Deze pagina bevat een index van alle bronnen van het gegevensbestand, gesorteerd volgens titel. Aanklikken van de brontitel brengt u naar de bronpagina.

Nummer Naam
1 Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
2 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)
3 'Cultuur, Mens en Natuur in de Mieden', deel I, Biografie van de Mieden
4 's Gravenhaegse courant
5 't Nieuw Woorden-boek der Regten
6 "Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624 - 1809"
7 "De van Loo's in de omgeving van Rembrandt"
8 "Friezen uit vroeger eeuwen" door Hessel de Walle
9 (Onder)trouw Gericht Kampen (1664-1795)
10 1000e penning Zwartsluis 1694
11 1000e penning Zwartsluis 1726
12 30e/40e penningen
13 500e penning Zwartsluis 1675
14 Aangegeven lijken Nijeveen
15 Aantekeningen over de familie Huete, en over de stratebroederschappen te Zwolle.
16 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken 1550 - 1805 Leeuwarden
17 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken Leeuwarden
18 Achter de gevels van Delft
19 Adie Lambertsz.
20 Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
21 Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
22 Advocaten Friesland 1527-1577
23 Afstammingsverklaring
24 Agrarisch nieuwsblad
25 Akse
26 Album Amicorum van Theodorus Heymans
27 Alfabethische Lijst der Boekdrukkers, Boekverkoopers en Uitgevers in Noord-Nederland, sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw.
28 Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland 1928
29 Algemeen Handelsblad
30 Algemeen Nederlandsch Familieblad
31 Alkmaar - Impost huwelijken
32 Alle Groningers
33 Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam
34 Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, ...
