetes op trouwen en begraven buiten de stad 1685-1795
108 Bonboeken Leiden
109 Bosch' Protocol
110 Bossche Encyclopedie/Inkwartiering
111 Bossche Encyclopedie
112 Bossche Encyclopedie
113 Breukdodenboek 1729-1794 Groningen
114 Breukdodenboek Groningen
115 Breukdodenboek Groningen
116 Brieven aan Saeckma
117 Burgemeesters van Ouder-Amstel
118 Burgerboeken van Leeuwarden
119 Burgerboeken
120 Burgerlijke stand - geboorte - Doorn
121 Burgerlijke Stand - Geboorte - Groningen
122 Burgerlijke stand - Geboorte Nijmegen
123 Burgerlijke stand - Geboorte Venlo
124 Burgerlijke stand - Huwelijk Hasselt
125 Burgerlijke stand - huwelijken - Mijdrecht
126 Burgerlijke stand - huwelijken - Spaarndam
127 Burgerlijke Stand - huwelijken Heerde
128 Burgerlijke stand - overlijden - Bunschoten
129 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
130 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
131 Burgerlijke stand - overlijden / Gelders Archief
132 Burgerlijke stand - Overlijden Hoogeveen
133 Burgerlijke stand - Overlijden Overijssel
134 Burgerlijke stand - Overlijden Utrecht
135 Burgerlijke stand - overlijden Veenendaal
136 Burgerlijke Stand Amsterdam
137 Burgerlijke Stand Assendelft
138 Burgerlijke stand Geboorte Zaltbommel
139 Burgerlijke stand geboorte Zwolle
140 Burgerlijke Stand Geboorten, Leeuwarden
141 Burgerlijke stand Huwelijk 's-Hertogenbosch
142 Burgerlijke stand Huwelijk Amsterdam
143 Burgerlijke stand Huwelijk Haaften
144 Burgerlijke stand Huwelijk Hattem
145 Burgerlijke stand Huwelijk Zuidhorn
146 Burgerlijke stand huwelijk Zwollekerspel
147 Burgerlijke stand Huwelijk Zwolle
148 Burgerlijke Stand Ned. Indië
149 Burgerlijke stand Overlijden Avereest
150 Burgerlijke Stand Overlijden Dalfsen
151 Burgerlijke stand overlijden Doesburg
152 Burgerlijke stand overlijden Hattem
153 Burgerlijke stand Overlijden Kampen
154 Burgerlijke stand overlijden Staphorst
155 Burgerlijke stand Overlijden Vollenhove
156 Burgerlijke stand Overlijden Vriezenveen
157 Burgerlijke stand Overlijden Woubrugge
158 Burgerlijke stand Overlijden Zaltbommel
159 Burgerlijke stand Overlijden Zuidhorn
160 Burgerlijke stand Overlijden Zutphen
161 Burgerlijke stand Overlijden Zwartsluis
162 Burgerlijke stand Overlijden Zwolle
163 Burgerlijke stand Rhenen
164 Burgerlijke Stand Zaandam
165 Burgers 1581-1798 Hattem
166 Buurthouden, Burengebruiken en Buurtorganisaties in Leiden (14e - 19e eeuw)
167 Buurtkwesties Leiden (1597-1796)
168 Cannegieter: grafschriften Franeker
169 Carrousels Speelman
170 Charters Centraal Bureau voor de Genealogie
171 Chromo-topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 1:25.000
172 Collectie Delft
173 Collectie Pieter Nieuwland
174 D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht, 1636, blz. 156
175 Dagblad van 's Gravenhage
176 Database - BergSmit
177 Database van Verdwenen Molens in Nederland
178 De "Slotjes" van Oosterhout (I)
179 De dagboeken van Doeke Wijgers Hellema
180 De Familie van Anna Dorsefan, vrouw van Lucas van Dingstee te Hasselt
181 De Gids
182 De Heeren van Alkmaer - Gemeente Alkmaar
183 De Heeren van den Raede - Biografieën en Groepsportret van de Raadsheren van het Hof van Friesland 1499-1811
184 De hoeve van Tolloysen
185 De koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des werelds. Bestaande, in een verhandeling, van de waaren en koopmanschappen, die men daar heenen sendt en wederom ontfangt: benevens vergelykingen der munten, maaten en gewigten, en op wat wyse men over en weêr wisselt , Volume 2 (Google eBoek)
186 De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd
187 De Maasbode
188 De magistraat van Leeuwarden 1588 - 1700
189 De meesterboeken van Obreen - Sint Lucasgilde
190 De Nederlandse Leeuw
191 De Ommelander Borgen en Steenhuizen
192 De Opstand in Leiden in de jaren 1566 en 1567
193 De Overijsselsche familie Drost
194 De registers der graven in de kloosterkerk te 's-Gravenhage
195 De Ruitenborch
196 De schoolmeesters van Franekeradeel in de loop der tijden 1600-1950
197 De schoolmeesters van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde in de loop der tijden, 1600-1950
198 De schoolmeesters van Leeuwarderadeel, 1600-1950
199 De schoolmeesters van Ooststellingwerf, 1600-1950
200 De schoolmeesters van Opsterland in de loop der tijden, 1600-1950
201 De schoolmeesters van Workum in de loop der tijden.
202 De Schoolmeesters van Wymbritseradeel in de loop der tijden, 1600-1950
203 De tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden; behelzende de inleiding der beschrijving van het landschap Drenthe
204 De Tijd: godsdienstig - staatkundig dagblad
205 De Tijd: godsdienstig -staatkundig dagblad
206 De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
207 de volkshogeschool
208 De voorouders en verwanten van aartsverzamelaar Albertus Theodorus Hartkamp
209 De vroedschap van Amsterdam 1578-1795
210 De Waarheid
211 De Weerd in klapper K33.5 (1546-1614) - Decreetboeken Hof van Friesland
212 Delft, akte jaar 1943, nummer 239
213 Delftsche courant
214 Delftse biografieën
215 Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
216 Diaconierekening boek Hervormde gemeente Beetsterzwaag
217 Diaconierekeningboek Archief Hervormde gemeente Bergum
218 Die Ritter und Freiherrn von Rolshausen und ihre Herrschaft Trimport in der Südeifel
219 Different nopende het verzoek, in der zaake van Jhr. Jan Floris grave van Nassau La Lecq hoofd-officier der stad Utrecht ... contra Gysbert Egeling, burger en coopman in wijnen binnen de gemelde stad (Google eBoek)
220 Digitaal loket Leeuwarden - Graf opzoeken
221 Digitale Arena Delft
222 Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden.