35 Amsterdamsche Mercurius
36 Amsterdamse courant
37 andredenhaan - van Neurenburg
38 Anglo-Frisian
39 Antwerpen Certificatieboek 1612
40 Archief Dagblad van het Noorden
41 Archief Eemland
42 Archief Hervormde gemeente Eestrum Diaconierekeningboek
43 Archief Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
44 Archief Leeuwarder Courant
45 Archief van de Hervormde gemeente Eestrum Diaconie, kerk- en armvoogdij, register ontvangsten en uitgaven
46 Archiefstukken Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)
47 Archieven.nl
48 Atlas van Loon
49 Authorisatieboek Hemelumer Oldeferd
50 Barzilay - De vroegere Barzilays in Nederland
51 Bataafsche Leeuwarder Courant
52 Begraafboek 's-Hertogenbosch
53 Begraafboek Aduard
54 Begraafboek Breda
55 Begraafboek Capelle
56 Begraafboek Delft
57 Begraafboek Ginneken
58 Begraafboek Goes
59 Begraafboek Gorredijk
60 Begraafboek Hasselt
61 Begraafboek Hervormde gemeente Stavoren
62 Begraafboek Hoogeveen
63 Begraafboek Kampen
64 Begraafboek Leiden
65 Begraafboek Loosdrecht
66 Begraafboek Meppel - Graven
67 Begraafboek Meppel - Klokkengeld
68 Begraafboek Nieuwveen (Impost)
69 Begraafboek Oostwold, Hoge- en Lagemeden
70 Begraafboek Purmerend NH
71 Begraafboek Rotterdam
72 Begraafboek Ruinerwold
73 Begraafboek Sloten
74 Begraafboek Waspik
75 Begraafboek Werkendam
76 Begraafboek Woerden
77 Begraafboek Zuidwolde (Gr)
78 Begraafboek Zwollekerspel - Bergklooster
79 Begraafboek Zwolle
80 Begraafregister Nieuwe Ooster Amsterdam 1894-2005
81 Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
82 Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821, Gereformeerd
83 Begraven (gaarder) Waspik
84 Begraven en Graven NH-kerk Zwartsluis
85 Begraven kosten 's-Gravenhage 1782-1811 Groote Kerk
86 Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
87 Beroepen van toen
88 Beroepsnamenboek
89 Beschrijving der stad Leyden
90 Beschrijving der Stadt Delft
91 Beschrijving van Overijssels watersnood, in Februarij 1825.
92 Bevolking Delft Lidmaten
93 Bevolking Westkapelle
94 Bevolkingsregister Aarle-Rixtel
95 Bevolkingsregister Breda
96 Bevolkingsregister Delft
97 Bevolkingsregister Delft
98 Bevolkingsregister Ginneken en Bavel
99 Bevolkingsregister Leeuwarden
100 Bevolkingsregister Maatchappij van Weldadigheid
101 Bevolkingsregister Nijega 1860-1880
102 Bevolkingsregister Princenhage
103 Bevolkingsregister Zaltbommel 1810 (Streekarchief Bommelerwaard)
104 Bevolkingsregister Zaltbommel
105 Bevolkingsregister Zwartsluis 1860-1900
106 Bevolkingsregister Zwartsluis 1901-1935
107 Bevolkingsregisters Amsterdam 1851-1853
108 Bevolkingsregisters Veenhuizen/Ommerschans
109 Bijzonderheden over Antonius Hambrouck
110 Biografisch woordenboek der Nederlanden
111 Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde
112 Boelens: Een RK Groninger familie met een grote Bossche tak, 2 delen
113 Boetes op trouwen en begraven buiten de stad 1685-1795
114 Bonboeken Leiden
115 Bosch' Protocol
116 Bossche Encyclopedie/Inkwartiering
117 Bossche Encyclopedie
118 Bossche Encyclopedie
119 Breukdodenboek 1729-1794 Groningen
120 Breukdodenboek Groningen
121 Breukdodenboek Groningen
122 Brieven aan Saeckma
123 Burgemeesters van Ouder-Amstel
124 Burgerboeken van Leeuwarden
125 Burgerboeken
126 Burgerlijke stand - geboorte - Doorn
127 Burgerlijke Stand - Geboorte - Groningen
128 Burgerlijke stand - Geboorte Nijmegen
129 Burgerlijke stand - Geboorte Venlo
130 Burgerlijke stand - Huwelijk Hasselt
131 Burgerlijke stand - huwelijken - Mijdrecht
132 Burgerlijke stand - huwelijken - Spaarndam
133 Burgerlijke Stand - huwelijken Heerde
134 Burgerlijke stand - overlijden - Bunschoten
135 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
136 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
137 Burgerlijke stand - overlijden / Gelders Archief
138 Burgerlijke stand - Overlijden Hoogeveen
139 Burgerlijke stand - Overlijden Overijssel
140 Burgerlijke stand - Overlijden Utrecht
141 Burgerlijke stand - overlijden Veenendaal
142 Burgerlijke Stand Amsterdam
143 Burgerlijke Stand Assendelft
144 Burgerlijke stand Geboorte Zaltbommel
145 Burgerlijke stand geboorte Zwolle
146 Burgerlijke Stand Geboorten, Leeuwarden
147 Burgerlijke stand Huwelijk 's-Hertogenbosch
148 Burgerlijke stand Huwelijk Amsterdam
149 Burgerlijke stand Huwelijk Haaften
150 Burgerlijke stand Huwelijk Hattem
151 Burgerlijke stand Huwelijk Zuidhorn
152 Burgerlijke stand huwelijk Zwollekerspel
153 Burgerlijke stand Huwelijk Zwolle
154 Burgerlijke Stand Ned. Indië
155 Burgerlijke stand Overlijden Avereest
156 Burgerlijke Stand Overlijden Dalfsen
157 Burgerlijke stand overlijden Doesburg
158 Burgerlijke stand overlijden Hattem
159 Burgerlijke stand Overlijden Kampen
160 Burgerlijke stand overlijden Staphorst
161 Burgerlijke stand Overlijden Vollenhove
162 Burgerlijke stand Overlijden Vriezenveen
163 Burgerlijke stand Overlijden Woubrugge
164 Burgerlijke stand Overlijden Zaltbommel
165 Burgerlijke stand Overlijden Zuidhorn
166 Burgerlijke stand Overlijden Zutphen
167 Burgerlijke stand Overlijden Zwartsluis
168 Burgerlijke stand Overlijden Zwolle
169 Burgerlijke stand Rhenen
170 Burgerlijke Stand Zaandam
171 Burgers 1581-1798 Hattem
172 Burgerschap Zwartsluis
173 Buurthouden, Burengebruiken en Buurtorganisaties in Leiden (14e - 19e eeuw)
174 Buurtkwesties Leiden (1597-1796)
175 Cannegieter: grafschriften Franeker
176 Carrousels Speelman
177 Charters Centraal Bureau voor de Genealogie
178 Chromo-topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 1:25.000
179 Collectie Delft
180 Collectie Pieter Nieuwland
181 D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht, 1636, blz. 156
182 Dagblad van 's Gravenhage
183 Database - BergSmit
184 Database van Verdwenen Molens in Nederland
185 De "Slotjes" van Oosterhout (I)
186 De dagboeken van Doeke Wijgers Hellema
187 De Familie van Anna Dorsefan, vrouw van Lucas van Dingstee te Hasselt
188 De Gids
189 De Heeren van Alkmaer - Gemeente Alkmaar
190 De Heeren van den Raede - Biografieën en Groepsportret van de Raadsheren van het Hof van Friesland 1499-1811
191 De hoeve van Tolloysen
192 De koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des werelds. Bestaande, in een verhandeling, van de waaren en koopmanschappen, die men daar heenen sendt en wederom ontfangt: benevens vergelykingen der munten, maaten en gewigten, en op wat wyse men over en weêr wisselt , Volume 2 (Google eBoek)
193 De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd
194 De Maasbode
195 De magistraat van Leeuwarden 1588 - 1700
196 De meesterboeken van Obreen - Sint Lucasgilde
197 De Nederlandse Leeuw
198 De Ommelander Borgen en Steenhuizen
199 De Opstand in Leiden in de jaren 1566 en 1567
200 De Overijsselsche familie Drost
201 De registers der graven in de kloosterkerk te 's-Gravenhage
202 De Ruitenborch
203 De schoolmeesters van Franekeradeel in de loop der tijden 1600-1950
204 De schoolmeesters van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde in de loop der tijden, 1600-1950
205 De schoolmeesters van Leeuwarderadeel, 1600-1950
206 De schoolmeesters van Ooststellingwerf, 1600-1950
207 De schoolmeesters van Opsterland in de loop der tijden, 1600-1950
208 De schoolmeesters van Workum in de loop der tijden.
209 De Schoolmeesters van Wymbritseradeel in de loop der tijden, 1600-1950
210 De tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden; behelzende de inleiding der beschrijving van het landschap Drenthe
211 De Tijd: godsdienstig - staatkundig dagblad
212 De Tijd: godsdienstig -staatkundig dagblad
213 De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
214 de volkshogeschool
215 De voorouders en verwanten van aartsverzamelaar Albertus Theodorus Hartkamp
216 De vroedschap van Amsterdam 1578-1795
217 De Waarheid
218 De Weerd in klapper K33.5 (1546-1614) - Decreetboeken Hof van Friesland
219 Delft, akte jaar 1943, nummer 239
220 Delftsche courant
221 Delftse biografieën
222 Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
223 Diaconierekening boek Hervormde gemeente Beetsterzwaag
224 Diaconierekeningboek Archief Hervormde gemeente Bergum
225 Die Ritter und Freiherrn von Rolshausen und ihre Herrschaft Trimport in der Südeifel
226 Different nopende het verzoek, in der zaake van Jhr. Jan Floris grave van Nassau La Lecq hoofd-officier der stad Utrecht ... contra Gysbert Egeling, burger en coopman in wijnen binnen de gemelde stad (Google eBoek)
227 Digitaal loket Leeuwarden - Graf opzoeken
228 Digitale Arena Delft
229 Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden.