223 Dominees.nl - Diemen
224 Dominees.nl - Kamperveen Hervormde gemeente
225 Dominees.nl - Utrecht
226 Dominees.nl Delft
227 Dominees.nl, Meppel, Hervormde Gemeente.
228 Dominees.nl. Alphen aan de Rijn
229 Dominees.nl
230 DONGER DEEL, OOST ZYDE DER PASENS, De Vierde GRIETENIJE van Ooster Goo
231 Doop NH Zaltbommel
232 Doop- en Trouwboek Grijpskerk
233 Doop- en trouwboeken Nieuw(e)veen 1753-1811
234 Doop-, trouw- en lidmatenboek Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
235 Doop-, trouwboek, kerkenraadshandelingen 't Woudt
236 Doopboek 's Hertogenbosch
237 Doopboek 's-Gravenhage
238 Doopboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
239 Doopboek Aduard
240 Doopboek Alkmaar
241 Doopboek Amstelveen
242 Doopboek Amsterdam Engels Presbyteriaans
243 Doopboek Avereest
244 Doopboek Baambrugge
245 Doopboek Beilen
246 Doopboek Beulake
247 Doopboek Blokzijl
248 Doopboek Boornbergum Kortehemmen
249 Doopboek Borger
250 Doopboek Breda (RK)
251 Doopboek Breda
252 Doopboek Brielle
253 Doopboek Christelijk Gereformeerde Kerk Zwartsluis 1838-1893
254 Doopboek Coevorden
255 Doopboek Culemborg
256 Doopboek Dalen
257 Doopboek Dalfsen
258 Doopboek Delft
259 Doopboek Den Ham
260 Doopboek Diever
261 Doopboek Dongen
262 Doopboek Dordrecht (Nederlands Hervormd)
263 Doopboek Dordrecht, Waalse Gemeente
264 Doopboek Drumpt 1719-1771
265 Doopboek Dwingeloo
266 Doopboek Elburg
267 Doopboek Enkhuizen
268 Doopboek Etten-Leur
269 Doopboek Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden
270 Doopboek Everdingen
271 Doopboek Farmsum
272 Doopboek Garnwerd en Oostum
273 Doopboek Geertruidenberg
274 Doopboek Goes
275 Doopboek Grijpskerk
276 Doopboek Groningen
277 Doopboek Grootegast en Doezum
278 Doopboek Hasselt
279 Doopboek Hattem
280 Doopboek Havelte
281 Doopboek Hellendoorn (J.Prins)
282 Doopboek Hellendoorn
283 Doopboek Hellevoetsluis
284 Doopboek Hervormde gemeente Anjum
285 Doopboek Hervormde gemeente Augustinusga
286 Doopboek Hervormde gemeente Balk
287 Doopboek Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
288 Doopboek Hervormde gemeente Bergum
289 Doopboek Hervormde gemeente Birdaard, Janum
290 Doopboek Hervormde gemeente Blija en Hogebeintum
291 Doopboek Hervormde gemeente Bolsward
292 Doopboek Hervormde gemeente Boornbergum, Kortehemmen
293 Doopboek Hervormde gemeente Bozum
294 Doopboek Hervormde gemeente Britsum
295 Doopboek Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
296 Doopboek Hervormde gemeente Burum en Munnekezijl
297 Doopboek Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
298 Doopboek Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
299 Doopboek Hervormde gemeente Dokkum
300 Doopboek Hervormde gemeente Drachten
301 Doopboek Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
302 Doopboek Hervormde gemeente Ee
303 Doopboek Hervormde gemeente Engwierum
304 Doopboek Hervormde gemeente Ferwerd
305 Doopboek Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
306 Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
307 Doopboek Hervormde gemeente Gerkesklooster
308 Doopboek Hervormde gemeente Gorredijk
309 Doopboek Hervormde gemeente Grouw
310 Doopboek Hervormde gemeente Hallum
311 Doopboek Hervormde gemeente Harich
312 Doopboek Hervormde gemeente Harlingen
313 Doopboek Hervormde gemeente Heeg
314 Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
315 Doopboek Hervormde gemeente Hindeloopen
316 Doopboek Hervormde gemeente Joure, Westermeer, Snikzwaag
317 Doopboek Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
318 Doopboek Hervormde gemeente Kollum
319 Doopboek Hervormde gemeente Koudum
320 Doopboek Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
321 Doopboek Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Bornzwaag
322 Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
323 Doopboek Hervormde gemeente Lekkum, Miedum
324 Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
325 Doopboek Hervormde gemeente Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
326 Doopboek Hervormde gemeente Makkum
327 Doopboek Hervormde gemeente Marssum
328 Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
329 Doopboek Hervormde gemeente Morra en Lioessens
330 Doopboek Hervormde gemeente Nijega en Elahuizen
331 Doopboek Hervormde gemeente Nijland
332 Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
333 Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
334 Doopboek Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
335 Doopboek Hervormde gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare
336 Doopboek Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
337 Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
338 Doopboek Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
339 Doopboek Hervormde gemeente Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk
340 Doopboek Hervormde gemeente Oudkerk en Roodkerk
341 Doopboek Hervormde gemeente Oudwoude en Westergeest
342 Doopboek Hervormde gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega
343 Doopboek Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
344 Doopboek Hervormde gemeente Rijperkerk en Hardegarijp
345 Doopboek Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
346 Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
347 Doopboek Hervormde gemeente Sloten
348 Doopboek Hervormde gemeente Sneek
349 Doopboek Hervormde gemeente Stavoren
350 Doopboek Hervormde gemeente Stiens
351 Doopboek Hervormde gemeente Suawoude en Tietjerk
352 Doopboek Hervormde gemeente Surhuisterveen
353 Doopboek Hervormde gemeente Surhuizum
354 Doopboek Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenshuizen en Legemeer
355 Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten
356 Doopboek Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
357 Doopboek Hervormde gemeente Vrouwenparochie
358 Doopboek Hervormde gemeente Warga, Wartena en Warstiens
359 Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
360 Doopboek Hervormde gemeente Wijnaldum
361 Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
362 Doopboek Hervormde gemeente Wirdum
363 Doopboek Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
364 Doopboek Hervormde gemeente Wommels/Hidaard
365 Doopboek Hervormde gemeente Workum
366 Doopboek Hervormde gemeente Wyckel
367 Doopboek Hervormde kerk Raamsdonk
368 Doopboek Heusden Nederlands Hervormd
369 Doopboek Hoogeveen
370 Doopboek Hoogezand
371 Doopboek Hoorn
372 Doopboek Hulst - Nederlands Hervormd
373 Doopboek IJhorst/ De Wijk
374 Doopboek Jutphaas
375 Doopboek Kampen
376 Doopboek Koekange
377 Doopboek Kolder- en Dinxterveen
378 Doopboek Kuinre
379 Doopboek Leerdam (Nederlands Hervormd)
380 Doopboek Leeuwarden R.K.
381 Doopboek Leiden (Gereformeerd)
382 Doopboek Leiden Waalse Kerk
383 Doopboek Lettelbert en Enumatil
384 Doopboek Lexmond
385 Doopboek Maastricht Nederlands Hervormd
386 Doopboek Mastenbroek
387 Doopboek Meppel
388 Doopboek Midwolde en Leek
389 Doopboek Neede
390 Doopboek NG Wanneperveen
391 Doopboek Nieuw-Loosdrecht
392 Doopboek Nieuwleusen
393 Doopboek Niezijl
394 Doopboek Nijeveen
395 Doopboek Nijmegen
396 Doopboek Noordhorn
397 Doopboek Oldehove
398 Doopboek Oosterhesselen
399 Doopboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
400 Doopboek Purmerend Evangelisch Luthers
401 Doopboek R.K. parochie Nieuwstad Leeuwarden
402 Doopboek Raalte
403 Doopboek Rijssen
404 Doopboek Roden
405 Doopboek Roderwolde
406 Doopboek Rotterdam
407 Doopboek Rouveen
408 Doopboek Ruinerwold
409 Doopboek s-Grevelsduin-Capelle
410 Doopboek Schipluiden gereformeerd
411 Doopboek Sprang
412 Doopboek Staphorst
413 Doopboek Steenwijk
414 Doopboek Terwolde 1645-1811
415 Doopboek Ulrum
416 Doopboek Utrecht (gereformeerd)
417 Doopboek Utrecht Evangelisch Luthers
418 Doopboek Utrecht Waalse kerk
419 Doopboek Veldhuizen
420 Doopboek Visvliet
421 Doopboek Vollenhove
422 Doopboek Wanneperveen
423 Doopboek Wapserveen
424 Doopboek Warfhuizen
425 Doopboek Waspik
426 Doopboek Wehe en Zuurdijk
427 Doopboek Winsum
428 Doopboek Woerden
429 Doopboek Zeist
430 Doopboek Zuidhorn
431 Doopboek Zutphen
432 Doopboek Zwartsluis
433 Doopboek Zwolle
434 Doopboeken Amsterdam
435 Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
436 DTB Delft
437 DTB Rotterdam
438 DTB Schipluiden
439 Eduard de Vries en Anna Loly (stad Utrecht)
440 Een frauderende dominee.
441 Een Zathe in de Noordermeerpolder
442 Eindhoven in 1934 - De (oude) Kruidenbuurt in Stratum
443 Electoral Rolls New South Wales, Australia
444 Emigranten 1839-1900
445 Emigratie naar Argentinië
446 Encyclopedie Drenthe Online - Artikel Beurtvaart
447 Encyclopedie Drenthe Online
448 Enkhuizer Patriciërs
449 Epistolarum ab Illustribus & Claris Viris scriptarum centuriae tres
450 Erfgoed Blokhuispoort
451 Erfgoed Leiden en Omstreken
452 Familie Broeders
453 Familie de Glarges te Haarlem - Genealogie de Glarges
454 Familie de Vries
455 Familie Veenstra
456 Familie-overzicht Schuuring
457 Familienamen 1811
458 Familienbericht Ortsfamilienbuch Neuenhaus
459 Familienbericht Ortsfamilienbuch Nordhorn
460 Familienbericht Ortsfamilienbuch Uelsen
461 Familienbericht Ortsfamilienbuch Wilsum
462 Fragment Genealogie Groenhout, Generatie 4 - Nikhef
463 Free Family History and Genealogy Records
464 Friesche Courant: gelykheid, vryheid en broederschap
465 Friese Nummerbewijzen (kentekens)
466 Friezen uit vroeger eeuwen: grafschriften, rouwborden enz.
467 Frisiae Dominium. Uitgegeven door Petrus Schenk, Amsterdam
468 Full text of "Oud Holland"- Internet Archive
469 Full text of "Pennsylvania genealogies; chiefly Scotch-Irish and German"
470 Ga het na in het Nationaal Archief
471 Ga het na in het Nationaal Archief
472 Gazette d'Amsterdam = Amsterdamsche Courant
473 Geboorteakte 's Hertogenbosch
474 Geboorteakte Achtkarspelen
475 Geboorteakte Alkmaar
476 Geboorteakte Arnemuiden
477 Geboorteakte Assen
478 Geboorteakte Beilen
479 Geboorteakte Bolsward
480 Geboorteakte Borger
481 Geboorteakte Breda
482 Geboorteakte Dantumadeel
483 Geboorteakte Delft
484 Geboorteakte Diever
485 Geboorteakte Doniawerstal
486 Geboorteakte Doorn
487 Geboorteakte Emmen
488 Geboorteakte Erp
489 Geboorteakte Gorinchem
490 Geboorteakte Grijpskerk
491 Geboorteakte Haskerland
492 Geboorteakte Hasselt
493 Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
494 Geboorteakte Hengelo (Ov)
495 Geboorteakte Hoogeveen
496 Geboorteakte IJlst
497 Geboorteakte IJsselmonde
498 Geboorteakte Kampen
499 Geboorteakte Kollumerland
500 Geboorteakte Leeuwarden
501 Geboorteakte Leeuwarden
502 Geboorteakte Lemsterland
503 Geboorteakte Loenen
504 Geboorteakte Meppel
505 Geboorteakte Mijdrecht
506 Geboorteakte Norg
507 Geboorteakte Odoorn
508 Geboorteakte Opsterland
509 Geboorteakte Rotterdam
510 Geboorteakte Ruinerwold
511 Geboorteakte Schoterland
512 Geboorteakte Sloten
513 Geboorteakte Smallingerland
514 Geboorteakte Smilde
515 Geboorteakte Sneek
516 Geboorteakte Steenwijkerwold
517 Geboorteakte Stratum
518 Geboorteakte Tiel
519 Geboorteakte Tietjerksteradeel
520 Geboorteakte Tilburg
521 Geboorteakte Utrecht
522 Geboorteakte Veere
523 Geboorteakte Vlijmen
524 Geboorteakte Vlissingen
525 Geboorteakte Westkapelle
526 Geboorteakte Workum
527 Geboorteakte Wymbritseradeel
528 Geboorteakte Zegveld
529 Geboorteakte Zoutelande
530 Geboorteakte Zuidwolde
531 Geboorteakten Amersfoort
532 Geboorteakten Amsterdam
533 Geboorteakten Hasselt
534 Geboorteakten Hoogeveen
535 Geboorteakten Zaandam
536 Geboorteakten Zwartsluis
537 Geboorteregister Geertruidenberg
538 Geboorteregister Grijpskerk
539 Geboorteregister Groningen
540 Geboorteregister Grootegast
541 Geboorteregister Langweer
542 Geboorteregister Tietjerksteradeel
543 Geboorteregister Veendam
544 Geboorteregister Winsum
545 Geboorteregister Zuidhorn
546 Gegevens B. Klappe
547 Gegevens Cornelis Leemhuis
548 Gegevens Familie Ten Cate/Tjoelker
549 Gegevens Grietje de Vries - Veenstra
550 Gegevens Henk Elsinga
551 Gegevens J. Ridderikhoff
552 Gegevens J. W. Young-Tammel
553 Gegevens Jaap Annes van der Meer
554 Gegevens Jaap van der Meer
555 Gegevens Jan Schuuring 1993
556 Gegevens Johann Claassen, Paarl, Zuid-Afrika
557 Gegevens Kees Thomas
558 Gegevens Kees Tjemmes van der Meer
559 Gegevens L. Kern
560 Gegevens M. van Schaik
561 Gegevens Marten Terwal
562 Gegevens R. Stokman
563 Gegevens Wiebe Haagsma
564 Geloof in de Nieuwe Wereld: ontmoeting met Afrikanen en Indianen (1600-1700)
565 Gemeente Leeuwarden, register van begrafenen of overledenen
566 Gemeente Sloten, register van overledenen 1635-1811
567 Gemeente Sneek - Epemastate, bewoners Ysbrechtum
568 Gemeentelijk Archief Zwartsluis
569 Geneaknowhow.net - Artikel 'De gilden' (Achtergrondinfo handel en beroep)
570 Genealogie Friso
571 Genealogie Glavimans te Sprang en Capelle
572 Genealogie Johannes Bijlsma
573 Genealogie Klaas Harmens Ligtendonk (website)
574 Genealogie Koopmans
575 Genealogie Simao Jorge Abarbanel
576 Genealogie Swalue
577 Genealogie Taeke van der Ley
578 Genealogie Thonus
579 Genealogie van Evert van Doornik
580 Genealogie van Geleyn Cornelisz van der DONCK
581 Genealogie van het adellijk geslacht van Hoytema
582 Genealogie van het geslacht Farret
583 Genealogie van het geslacht van Loo
584 Genealogie van Roseboom in Coevorden
585 Genealogie van Wijngaarden
586 Genealogie_Fam_Pijl.pdf
587 GENEALOGIEËN BOER, DE BOER, BOERTIEN EN BOERTJE(N).
588 Genealogieën Hollestelle
589 Genealogische database Klaas Jansen
590 Genealogische Website van Jurjen de Boer
591 Genealogy Farret
592 Genlias
593 Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden
594 Genootschap Amstelodamum
595 Gereformeerd gezinsblad/ Hoofdred. P. Jongeling.
596 Gereformeerde Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821
597 Gerrit Miedema
598 Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst,
599 Geschiedenis van de Rijksstraatweg- Voorne in Alle Staten
600 Geschiedenis van het patronaatregt: anders genoemd kollatieregt, in verband met het Christelijk Kerkbestuur sinds de vroegste tijden tot op den tegenwoordigen tijd
601 Geslachtkundige aantekeningen ten aanzien van de gecommitteerden te landdage van Overijssel, etc.
602 Gestichtsregister Middelburg 1863-1937
603 Getuigenisboeken Leiden
604 Gezinskaarten Den Haag 1913-1939
605 Gezinskaarten en persoonskaarten Amsterdam
606 Gezinskaarten Rotterdam
607 Gezinsreconstructies Giethoorn
608 Giethoorn civ. Trouwen voor de schepenen
609 Gijsbert Mentincks (1570-1626) - Stamboom H. de Vries
610 Gorredijk-Lippenhuizen, Index Doopsgezinde ledematen 1707-1742
611 Graf Augustinus kerkhof
612 Graf- en andere opschriften Leeuwarderadeel
613 Grafschriften Nieuwe Kerk Groningen
614 grafsteen
615 Grafsteen
616 Graven en Grafkelders in de Grote of St. Michaelskerk te Zwolle.
617 Grietenij Achtkarspelen, register van overledenen
618 Grietenij Dantumadeel, register der overledenen
619 Grietenij Hemelumer Oldeferd, register overledenen 1806-1808
620 Grietenij Smallingerland, register van overledenen 1806-1810
621 Grietenij Tietjerksteradeel, register van overledenen
622 Grietenij Wymbritseradeel register van overledenen
623 Grietenijsecretarissen vóór 1800 van Friesland
624 Groningen-genealogy - Friso
625 Groningen-genealogy
626 Groninger Courant
627 Groot algemeen woorden-boek, zo historisch, geografisch, genealogisch, als oordeelkundig.
628 Groot Placaet-Boek, vervattende de Placaten, Ordonnantien ende ..., Volume 9
629 Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
630 Haagsche courant
631 Haardstedegeld Drenthe
632 Haardstedengeld Delft
633 Haeghse Post-tydinge
634 Haga Comitis vulgo 's Graven-hage
635 Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640: een netwerkanalyse van de Antwerpse en Amsterdamse kooplieden, handelend op Rusland