230 Dominees.nl - Diemen
231 Dominees.nl - Kamperveen Hervormde gemeente
232 Dominees.nl - Utrecht
233 Dominees.nl Delft
234 Dominees.nl, Meppel, Hervormde Gemeente.
235 Dominees.nl. Alphen aan de Rijn
236 Dominees.nl
237 DONGER DEEL, OOST ZYDE DER PASENS, De Vierde GRIETENIJE van Ooster Goo
238 Doop NH Zaltbommel
239 Doop- en Trouwboek Grijpskerk
240 Doop- en trouwboeken Nieuw(e)veen 1753-1811
241 Doop-, trouw- en lidmatenboek Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
242 Doop-, trouwboek, kerkenraadshandelingen 't Woudt
243 Doopboek 's Hertogenbosch
244 Doopboek 's-Gravenhage
245 Doopboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
246 Doopboek Aduard
247 Doopboek Alkmaar
248 Doopboek Amstelveen
249 Doopboek Amsterdam Engels Presbyteriaans
250 Doopboek Avereest
251 Doopboek Baambrugge
252 Doopboek Beilen
253 Doopboek Beulake
254 Doopboek Blokzijl
255 Doopboek Boornbergum Kortehemmen
256 Doopboek Borger
257 Doopboek Breda (RK)
258 Doopboek Breda
259 Doopboek Brielle
260 Doopboek Christelijk Gereformeerde Kerk Zwartsluis 1838-1893
261 Doopboek Coevorden
262 Doopboek Culemborg
263 Doopboek Dalen
264 Doopboek Dalfsen
265 Doopboek Delft
266 Doopboek Den Ham
267 Doopboek Den Hoorn RK
268 Doopboek Diever
269 Doopboek Dongen
270 Doopboek Dordrecht (Nederlands Hervormd)
271 Doopboek Dordrecht, Waalse Gemeente
272 Doopboek Drumpt 1719-1771
273 Doopboek Dwingeloo
274 Doopboek Elburg
275 Doopboek Enkhuizen
276 Doopboek Etten-Leur
277 Doopboek Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden
278 Doopboek Everdingen
279 Doopboek Farmsum
280 Doopboek Garnwerd en Oostum
281 Doopboek Geertruidenberg
282 Doopboek Goes
283 Doopboek Grijpskerk
284 Doopboek Groningen
285 Doopboek Grootegast en Doezum
286 Doopboek Hasselt
287 Doopboek Hattem
288 Doopboek Havelte
289 Doopboek Hellendoorn (J.Prins)
290 Doopboek Hellendoorn
291 Doopboek Hellevoetsluis
292 Doopboek Hervormde gemeente Anjum
293 Doopboek Hervormde gemeente Augustinusga
294 Doopboek Hervormde gemeente Balk
295 Doopboek Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
296 Doopboek Hervormde gemeente Bergum
297 Doopboek Hervormde gemeente Birdaard, Janum
298 Doopboek Hervormde gemeente Blija en Hogebeintum
299 Doopboek Hervormde gemeente Bolsward
300 Doopboek Hervormde gemeente Boornbergum, Kortehemmen
301 Doopboek Hervormde gemeente Bozum
302 Doopboek Hervormde gemeente Britsum
303 Doopboek Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
304 Doopboek Hervormde gemeente Burum en Munnekezijl
305 Doopboek Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
306 Doopboek Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
307 Doopboek Hervormde gemeente Dokkum
308 Doopboek Hervormde gemeente Drachten
309 Doopboek Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
310 Doopboek Hervormde gemeente Ee
311 Doopboek Hervormde gemeente Engwierum
312 Doopboek Hervormde gemeente Ferwerd
313 Doopboek Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
314 Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
315 Doopboek Hervormde gemeente Gerkesklooster
316 Doopboek Hervormde gemeente Gorredijk
317 Doopboek Hervormde gemeente Grouw
318 Doopboek Hervormde gemeente Hallum
319 Doopboek Hervormde gemeente Harich
320 Doopboek Hervormde gemeente Harlingen
321 Doopboek Hervormde gemeente Heeg
322 Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
323 Doopboek Hervormde gemeente Hindeloopen
324 Doopboek Hervormde gemeente Joure, Westermeer, Snikzwaag
325 Doopboek Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
326 Doopboek Hervormde gemeente Kollum
327 Doopboek Hervormde gemeente Koudum
328 Doopboek Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
329 Doopboek Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Bornzwaag
330 Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
331 Doopboek Hervormde gemeente Lekkum, Miedum
332 Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
333 Doopboek Hervormde gemeente Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
334 Doopboek Hervormde gemeente Makkum
335 Doopboek Hervormde gemeente Marssum
336 Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
337 Doopboek Hervormde gemeente Morra en Lioessens
338 Doopboek Hervormde gemeente Nijega en Elahuizen
339 Doopboek Hervormde gemeente Nijland
340 Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
341 Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
342 Doopboek Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
343 Doopboek Hervormde gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare
344 Doopboek Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
345 Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
346 Doopboek Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
347 Doopboek Hervormde gemeente Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk
348 Doopboek Hervormde gemeente Oudkerk en Roodkerk
349 Doopboek Hervormde gemeente Oudwoude en Westergeest
350 Doopboek Hervormde gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega
351 Doopboek Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
352 Doopboek Hervormde gemeente Rijperkerk en Hardegarijp
353 Doopboek Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
354 Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
355 Doopboek Hervormde gemeente Sloten
356 Doopboek Hervormde gemeente Sneek
357 Doopboek Hervormde gemeente Stavoren
358 Doopboek Hervormde gemeente Stiens
359 Doopboek Hervormde gemeente Suawoude en Tietjerk
360 Doopboek Hervormde gemeente Surhuisterveen
361 Doopboek Hervormde gemeente Surhuizum
362 Doopboek Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenshuizen en Legemeer
363 Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten
364 Doopboek Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
365 Doopboek Hervormde gemeente Vrouwenparochie
366 Doopboek Hervormde gemeente Warga, Wartena en Warstiens
367 Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
368 Doopboek Hervormde gemeente Wijnaldum
369 Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
370 Doopboek Hervormde gemeente Wirdum
371 Doopboek Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
372 Doopboek Hervormde gemeente Wommels/Hidaard
373 Doopboek Hervormde gemeente Workum
374 Doopboek Hervormde gemeente Wyckel
375 Doopboek Hervormde kerk Raamsdonk
376 Doopboek Heusden Nederlands Hervormd
377 Doopboek Hoogeveen
378 Doopboek Hoogezand
379 Doopboek Hoogkerk en Leegkerk
380 Doopboek Hoorn
381 Doopboek Hulst - Nederlands Hervormd
382 Doopboek IJhorst/ De Wijk
383 Doopboek Jutphaas
384 Doopboek Kampen
385 Doopboek Koekange
386 Doopboek Kolder- en Dinxterveen
387 Doopboek Kuinre
388 Doopboek Leerdam (Nederlands Hervormd)
389 Doopboek Leeuwarden R.K.
390 Doopboek Leiden (Gereformeerd)