636 Hanken en kreken en kleine rivierarmen pdf
637 Hardrijderijlijst 22 januari 1862 Sneek
638 Harlingen Historie en Genealogie, Homepage van Stefan Elsinga
639 Het belang en de welvaart van alle ingezetenen: gezondheidszorg in de stad (Groningen) - door W. Baron
640 Het Biografisch Portaal van Nederland
641 Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
642 Het geslacht Hoytema-Hoitema-Huitema
643 Het Geslacht Waterham, door de eeuwen heen.
644 Het Glashuis - Ernest Kurpershoek
645 Het Hoytema-Hoitema-Huitema geslacht door R.S. Roorda te Leeuwarden
646 Het Kerkeboek van Heeg
647 Het nieuws van den dag: kleine courant
648 Histogenen
649 Historische Vereniging Hasselt, Historische Stadskroniek
650 Historische Vereniging Hasselt
651 Historische wandelpaden: Wandelroute 9. Stroobos – Buitenpost
652 Historische Werkgroep Spaarndam
653 Histovisie, 'een blad met kleine interessante artikelen over de geschiedenis van Hasselt'
654 Hof van Holland: Decreten
655 Homepage van Gerrit W. Kuijk
656 Hoofdgeld 1675 Zwartsluis
657 Hoofdgeld 1723 Zwartsluis
658 http://afbeeldingen.gahetna.nl/
659 http://altijdstrijdvaardig.nl/bedindex%20o.htm
660 http://d-compu.dyndns.org/genbook/Overige%20Genealogie%C3%ABn/witt_de.htm
661 http://erfgoed.leiden.nl/geschiedenis/stadsontwikkeling/de-stad-groeit/
662 http://home.kpn.nl/duifjes2/alphen.htm
663 http://members.home.nl/geneaflonk/HUMO/590.htm
664 http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Hooft
665 http://nl.wikipedia.org
666 http://search.ancestry.com/
667 http://willemina-assen.webklik.nl/page/stamboom-braker-1-b
668 http://www.advandervelde.nl/data%20eng/1293.htm
669 http://www.arnoldlens.nl/gendata/10572.htm
670 http://www.bistrodepijpenla.nl/new/?menuid=70
671 http://www.datavaria.nl/utrecht
672 http://www.den-uijl.nl/genealogy
673 http://www.den-uijl.nl/genealogy
674 http://www.djdekker.net/stevenskerk/gesch/peirolet.html
675 http://www.familieboelens.nl/errata%20en%20aanvullingen.htm
676 http://www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=26
677 http://www.graftombe.nl
678 http://www.ilabdatabase.com/db/detail.php?lang=es&membernr=1129&ordernr=10007
679 http://www.kranenburgia.nl
680 http://www.mooizuidwolde.nl
681 http://www.oudstaveren.nl/
682 http://www.pknaugustinusga.nl/grafAugustinusga/kerkhof-00049.htm
683 http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico
684 http://www.wjousma.nl/genealogie/Kwartierstaat%20Visscher/kwst%20visscher-frm3.htm
685 https://www.spanvis.com/lemmer/visserij-en-schepen/de-oostzeevaarders-uit-de-lemmer
686 Huis Overcinge te Havelte
687 Huiszittenhuizen (1808 - 1870) Amsterdam
688 Huizenprotocol Delft
689 Huwelijken Amsterdam (kerkelijk)
690 Huwelijken in D:\Aldfaer
691 Huwelijken Zuidwolde
692 Huwelijksaangiften Utrecht
693 Huwelijksafkondigingen Amsterdam
694 Huwelijksakte 's Hertogenbosch
695 Huwelijksakte 's-Gravenhage
696 Huwelijksakte Achtkarspelen
697 Huwelijksakte Adam Schuuring en Johanna van Eijken
698 Huwelijksakte Alkmaar
699 Huwelijksakte Almkerk
700 Huwelijksakte Amersfoort
701 Huwelijksakte Arnemuiden
702 Huwelijksakte Assen
703 Huwelijksakte Bellingwolde
704 Huwelijksakte Burgerlijke stand Den Haag
705 Huwelijksakte Dantumadeel
706 Huwelijksakte De Wijk
707 Huwelijksakte De Wijk
708 Huwelijksakte Diever
709 Huwelijksakte Doorn
710 Huwelijksakte Eelde
711 Huwelijksakte Enkhuizen
712 Huwelijksakte Erp
713 Huwelijksakte Gaasterland 1891
714 Huwelijksakte Gaasterland
715 Huwelijksakte Geertruidenberg
716 Huwelijksakte Grijpskerk
717 Huwelijksakte Haarlem
718 Huwelijksakte Haskenland
719 Huwelijksakte Havelte
720 Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
721 Huwelijksakte Herm Schurink en Aaltje van Eijken
722 Huwelijksakte Heusden
723 Huwelijksakte Hindeloopen
724 Huwelijksakte Huizen
725 Huwelijksakte Kollumerland
726 Huwelijksakte Leek
727 Huwelijksakte Leeuwarden
728 Huwelijksakte Leeuwarderadeel
729 Huwelijksakte Lucas van Eijken en Johanna van der Hoek
730 Huwelijksakte Menaldumadeel
731 Huwelijksakte Meppel
732 Huwelijksakte Mijdrecht
733 Huwelijksakte Nieuwenhoorn, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
734 Huwelijksakte Nieuwer Amstel
735 Huwelijksakte Nijeveen
736 Huwelijksakte Norg
737 Huwelijksakte Opsterland
738 Huwelijksakte Ouderkerk aan de IJssel
739 Huwelijksakte Purmerend
740 Huwelijksakte Renkum
741 Huwelijksakte Rotterdam
742 Huwelijksakte Ruinerwold
743 Huwelijksakte Schoterland
744 Huwelijksakte Serooskerke (Walcheren)
745 Huwelijksakte Sliedrecht
746 Huwelijksakte Smallingerland
747 Huwelijksakte Sommelsdijk
748 Huwelijksakte Staphorst
749 Huwelijksakte Stavoren
750 Huwelijksakte Steenwijkerwold
751 Huwelijksakte Texel
752 Huwelijksakte Tietjerksteradeel
753 Huwelijksakte Utrecht
754 Huwelijksakte Veenhuizen (NH)
755 Huwelijksakte Vledder
756 Huwelijksakte Vrouwenpolder
757 Huwelijksakte Westkapelle
758 Huwelijksakte Wonseradeel
759 Huwelijksakte Workum
760 Huwelijksakte Wymbritseradeel
761 Huwelijksakte Zoutelande
762 Huwelijksakte Zuidwolde
763 Huwelijksakte Zwartsluis
764 Huwelijksakte Zwollekerspel
765 Huwelijksakte Zwolle
766 Huwelijksakten Amsterdam
767 Huwelijksakten Amsterdam
768 Huwelijksakten Hasselt
769 Huwelijksakten Zwartsluis
770 Huwelijksbijlagen 's Gravenhage
771 Huwelijksbijlagen Alkmaar
772 Huwelijksbijlagen Amsterdam
773 Huwelijksbijlagen Balk
774 Huwelijksbijlagen Bellingwolde
775 Huwelijksbijlagen Breukelen-St. Pieters
776 Huwelijksbijlagen De Wijk
777 Huwelijksbijlagen Domburg
778 Huwelijksbijlagen Erp
779 Huwelijksbijlagen Gaasterland
780 Huwelijksbijlagen Geertruidenberg
781 Huwelijksbijlagen gemeente Wonseradeel
782 Huwelijksbijlagen Grijpskerk
783 Huwelijksbijlagen Hasselt
784 Huwelijksbijlagen Hattem
785 Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
786 Huwelijksbijlagen Nieuwer Amstel
787 Huwelijksbijlagen Nijeveen
788 Huwelijksbijlagen Nijmegen
789 Huwelijksbijlagen Norg
790 Huwelijksbijlagen Renkum
791 Huwelijksbijlagen Rotterdam
792 Huwelijksbijlagen Ruinerwold
793 Huwelijksbijlagen Serooskerke (Walcheren)
794 Huwelijksbijlagen Sluis
795 Huwelijksbijlagen Staphorst
796 Huwelijksbijlagen Steenwijkerwold
797 Huwelijksbijlagen Utrecht
798 Huwelijksbijlagen Velsen
799 Huwelijksbijlagen Vledder
800 Huwelijksbijlagen Vrouwenpolder
801 Huwelijksbijlagen Westkapelle
802 Huwelijksbijlagen Workum
803 Huwelijksbijlagen Zoutelande
804 Huwelijksbijlagen Zwartsluis
805 Huwelijksbijlagen Zwollekerspel
806 Huwelijkscontract Groningen
807 Huwelijkscontract Oldehove
808 Huwelijkscontract Zuidhorn
809 Huwelijksregister Bedum
810 Huwelijksregister Beerta
811 Huwelijksregister Delfzijl
812 Huwelijksregister Doniawerstal
813 Huwelijksregister Grijpskerk
814 Huwelijksregister Groningen
815 Huwelijksregister Grootegast
816 Huwelijksregister Leek
817 Huwelijksregister Nieuwe Schans 1897
818 Huwelijksregister Princenhage 1812
819 Huwelijksregister Tietjerksteradeel
820 Huwelijksregister Usquert
821 Huwelijksregister Winsum
822 Huwelijksregister Wymbritseradeel
823 Huwelijksregister Zuidbroek
824 Huwelijksregister Zuidhorn
825 Hypotheekboeken Nedere gerechten Wymbritseradeel
826 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel - Collectie Pieter Nieuwland
827 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel, Collectie Pieter Nieuwland
828 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel
829 Ids Wiersma
830 Idskje's Genealogie
831 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
832 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
833 Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811
834 Index op overleden personen Achtkarspelen 1806-1811
835 Index op persoonsnamen in notariële akten, 's-Gravenhage
836 Ingekomen burgers Utrecht