391 Doopboek Leiden Waalse Kerk
392 Doopboek Lettelbert en Enumatil
393 Doopboek Lexmond
394 Doopboek Maastricht Nederlands Hervormd
395 Doopboek Mastenbroek
396 Doopboek Meppel
397 Doopboek Midwolde en Leek
398 Doopboek Neede
399 Doopboek NG Wanneperveen
400 Doopboek Nieuw-Loosdrecht
401 Doopboek Nieuwleusen
402 Doopboek Niezijl
403 Doopboek Nijeveen
404 Doopboek Nijmegen
405 Doopboek Noordhorn
406 Doopboek Oldehove
407 Doopboek Oosterhesselen
408 Doopboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
409 Doopboek Purmerend Evangelisch Luthers
410 Doopboek Purmerend NH
411 Doopboek R.K. parochie Nieuwstad Leeuwarden
412 Doopboek Raalte
413 Doopboek Rijssen
414 Doopboek Roden
415 Doopboek Roderwolde
416 Doopboek Rotterdam
417 Doopboek Rouveen
418 Doopboek Ruinerwold
419 Doopboek s-Grevelsduin-Capelle
420 Doopboek Schipluiden gereformeerd
421 Doopboek Sprang
422 Doopboek Staphorst
423 Doopboek Steenwijk
424 Doopboek Terwolde 1645-1811
425 Doopboek Ulrum
426 Doopboek Utrecht (gereformeerd)
427 Doopboek Utrecht Evangelisch Luthers
428 Doopboek Utrecht Waalse kerk
429 Doopboek Veldhuizen
430 Doopboek Visvliet
431 Doopboek Vollenhove
432 Doopboek Wanneperveen
433 Doopboek Wapserveen
434 Doopboek Warfhuizen
435 Doopboek Waspik
436 Doopboek Wehe en Zuurdijk
437 Doopboek Wierum en Dorkwerd
438 Doopboek Winsum
439 Doopboek Woerden
440 Doopboek Zeist
441 Doopboek Zuidhorn
442 Doopboek Zutphen
443 Doopboek Zwartsluis
444 Doopboek Zwolle
445 Doopboeken Amsterdam
446 Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
447 DTB Delft
448 DTB Rotterdam
449 DTB Schipluiden
450 Eduard de Vries en Anna Loly (stad Utrecht)
451 Een frauderende dominee.
452 Een Zathe in de Noordermeerpolder
453 Eindhoven in 1934 - De (oude) Kruidenbuurt in Stratum
454 Electoral Rolls New South Wales, Australia
455 Emigranten 1839-1900
456 Emigratie naar Argentinië
457 Encyclopedie Drenthe Online - Artikel Beurtvaart
458 Encyclopedie Drenthe Online
459 Enkhuizer Patriciërs
460 Epistolarum ab Illustribus & Claris Viris scriptarum centuriae tres
461 Erfgoed Blokhuispoort
462 Erfgoed Leiden en Omstreken
463 Familie Broeders
464 Familie de Glarges te Haarlem - Genealogie de Glarges
465 Familie de Vries
466 Familie Veenstra
467 Familie-overzicht Schuuring
468 Familienamen 1811
469 Familienbericht Ortsfamilienbuch Neuenhaus
470 Familienbericht Ortsfamilienbuch Nordhorn
471 Familienbericht Ortsfamilienbuch Uelsen
472 Familienbericht Ortsfamilienbuch Wilsum
473 Fragment Genealogie Groenhout, Generatie 4 - Nikhef
474 Free Family History and Genealogy Records
475 Friesche Courant: gelykheid, vryheid en broederschap
476 Friese Nummerbewijzen (kentekens)
477 Friezen uit vroeger eeuwen: grafschriften, rouwborden enz.
478 Frisiae Dominium. Uitgegeven door Petrus Schenk, Amsterdam
479 Full text of "Oud Holland"- Internet Archive
480 Full text of "Pennsylvania genealogies; chiefly Scotch-Irish and German"
481 Ga het na in het Nationaal Archief
482 Ga het na in het Nationaal Archief
483 Gazette d'Amsterdam = Amsterdamsche Courant
484 Geboorteakte 's Hertogenbosch
485 Geboorteakte Achtkarspelen
486 Geboorteakte Alkmaar
487 Geboorteakte Arnemuiden
488 Geboorteakte Assen
489 Geboorteakte Beilen
490 Geboorteakte Bolsward
491 Geboorteakte Borger
492 Geboorteakte Breda
493 Geboorteakte Dantumadeel
494 Geboorteakte Delft
495 Geboorteakte Diever
496 Geboorteakte Doniawerstal
497 Geboorteakte Doorn