837 Intekenaren nieuwe preekstoel Nederduits Gereformeerde kerk te Zwartsluis (1683)
838 Inventaris van het archief van de familie Van Oldenbarnevelt, (1449) 1510-170
839 Inventory Willem, Paolo de, de Jonge
840 Jaarboek Haerlem 1957
841 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde - 1926
842 Jan Posthumus - Surhuisterveen
843 Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie
844 Joachim Adolf Broese (1784-1839)
845 Johannes Vermeer
846 Journal du département de la Frise = Dagblad van het departement Vriesland
847 Kampennotarieel.nl
848 Kennemerland Haarlem akte jaar 1896
849 Kennemerland Spaarndam
850 Kennemerland Velsen akte jaar 1932
851 Kerkboek der Doopsgezinde Gemeente te Zwartsluis
852 Kerkdocumenten van Anjum
853 Kerkdocumenten van Heeg
854 Kerkeboek Aduard
855 Kerkeboek Babyloniënbroek
856 Kerkeboek Den Ham en Fransum
857 Kerkeboek Garnwerd
858 Kerkeboek Lettelbert en Enumatil
859 Kerkeboek Lutjegast
860 Kerkeboek Marum en Noordwijk
861 Kerkeboek Middelbert
862 Kerkeboek Niekerk, Oldekerk en Faan
863 Kerkeboek Noordwolde
864 Kerkeboek Opende
865 Kerkeboek Opwierde
866 Kerkeboek Visvliet
867 Kerkeboek Wierum en Dorkwerd
868 Kerkelijke functies Beulake
869 Kerkelyk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes, gehorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der Reformatie, tot nu toe,
870 kleinekerkstraat.nl , wonen en werken in Harlingen in de loop der eeuwen
871 Koffie Hag Albums, ca. 1927
872 Koopakten Leeuwarden
873 Kwartierstaat de Vries
874 Kwartierstaat Jan Pultrum
875 Kwartierstaat Jos Buisman
876 Kwartierstaat Nonkes
877 Kwartierstaat Pieter Jansma
878 Kwartierstaat van Allan-Casper Swagers
879 Kwartierstaat van Anje Sietje Kuizenga
880 Kwartierstaat van Anna Dirks
881 Kwartierstaat van Elizabeth (Bets) van Sighem
882 Kwartierstaat van Grietje Kuipers
883 Kwartierstaat van Jan Joostes Ritskes
884 Kwartierstaat van Nammen Sytsma
885 Kwartierstaat van Rienkje van der Meer
886 Kwartierstaat van Rutger Willem Hendrik Visscher
887 Kwartierstaat van Wietze Libbes Dupon
888 Kwartierstaat Willem de Vries
889 Le Moulin de l'Onbekende Gracht
890 Ledematen Aduard
891 Ledematen Den Ham en Fransum
892 Ledematen Garnwerd en Oostum
893 Ledematen Grootegast en Doezum
894 Ledematen Lettelbert en Enumatil
895 Ledematen Midwolde
896 Ledematen Niehove
897 Ledematen Niekerk
898 Ledematen Noordhorn
899 Ledematen Oldehove
900 Ledematen Visvliet
901 Ledematen Zuidhorn
902 Leenregisters BHIC
903 Leeuwarder boedelinventarissen, 1550-1790
904 Leeuwarder Courant
905 Leeuwarder koerier
906 Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad
907 Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
908 Leydse Courant
909 Lidmaatboek Doopsgezinde gemeente Dantumaude
910 Lidmaatboek Hervormde gemeente Veenwouden
911 Lidmaten 1684
912 Lidmaten Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
913 Lidmaten Hellendoorn
914 Lidmaten Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
915 Lidmaten Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
916 Lidmaten Hervormde gemeente Twijzel en Kooten
917 Lidmaten IJhorst- De Wijk 1684
918 Lidmaten Leeuwarden
919 Lidmaten Nieuwleusen
920 Lidmaten Staphorst
921 Lidmaten Winsum
922 Lidmaten Zwartsluis
923 Lidmatenboek 's-Hertogenbosch
924 Lidmatenboek Achtkarspelen
925 Lidmatenboek Akkrum en Terhorne
926 Lidmatenboek Bakhuizen
927 Lidmatenboek Benschop
928 Lidmatenboek Bolsward
929 Lidmatenboek Breda
930 Lidmatenboek Broek
931 Lidmatenboek Dantumadeel
932 Lidmatenboek Delfzijl
933 Lidmatenboek Doniaga
934 Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
935 Lidmatenboek Ferwerderadeel
936 Lidmatenboek Giekerk
937 Lidmatenboek Goingarijp
938 Lidmatenboek Harich
939 Lidmatenboek Harlingen
940 Lidmatenboek Heeg
941 Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
942 Lidmatenboek Hommerts
943 Lidmatenboek IJhorst/De Wijk
944 Lidmatenboek Joure
945 Lidmatenboek Kampen
946 Lidmatenboek Koudum
947 Lidmatenboek Langweer
948 Lidmatenboek Leeuwarden
949 Lidmatenboek Lemsterland
950 Lidmatenboek Mastenbroek 1729-1805
951 Lidmatenboek Meppel
952 Lidmatenboek Molkwerum (Doopsgezind)
953 Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)
954 Lidmatenboek Oldeboorn en Nes
955 Lidmatenboek Oostdongeradeel
956 Lidmatenboek Ooststellingwerf
957 Lidmatenboek Oppenhuizen
958 Lidmatenboek Opsterland
959 Lidmatenboek Oudemirdum
960 Lidmatenboek Rouveen
961 Lidmatenboek Scharl
962 Lidmatenboek Schoterland
963 Lidmatenboek Sloten
964 Lidmatenboek Sluis
965 Lidmatenboek Smallingerland
966 Lidmatenboek Stavoren
967 Lidmatenboek Tietjerksteradeel
968 Lidmatenboek Tjerkgaast
969 Lidmatenboek Warns (Doopsgezind)
970 Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
971 Lidmatenboek Waspik
972 Lidmatenboek Westdongeradeel
973 Lidmatenboek Wijnaldum
974 Lidmatenboek Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
975 Lidmatenboek Wommels
976 Lidmatenboek Zutphen - transcriptie
977 Lidmatenlijst Beulake
978 Lidmatenlijst Wanneperveen
979 Lidmatenregister Evangelisch Luthers Alkmaar, 1658-1864
980 Lidmatenregister Herv. Gemeente Wirdum
981 Lidmatenregister Westkapelle
982 Lijst van grietmannen van Gaasterland
983 Lijst van Testamenten in de processtukken bij de Civiel Sententies van Het Hof van Friesland
984 Luyden van eren - voorouders en nageslacht van Saco van Teyens (1601-1650)
985 Maandelijkse uittreksels of Boekzaal der geleerde Waerelt
986 Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt
987 Magistraat Leeuwarden 1588-1700
988 Mars en Historia
989 Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 22
990 Members English Church Amsterdam
991 Memories van Successie Friesland
992 Memories van Successie Groningen
993 Memories van successie Noord-Brabant
994 Memories van Successie, Drenthe
995 Memories van Successie, Zeeland
996 Meteorological observations during Hippomenes cruise from Batavie to St. Helena
997 Militieregisters.nl
998 Molendatabase
999 Naam-lyst der Predikanten die in de gemeenten, behorende onder de IX. Classen van het Geldersche Synode ... het Heilig Euangelium bediend hebben
1000 Naamlijst advocaten Friesland 1577-1849
1001 Naamlijst der eerw. heeren Predikanten, dewelke zedert den tijdt der Reformatie tot in den jare 1751 ...
1002 Naamlijst der predikanten die zedert de herforming gedient hebben in de Classis van Franeker (1761)
1003 Naamlijst der Predikanten Friesland - Tresoar
1004 Naamlijst der Predikanten van Drogeham
1005 Naamlijst Friese afgevaardigden Staten Generaal en Raad van State, 1577/1578 - 1636
1006 Naamlijst Leden Doopsgezinden Surhuisterveen 1730-1858
1007 Naamregister der predikanten, dewelke zedert de Reformatie den dienst onder het resort van de classis van Sneek hebben waargenomen (1751)
1008 Naamregister op de Leeuwarder begrafenissen "met de wezen"
1009 Naamsaannemingen 1812 Provincie Groningen
1010 Naamsaannemingen
1011 Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs
1012 Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen (1893)
1013 Nazaten van Gerrit van Berlikum
1014 Nederduitsch taalkundig woordenboek
1015 Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 61: 1705-1708
1016 Nedergerechten Haskerland
1017 Nedergerechten Lemsterland
1018 Nederlandsch Geslacht-Stam-en Wapen-Boek, waarin voorkomen de voornaamste adelyken Familien in de zeven vereenigde Provincien. Met Registers voorzien door Jacobus Kok, Volume 1
1019 Nederlandsche Staatscourant
1020 Nederlandse Familienamen Databank
1021 Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
1022 Nederlandse Sontregisters
1023 New Light on Early American Jewry
1024 Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
1025 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1872 [volgno 2]