498 Geboorteakte Emmen
499 Geboorteakte Erp
500 Geboorteakte Gorinchem
501 Geboorteakte Grijpskerk
502 Geboorteakte Haskerland
503 Geboorteakte Hasselt
504 Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
505 Geboorteakte Hengelo (Ov)
506 Geboorteakte Hoogeveen
507 Geboorteakte IJlst
508 Geboorteakte IJsselmonde
509 Geboorteakte Kampen
510 Geboorteakte Kollumerland
511 Geboorteakte Leeuwarden
512 Geboorteakte Leeuwarden
513 Geboorteakte Lemsterland
514 Geboorteakte Loenen
515 Geboorteakte Meppel
516 Geboorteakte Mijdrecht
517 Geboorteakte Norg
518 Geboorteakte Odoorn
519 Geboorteakte Opsterland
520 Geboorteakte Rotterdam
521 Geboorteakte Ruinerwold
522 Geboorteakte Schoterland
523 Geboorteakte Sloten
524 Geboorteakte Smallingerland
525 Geboorteakte Smilde
526 Geboorteakte Sneek
527 Geboorteakte Steenwijkerwold
528 Geboorteakte Stratum
529 Geboorteakte Tiel
530 Geboorteakte Tietjerksteradeel
531 Geboorteakte Tilburg
532 Geboorteakte Utrecht
533 Geboorteakte Veere
534 Geboorteakte Vlijmen
535 Geboorteakte Vlissingen
536 Geboorteakte Westkapelle
537 Geboorteakte Workum
538 Geboorteakte Wymbritseradeel
539 Geboorteakte Zegveld
540 Geboorteakte Zoutelande
541 Geboorteakte Zuidwolde
542 Geboorteakten Amersfoort
543 Geboorteakten Amsterdam
544 Geboorteakten Hasselt
545 Geboorteakten Hoogeveen
546 Geboorteakten Zaandam
547 Geboorteakten Zwartsluis
548 Geboorteregister Geertruidenberg
549 Geboorteregister Grijpskerk
550 Geboorteregister Groningen
551 Geboorteregister Grootegast
552 Geboorteregister Langweer
553 Geboorteregister Tietjerksteradeel
554 Geboorteregister Veendam
555 Geboorteregister Winsum
556 Geboorteregister Zuidhorn
557 Gegevens B. Klappe
558 Gegevens Cornelis Leemhuis
559 Gegevens Familie Ten Cate/Tjoelker
560 Gegevens Grietje de Vries - Veenstra
561 Gegevens Henk Elsinga
562 Gegevens J. Ridderikhoff
563 Gegevens J. W. Young-Tammel
564 Gegevens Jaap Annes van der Meer
565 Gegevens Jaap van der Meer
566 Gegevens Jan Schuuring 1993
567 Gegevens Johann Claassen, Paarl, Zuid-Afrika
568 Gegevens Kees Thomas
569 Gegevens Kees Tjemmes van der Meer
570 Gegevens L. Kern
571 Gegevens M. van Schaik
572 Gegevens Marten Terwal
573 Gegevens R. Stokman
574 Gegevens Wiebe Haagsma
575 Geloof in de Nieuwe Wereld: ontmoeting met Afrikanen en Indianen (1600-1700)
576 Gemeente Leeuwarden, register van begrafenen of overledenen
577 Gemeente Sloten, register van overledenen 1635-1811
578 Gemeente Sneek - Epemastate, bewoners Ysbrechtum
579 Gemeentelijk Archief Zwartsluis
580 Geneaknowhow.net - Artikel 'De gilden' (Achtergrondinfo handel en beroep)
581 Genealogie Friso
582 Genealogie Glavimans te Sprang en Capelle
583 Genealogie Johannes Bijlsma
584 Genealogie Klaas Harmens Ligtendonk (website)
585 Genealogie Koopmans
586 Genealogie Simao Jorge Abarbanel
587 Genealogie Swalue
588 Genealogie Taeke van der Ley
589 Genealogie Thonus
590 Genealogie van Evert van Doornik
591 Genealogie van Geleyn Cornelisz van der DONCK
592 Genealogie van het adellijk geslacht van Hoytema
593 Genealogie van het geslacht Farret
594 Genealogie van het geslacht van Loo
595 Genealogie van Roseboom in Coevorden
596 Genealogie van Wijngaarden
597 Genealogie_Fam_Pijl.pdf
598 GENEALOGIEËN BOER, DE BOER, BOERTIEN EN BOERTJE(N).
599 Genealogieën Hollestelle
600 Genealogische database Klaas Jansen
601 Genealogische Website van Jurjen de Boer
602 Genealogy Farret