1026 Nieuwe Gorinchemse Courant
1027 Nieuwe kaart van Friesland, uitgegeven door Arent van Linge, Leeuwarden
1028 Nieuwe provinciale Groninger courant
1029 Nieuwe Rotterdamsche Courant
1030 Nieuwe Tilbursche Courant
1031 Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant
1032 Nieuwsblad van het Noorden
1033 Notariële akten Delft
1034 Notariële akten Meppel
1035 Notariële akten Rotterdam
1036 Notariële akten Utrecht
1037 Notariële akten, Woerden
1038 Notariële akte
1039 Notariële archieven Breda
1040 Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
1041 Notariële archieven
1042 Notarissen Friesland 1606-1700
1043 Notarissen ter standplaats Leiden (Oud Notarieel Archief)
1044 Notities bij Anthonius Corneliszn van Polanen
1045 Ommelander courant
1046 Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
1047 Ondertrouw- en trouwboek Dwingeloo
1048 Ondertrouw- en trouwboek van Hasselterkerspel gerecht 1806-1811
1049 Ondertrouw-Trouwboek Meppel
1050 Ondertrouwboek Groningen
1051 Ondertrouwregister Amsterdam
1052 Ondertrouwregister Gerecht Bolsward
1053 Ondertrouwregister Gerecht Dokkum
1054 Ondertrouwregister Gerecht Franeker
1055 Ondertrouwregister Gerecht Harlingen
1056 Ondertrouwregister Gerecht Sneek
1057 Ondertrouwregister Gerecht Workum
1058 Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek
1059 Ondertrouwregisters Amsterdam
1060 Ontvangen Trouwen en Begraven 1704-1765 's Grevelduin-Capelle
1061 Ontvangen, begraven, Amsterdam 1803-1805
1062 Ontvangstboek betreffende klokluiden voor begrafenissen Workum
1063 Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels Kadaster Zeeland
1064 Openstreetmap
1065 Oprechte Haarlemsche Courant
1066 Oprechte Haerlemse Courant
1067 Opregte Groninger courant
1068 Opregte Haarlemsche Courant
1069 Opsterland overlijden/begraven
1070 Orgel Dwingeloo, Hervormde kerk
1071 Oud-Holland, tijdschriftt voor Nederlandsche kunstgeschiedenis
1072 Oude munten en muntstelsels
1073 Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) Amsterdam
1074 Overijssel in kaart / Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
1075 Overijsselsche courant
1076 Overleden CIV Loosdrecht
1077 Overledenen CIV (civiel) 1806-1811 Hasselt
1078 Overlijden 1806-1811, Medemblik, Alle gezindten
1079 Overlijden Gorinchem 1806-1811 Alle Gezindten
1080 Overlijden Lemmer 1806-1812
1081 Overlijden Opsterland
1082 Overlijden Utrecht
1083 Overlijden/begraven Achtkarspelen
1084 Overlijden/begraven Gaasterland
1085 Overlijden/begraven Meppel
1086 Overlijdensacte Het Utrechts Archief
1087 Overlijdensacte Vries
1088 Overlijdensadvertentie
1089 Overlijdensakte 's Hertogenbosch
1090 Overlijdensakte 's-Gravenhage
1091 Overlijdensakte Aarle-Rixtel
1092 Overlijdensakte Achtkarspelen
1093 Overlijdensakte Alkmaar
1094 Overlijdensakte Amersfoort
1095 Overlijdensakte Apeldoorn
1096 Overlijdensakte Arnemuiden
1097 Overlijdensakte Arnhem
1098 Overlijdensakte Avereest
1099 Overlijdensakte Baarderadeel
1100 Overlijdensakte Baarland
1101 Overlijdensakte Beilen
1102 Overlijdensakte Bolsward
1103 Overlijdensakte Borger
1104 Overlijdensakte Breda
1105 Overlijdensakte Capelle (N.B.)
1106 Overlijdensakte Castricum
1107 Overlijdensakte Coevorden
1108 Overlijdensakte Dantumadeel
1109 Overlijdensakte De Wijk
1110 Overlijdensakte Delft
1111 Overlijdensakte Den Helder
1112 Overlijdensakte Deventer
1113 Overlijdensakte Dokkum
1114 Overlijdensakte Doniawerstal
1115 Overlijdensakte Doorn
1116 Overlijdensakte Eelde
1117 Overlijdensakte Erp
1118 Overlijdensakte Franeker
1119 Overlijdensakte Gaasterland
1120 Overlijdensakte Genemuiden
1121 Overlijdensakte Giethoorn
1122 Overlijdensakte Gorinchem
1123 Overlijdensakte Grijpskerke
1124 Overlijdensakte Grijpskerk
1125 Overlijdensakte Haarlemmermeer
1126 Overlijdensakte Haarlem
1127 Overlijdensakte Haskerland
1128 Overlijdensakte Hasselt
1129 Overlijdensakte Heeg
1130 Overlijdensakte Hellevoetsluis
1131 Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
1132 Overlijdensakte Hennaarderadeel
1133 Overlijdensakte Heusden
1134 Overlijdensakte Hindeloopen
1135 Overlijdensakte Hoogeveen
1136 Overlijdensakte Huizen
1137 Overlijdensakte IJsselmonde
1138 Overlijdensakte Kampen
1139 Overlijdensakte Kollumerland en Nieuw-Kruisland
1140 Overlijdensakte Kollumerland
1141 Overlijdensakte Kralingen
1142 Overlijdensakte Leek
1143 Overlijdensakte Leeuwarden
1144 Overlijdensakte Leeuwarderadeel
1145 Overlijdensakte Leiderdorp
1146 Overlijdensakte Lemmer
1147 Overlijdensakte Lemsterland
1148 Overlijdensakte Lexmond
1149 Overlijdensakte Loosdrecht
1150 Overlijdensakte Medemblik
1151 Overlijdensakte Menaldumadeel
1152 Overlijdensakte Meppel
1153 Overlijdensakte Middelburg
1154 Overlijdensakte Mijdrecht
1155 Overlijdensakte Nieuwer Amstel
1156 Overlijdensakte Nieuwveen
1157 Overlijdensakte Nigtevecht
1158 Overlijdensakte Nijeveen
1159 Overlijdensakte Nijmegen
1160 Overlijdensakte Nijmegen
1161 Overlijdensakte Nootdorp
1162 Overlijdensakte Norg
1163 Overlijdensakte Odoorn
1164 Overlijdensakte Olst
1165 Overlijdensakte Oostdongeradeel
1166 Overlijdensakte Opsterland
1167 Overlijdensakte Purmerend
1168 Overlijdensakte Rheden
1169 Overlijdensakte Rotterdam
1170 Overlijdensakte Rotterdam
1171 Overlijdensakte Rotterdam
1172 Overlijdensakte Ruinerwold
1173 Overlijdensakte Schoterland
1174 Overlijdensakte Serooskerke (Walcheren)
1175 Overlijdensakte Sint Laurens
1176 Overlijdensakte Smallingerland
1177 Overlijdensakte Sneek
1178 Overlijdensakte Sommelsdijk
1179 Overlijdensakte Spaarndam
1180 Overlijdensakte St. Jacobiparochi
1181 Overlijdensakte Stad Ommen
1182 Overlijdensakte Stavoren
1183 Overlijdensakte Steenwijkerwold
1184 Overlijdensakte Stompwijk
1185 Overlijdensakte Tiel
1186 Overlijdensakte Tietjerksteradeel
1187 Overlijdensakte Tolbert
1188 Overlijdensakte Uitingeradeel
1189 Overlijdensakte Utrecht
1190 Overlijdensakte Vierpolders, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
1191 Overlijdensakte Vledder
1192 Overlijdensakte Vlissingen
1193 Overlijdensakte Voorst
1194 Overlijdensakte Vorden
1195 Overlijdensakte Waalwijk
1196 Overlijdensakte Waspik
1197 Overlijdensakte Weesp
1198 Overlijdensakte Westdongeradeel
1199 Overlijdensakte Westerbork
1200 Overlijdensakte Westkapelle
1201 Overlijdensakte Weststellingwerf
1202 Overlijdensakte Wijk bij Duurstede
1203 Overlijdensakte Wonseradeel
1204 Overlijdensakte Workum
1205 Overlijdensakte Woubrugge
1206 Overlijdensakte Wymbritseradeel
1207 Overlijdensakte Zaltbommel
1208 Overlijdensakte Zuidlaren
1209 Overlijdensakte Zuidwolde
1210 Overlijdensakte Zutphen
1211 Overlijdensakte Zwartsluis
1212 Overlijdensakte Zwollekerspel
1213 Overlijdensakte Zwolle
1214 Overlijdensakten Amsterdam
1215 Overlijdensakten Amsterdam
1216 Overlijdensakten Gorinchem
1217 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1218 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1219 Overlijdensakten Hasselt
1220 Overlijdensakten Hasselt
1221 Overlijdensakten Hoogeveen
1222 Overlijdensakten Ruinen
1223 Overlijdensakten Ruinerwold
1224 Overlijdensakten Smallingerland
1225 Overlijdensakten Staphorst
1226 Overlijdensakten Staphorst
1227 Overlijdensakten Steenwijkerwold
1228 Overlijdensakten Tietjerksteradeel
1229 Overlijdensakten Vriezenveen
1230 Overlijdensakten Zaandam
1231 Overlijdensakten Zwartsluis
1232 Overlijdensregister Achtkarspelen 1811
1233 Overlijdensregister Aduard
1234 Overlijdensregister Alblasserdam, Stadsarchief Dordrecht
1235 Overlijdensregister Beerta
1236 Overlijdensregister Delfzijl
1237 Overlijdensregister Gapinge
1238 Overlijdensregister Grijpskerk
1239 Overlijdensregister Groningen
1240 Overlijdensregister Grootegast
1241 Overlijdensregister Hoogkerk
1242 Overlijdensregister Leek
1243 Overlijdensregister Leeuwarderadeel
1244 Overlijdensregister Marum
1245 Overlijdensregister Oldekerk
1246 Overlijdensregister Oldekerk
1247 Overlijdensregister Sneek
1248 Overlijdensregister Tietjerksteradeel
1249 Overlijdensregister Westkapelle 1806-1811
1250 Overlijdensregister Wymbritseradeel
1251 Overlijdensregister Zuidhorn
1252 Overlijdensregister Zuidhorn
1253 Overzicht Archief van de Familie Deutz
1254 Overzicht groefbidders Utrecht
1255 Parenteel Claes Klunder
1256 Parenteel Dirk Jaarsma
1257 Parenteel Jagersmeesters Straatman
1258 Parenteel Jan Jansen Hertcamp
1259 Parenteel van Bartel Jans
1260 Parenteel van Cornelis (Jansen)
1261 Parenteel van Henrik Melchior(s)
1262 Parenteel van Jan Tonnis Dragt
1263 Parenteel van Jaques Jamart
1264 Politie meldingsrapporten (1940 - 1945) - Amsterdam
1265 Poorterboeken Amsterdam
1266 Poorterboeken Breda
1267 Predikantenlijst Friesland
1268 Predikanten
1269 Project: Hans van Mierlo
1270 Protestantse gemeente 't Woudt - Den Hoorn
1271 Protestantse gemeente Augustinusga
1272 Protestantse Gemeente Kootstertille
1273 Protocollen Alphen
1274 Provinciale Drentsche en Asser courant
1275 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant
1276 Quaclappen 1600 - 1612 Geheel Jan Post
1277 Quaclappen 1613-1620
1278 Quaclappen
1279 Quotisatie 1749
1280 Raad van Brabant, vonnissen civiele en criminele zaken
1281 Raamsdonk, Leden Gewapend Genootschap 1795
1282 Rechterlijk Archief Capelle
1283 Rechterlijk archief Kampen
1284 Rechterlijk Archief Kampen
1285 Rechterlijk Archief Sprang
1286 Rechterlijk Archief van Poederoijen
1287 Rechterlijk Archief Waspik
1288 Rechtspraak Woerden
1289 Reconstructie van Oosterhout en Dongen
1290 Regenten van een kleine stad
1291 Regesten Rechterlijk Archief Lakerveld
1292 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven : 1668 -1763
1293 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven 1588-1592, 1604-1668
1294 Register aangegeven lijken, Zoutelande
1295 Register van begravenen of overledenen Leeuwarden
1296 Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens Groningen
1297 Register van Holland en Westvriesland van de jaaren 1635, 1636 en 1637
1298 Register van overledenen - Grietenij Lemsterland
1299 Register van overledenen (1806-1808), Grietenij Hemelumer Oldeferd
1300 Register van overledenen Gemeente Sloten
1301 Register van overledenen Grietenij Kollumerland
1302 Register van overledenen Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1303 Register van overledenen of begravenen, Gemeente Leeuwarden
1304 Register van overledenen, 1806-1811 Tietjerksteradeel
1305 Register van overledenen, Grietenij Achtkarspelen
1306 Register van overledenen, Grietenij Opsterland, 1806-1811
1307 Register van overledenen, Grietenij Wonseradeel, 1806-1811
1308 Register van overledenen, Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1309 Register van vertrokken personen, Breda, 1823-1833
1310 Registratie Europeanen op java en Madoera 1819
1311 Rekeningen van de Friese kloosterinkomsten 1606/1607
1312 Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1811
1313 Rijksarchief Leeuwarden
1314 Roots (FEANSTER, weekblad in Surhuisterveen en omstreken)
1315 RootsWeb's World Connect Project: van der Werf - Thompson Family
1316 Rotterdam 1830
1317 Rotterdam 1896 d 100
1318 Rotterdamsch Nieuwsblad
1319 Rotterdamsche courant
1320 Rotterdamse gezinskaarten (1880-1941)
1321 Rouwbrief
1322 Schepenbank Trouwboek Raamsdonk
1323 Schoolmeesters van Zwartsluis
1324 Schoorsteengeldregister
1325 Seventeenth-Century Brailian Jewry: A Critical Review
1326 Sibbe : maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde
1327 Skoalmasters yn Fryslân, 1600 - 1950: Dantumadeel (gegevens van Hartman Sannes)
1328 Skrok en Hennaard binnen Hennaerderadeel in nedergerecht en cultuurhistorie
1329 Soerabaijasch handelsblad
1330 Soldaten leger Napoleon
1331 Sprang-Capelle N.G. Dopen
1332 Stadsarchief 's Hertogenbosch
1333 Stadsarchief Kampen, foto B. Klappe
1334 Stadsarchief Rotterdam
1335 Stadsbegraafboeken Leeuwarden
1336 Stamboek van den Frieschen adel (1846)
1337 Stamboeken Marine 1813-1940
1338 Stamboom Ambachtsheer/Ambagtsheer
1339 Stamboom familie Johannes Ruizing
1340 Stamboom Familie Weima
1341 Stamboom Feikje Samplonius
1342 Stamboom Jan Doekes (Dokkum)
1343 Stamboom Lisanne Imholz-Komijn
1344 Stamboom Terwal
1345 Stamboom van de familie van Polanen
1346 Stamboom Van den Berg
1347 Stamboom van Familie van der Velde
1348 Stamboom van Jan van Raelte (Raalte)
1349 Stamboomforum Jacobus van Weijland
1350 Staphorst en IJhorst, 500ste penning 1675
1351 Statenvertaling 1637
1352 Staverse families - Heineman
1353 Stemdragende boerderijen Drachten 1640-1788
1354 Stemgerechtigden Koudum 1640 en 1698
1355 Stemkohieren Friesland
1356 Testamenten Leiden 149-1582
1357 Texelse genealogie - Zeebrieven
1358 The Early English Dissenters in the Light of Recent Research (1550-1641 ...
1359 The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories
1360 The so-called Dissius Auction (1696 sale of 124 painings by the art merchant Gerard Hoet II)
1361 Thys de Jong Genealogy
1362 Tienjarentafels Amsterdam
1363 Tilburgsche Courant
1364 Tollen en Tolhuizen
1365 Topografische Dienst
1366 Topografische Dienst
1367 Transportakten voor 1811, Amsterdam
1368 Transporten en schuldbrieven van Koudekerk 1629-1639
1369 Transporten onroerend goed Walcheren
1370 Tresoar Fries Historisch centrum
1371 Trouw-, begraaf- en lidmatenboek Koekange
1372 Trouwboek 's Gravenhage Alle gezindten
1373 Trouwboek 's-Gravenhage
1374 Trouwboek 's-Grevelduin-Capelle
1375 Trouwboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
1376 Trouwboek Abcoude
1377 Trouwboek Aduard
1378 Trouwboek Alphen aan de Rijn
1379 Trouwboek Amerongen
1380 Trouwboek Amersfoort (Evangelisch Luthers)
1381 Trouwboek Amsterdam Engels Presbyteraans
1382 Trouwboek Amsterdam Nieuwe Kerk Nederlands Hervormd
1383 Trouwboek Amsterdam Oude Kerk Nederlands Hervormd
1384 Trouwboek Appingedam
1385 Trouwboek Benschop
1386 Trouwboek Beulake
1387 Trouwboek Blokzijl
1388 Trouwboek Breda (Waals)
1389 Trouwboek Capelle
1390 Trouwboek CIV Dalfsen
1391 Trouwboek Coevorden
1392 Trouwboek Dalen
1393 Trouwboek Delft
1394 Trouwboek Deventer
1395 Trouwboek Dordrecht, Waalse gemeente
1396 Trouwboek Dordrecht
1397 Trouwboek Eelde
1398 Trouwboek Enkhuizen
1399 Trouwboek Garmerwolde
1400 Trouwboek Garnwerd en Oostum
1401 Trouwboek Geertruidenberg
1402 Trouwboek Grijpskerk
1403 Trouwboek Groningen
1404 Trouwboek Grootegast en Doezum
1405 Trouwboek Haarlem
1406 Trouwboek Hasselt
1407 Trouwboek Havelte
1408 Trouwboek Hellendoorn
1409 Trouwboek Hervormde gemeente St. Annaparochie
1410 Trouwboek Hoogeveen
1411 Trouwboek Hoogezand
1412 Trouwboek Hoorn
1413 Trouwboek IJhorst en De Wijk
1414 Trouwboek IJhorst/De Wijk
1415 Trouwboek Jaarsveld
1416 Trouwboek Kampen (Gereformeerd)
1417 Trouwboek Kampen
1418 Trouwboek Kampereiland
1419 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1420 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1421 Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
1422 Trouwboek Leiden Waalse Kerk
1423 Trouwboek Lettelbert en Enumatil
1424 Trouwboek Linschoten
1425 Trouwboek Lochem
1426 Trouwboek Loosdrecht
1427 Trouwboek Maarssen (Nederlands Hervormd)
1428 Trouwboek Maastricht Hervormd
1429 Trouwboek Mastebroek
1430 Trouwboek Meerkerk
1431 Trouwboek Meppel
1432 Trouwboek Midwolde en Leek
1433 Trouwboek Montfoort (Gereformeerd)
1434 Trouwboek Nederduits Gereformeerd Blokzijl
1435 Trouwboek NG Giethoorn
1436 Trouwboek Nieuwleusen
1437 Trouwboek Niezijl
1438 Trouwboek Nijeveen
1439 Trouwboek Noordhorn
1440 Trouwboek Oldehove
1441 Trouwboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
1442 Trouwboek Oudendijk (NH)
1443 Trouwboek Purmerend Evangelisch Luthers
1444 Trouwboek Rijswijk (gereformeerd)
1445 Trouwboek Roderwolde
1446 Trouwboek Rotterdam
1447 Trouwboek Rouveen
1448 Trouwboek Ruinen
1449 Trouwboek Ruinerwold
1450 Trouwboek Sappemeer
1451 Trouwboek Sprangh
1452 Trouwboek Staphorst
1453 Trouwboek Steenwijk
1454 Trouwboek Ter Apel
1455 Trouwboek Tiel
1456 Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
1457 Trouwboek Utrecht Waalse Gemeente
1458 Trouwboek Utrecht
1459 Trouwboek Vollenhove
1460 Trouwboek Waardenburg
1461 Trouwboek Wanneperveen
1462 Trouwboek Wapserveen
1463 Trouwboek Waspik
1464 Trouwboek Wassenaar
1465 Trouwboek Werkendam
1466 Trouwboek Winsum
1467 Trouwboek Woerden
1468 Trouwboek Zegveld
1469 Trouwboek Zuidhorn
1470 Trouwboek Zundert
1471 Trouwboek Zutphen
1472 Trouwboek Zwartsluis
1473 Trouwboek Zweeloo
1474 Trouwboek Zwolle
1475 Trouwen CIV Loosdrecht
1476 Trouwen civiel Dalfsen
1477 Trouwen civiel Rouveen
1478 Trouwen civiel Zwartsluis
1479 Trouwen en begraven (gaarder) - 's Grevelduin-Capelle
1480 Trouwen en Begraven (gaarder) - Waspik
1481 Trouwen Gerecht, juni 1795 - januari 1799, Leiden
1482 Trouwen Waspik (schepenbank)
1483 Trouwgeld Zeeuwse eilanden
1484 Trouwinschrijving Utrecht
1485 Trouwregister Akkerwoude, Murmerwoude en Veenwouden (tot 1755)
1486 Trouwregister Doopsgezinde gemeente Gorredijk Lippenhuizen
1487 Trouwregister gerecht Doniawerstal
1488 Trouwregister Gerecht Gaasterland
1489 Trouwregister Gerecht Harlingen
1490 Trouwregister Gerecht Hindeloopen
1491 Trouwregister Gerecht Idaarderadeel
1492 Trouwregister Gerecht Leeuwarden
1493 Trouwregister Gerecht Leeuwarderadeel
1494 Trouwregister Gerecht Opsterland
1495 Trouwregister Gerecht Schoterland
1496 Trouwregister Gerecht Tietjerksteradeel
1497 Trouwregister Gerecht Workum
1498 Trouwregister Hervormde gemeente Akkerwoude Murmerwoude
1499 Trouwregister Hervormde gemeente Anjum
1500 Trouwregister Hervormde gemeente Augustinusga
1501 Trouwregister Hervormde gemeente Balk
1502 Trouwregister Hervormde gemeente Beers en Jellum
1503 Trouwregister Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
1504 Trouwregister Hervormde gemeente Bergum
1505 Trouwregister Hervormde gemeente Berlikum
1506 Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum
1507 Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward
1508 Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen
1509 Trouwregister Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
1510 Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl
1511 Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
1512 Trouwregister Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
1513 Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum
1514 Trouwregister Hervormde gemeente Drachten
1515 Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1516 Trouwregister Hervormde gemeente Ee
1517 Trouwregister Hervormde gemeente Engwierum
1518 Trouwregister Hervormde gemeente Franeker
1519 Trouwregister Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
1520 Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
1521 Trouwregister Hervormde gemeente Gerkesklooster
1522 Trouwregister Hervormde gemeente Goingarijp Broek
1523 Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk
1524 Trouwregister Hervormde gemeente Grouw
1525 Trouwregister Hervormde gemeente Hallum
1526 Trouwregister Hervormde gemeente Harich
1527 Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen
1528 Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
1529 Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen
1530 Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
1531 Trouwregister Hervormde gemeente Hiaure en Bornwird
1532 Trouwregister Hervormde gemeente Hijlaard Lions
1533 Trouwregister Hervormde gemeente Hindeloopen
1534 Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd
1535 Trouwregister Hervormde gemeente Hoornsterzwaag Jubbega Schurega Oudehorne
1536 Trouwregister Hervormde gemeente IJlst
1537 Trouwregister Hervormde gemeente IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
1538 Trouwregister Hervormde gemeente Jelsum
1539 Trouwregister Hervormde gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
1540 Trouwregister Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
1541 Trouwregister Hervormde gemeente Kollum
1542 Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
1543 Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
1544 Trouwregister Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag
1545 Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
1546 Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
1547 Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik
1548 Trouwregister Hervormde gemeente Makkum
1549 Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum
1550 Trouwregister Hervormde gemeente Nijega Elahuizen
1551 Trouwregister Hervormde gemeente Nijland
1552 Trouwregister Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
1553 Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes
1554 Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
1555 Trouwregister Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
1556 Trouwregister Hervormde gemeente Oosthem Abbega Folsgare
1557 Trouwregister Hervormde gemeente Oppenhuizen Uitwellingerga
1558 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
1559 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Idzega en Sandfirden
1560 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
1561 Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne
1562 Trouwregister Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
1563 Trouwregister Hervormde gemeente Oudeschoot Nieuweschoot Mildam Rottum Katlijk
1564 Trouwregister Hervormde gemeente Oudkerk Roodkerk
1565 Trouwregister Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
1566 Trouwregister Hervormde gemeente Reitsum Genum Lichtaard
1567 Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
1568 Trouwregister Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
1569 Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
1570 Trouwregister Hervormde gemeente Scharnegoutum
1571 Trouwregister Hervormde gemeente Sloten
1572 Trouwregister Hervormde gemeente Sneek
1573 Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren
1574 Trouwregister Hervormde gemeente Stiens
1575 Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude, Tietjerk
1576 Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen
1577 Trouwregister Hervormde gemeente Terkaple Akmarijp
1578 Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard
1579 Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen, Legemeer
1580 Trouwregister Hervormde gemeente Twijzel Kooten
1581 Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
1582 Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie
1583 Trouwregister Hervormde gemeente Wanswerd Jislum
1584 Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
1585 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnaldum
1586 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
1587 Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum
1588 Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
1589 Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard
1590 Trouwregister Hervormde gemeente Workum
1591 Trouwregister Hervormde gemeente Wyckel
1592 Trouwregister Huwelijken aangegeven ter secretarie Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
1593 Trouwregister Jutrijp en Hommerts
1594 Trouwregister Nijega Elahuizen
1595 Twentebestand
1596 Uilersma te Oldehove - P.J.C. Elema
1597 Uit de aantekeningen van een oud-Indisch ambtenaar
1598 Uit Smallingerlands verleden, "Bearn Lap" door Klaas J. Bekkema
1599 Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland, uitgave Francois Halma
1600 Uitgebreide genealogie van Jacob Sickenga ca. 1650
1601 Utrechtsche courant
1602 Utrechtsche provinciale en stads-courant
1603 Vaderlandsch Woordenboek, deel I, AA - AD
1604 Vaderlandsch Woordenboek
1605 Valthermond vroeger, wie kent ze?
1606 Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
1607 Van Voorgaande Dingen
1608 Vergunningen Delft - Consentboek
1609 Verhaal : Rechterlijk Archief Leiderdorp
1610 Verhaal: Gevelstenen in de Lakenhal
1611 Verhaal: Laurens Jansz Coster
1612 Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 172
1613 Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leijden, volume 2, eerste stuk: Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz van Delft
1614 Vermeer and His Milieu: A Web of Social History
1615 Vernoemingsreeks Sierk van der Woude
1616 Verponding op de huizen
1617 Verslag van den tegenwoordige Staat van het Schoolwezen op Java
1618 Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven
1619 Vertrokken lidmaten Breda 1642-1679
1620 Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland
1621 Verzameling K. Miedema
1622 Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen: in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen ... (Goo
1623 Vestbrieven Breda
1624 VOC-opvarenden
1625 Volkstelling 1748 Hellendoorn
1626 Volkstelling 1748 Kampen
1627 Volkstelling 1795 (10 oktober) Fortresse Zwartsluis
1628 Volkstelling 1795 (21-31 okt.) Buitenkwartier Zwartsluis
1629 Volkstelling Genemuiden 1748
1630 Volkstelling Hasselt 1748
1631 Volkstelling Hasselt 1795
1632 Volkstelling Hasselterkerspel 1748
1633 Volkstelling Hasselterkerspel 21 - 31 oktober 1795
1634 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
1635 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
1636 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
1637 Volkstelling Hoogeveen 1829
1638 Volkstelling Kwartier van Vollenhove 1748
1639 Volkstelling Nieuwleusen 1795
1640 Volkstelling Rouveen 1748
1641 Volkstelling Westkapelle - 18 juli 1810
1642 Volkstelling Westkapelle - 19 juni 1812
1643 Volkstelling Westkapelle 1826
1644 Volkstelling Zwollekerspel 1748
1645 Volkstellingregister Breda
1646 Volkstellingregister Princenhage 1826-1829
1647 Voorouders van Albert Melessen
1648 Voorouders van Huib Westerbeke
1649 Vuursteden Zwartsluis 1675 en 1682
1650 Vuurstedengeld IJhorst
1651 Vuurstedengeld Rouveen
1652 Walcheren (platteland) inwoners 1797-1799
1653 Webpagina van Huib Heijt (geverifieerd 22 augustus 2017)
1654 Webring Reestdal tussen Drenthe en Overijssel
1655 Website H. Elsinga: genealogieën van Hoogeveense families voor 1811 - Mentinck
1656 Weesakten Delft
1657 Weesboeken Hemelumer Oldeferd 1744-1783
1658 Weeskamer van Leiden
1659 Westfriese families - Genealogie in West-Friesland - melchior
1660 Westkapelle inwoners 1797
1661 Wie is Wie in Overijssel - Evertjan Thomassen à Theussink
1662 Wikipedia, artikel Vollenhove (januari 2010)
1663 Woorden-Boek.nl
1664 Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT)
1665 Woordenboek van Voornamen - Dr. J. van der Schaar
1666 Wumkes' Stads- en Dorpskroniek van Friesland - Tresoar
1667 www. klaasvdschuit.nl
1668 www.altijdstrijdvaardig.nl
1669 www.broersma-sweet-haven.com
1670 www.dominees.nl
1671 www.familysearch.org
1672 www.hfjansen.nl
1673 www.hofsteegenealogy.com
1674 www.pdejong.com
1675 www.semplonius.info
1676 www.sijses.nl
1677 www.vanderkooij.org
1678 www.watwaswaar.nl
1679 www.windgenealogie.org
1680 www.wobbes.com
1681 Zeeuwse Eilanden inwoners 1811, 1813
1682 Zeeuwse Mobiele Schutterij
1683 Zerkenlijst Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk te Kampen
1684 Zoutgeld Zwartsluis 1694 en 1702
1685 Zwartsluis aan 't Zwarte Water
1686 Zwartsluis tot 1800 - Een groot en deftig dorp