603 Genlias
604 Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden
605 Genootschap Amstelodamum
606 Gereformeerd gezinsblad/ Hoofdred. P. Jongeling.
607 Gerrit Miedema
608 Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst,
609 Geschiedenis van de Rijksstraatweg- Voorne in Alle Staten
610 Geschiedenis van het patronaatregt: anders genoemd kollatieregt, in verband met het Christelijk Kerkbestuur sinds de vroegste tijden tot op den tegenwoordigen tijd
611 Geslachtkundige aantekeningen ten aanzien van de gecommitteerden te landdage van Overijssel, etc.
612 Gestichtsregister Middelburg 1863-1937
613 Getuigenisboeken Leiden
614 Gezinskaarten Den Haag 1913-1939
615 Gezinskaarten en persoonskaarten Amsterdam
616 Gezinskaarten Rotterdam
617 Gezinsreconstructies Giethoorn
618 Giethoorn civ. Trouwen voor de schepenen
619 Gijsbert Mentincks (1570-1626) - Stamboom H. de Vries
620 Gorredijk-Lippenhuizen, Index Doopsgezinde ledematen 1707-1742
621 Graf Augustinus kerkhof
622 Graf- en andere opschriften Leeuwarderadeel
623 Grafschriften Nieuwe Kerk Groningen
624 grafsteen
625 Grafsteen
626 Graven en Grafkelders in de Grote of St. Michaelskerk te Zwolle.
627 Grietenij Achtkarspelen, register van overledenen
628 Grietenij Dantumadeel, register der overledenen
629 Grietenij Hemelumer Oldeferd, register overledenen 1806-1808
630 Grietenij Smallingerland, register van overledenen 1806-1810
631 Grietenij Tietjerksteradeel, register van overledenen
632 Grietenij Wymbritseradeel register van overledenen
633 Grietenijsecretarissen vóór 1800 van Friesland
634 Groningen-genealogy - Friso
635 Groningen-genealogy
636 Groninger Courant
637 Groot algemeen woorden-boek, zo historisch, geografisch, genealogisch, als oordeelkundig.
638 Groot Placaet-Boek, vervattende de Placaten, Ordonnantien ende ..., Volume 9
639 Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
640 Haagsche courant
641 Haardstedegeld Drenthe
642 Haardstedengeld Delft
643 Haeghse Post-tydinge
644 Haga Comitis vulgo 's Graven-hage
645 Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640: een netwerkanalyse van de Antwerpse en Amsterdamse kooplieden, handelend op Rusland
646 Hanken en kreken en kleine rivierarmen pdf
647 Hardrijderijlijst 22 januari 1862 Sneek
648 Harlingen Historie en Genealogie, Homepage van Stefan Elsinga
649 Het belang en de welvaart van alle ingezetenen: gezondheidszorg in de stad (Groningen) - door W. Baron
650 Het Biografisch Portaal van Nederland
651 Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
652 Het geslacht Hoytema-Hoitema-Huitema
653 Het Geslacht Waterham, door de eeuwen heen.
654 Het Glashuis - Ernest Kurpershoek
655 Het Hoytema-Hoitema-Huitema geslacht door R.S. Roorda te Leeuwarden
656 Het Kerkeboek van Heeg
657 Het nieuws van den dag: kleine courant
658 Histogenen
659 Historie en gedenkschriften van de Maatschappij, tot redding van drenkelingen, opgerecht binnen Amsterdam
660 Historische Vereniging Hasselt, Historische Stadskroniek
661 Historische Vereniging Hasselt
662 Historische wandelpaden: Wandelroute 9. Stroobos – Buitenpost
663 Historische Werkgroep Spaarndam
664 Histovisie, 'een blad met kleine interessante artikelen over de geschiedenis van Hasselt'
665 Hof van Holland: Decreten
666 Homepage van Gerrit W. Kuijk
667 Hoofdgeld 1675 Zwartsluis
668 Hoofdgeld 1723 Zwartsluis
669 http://afbeeldingen.gahetna.nl/
670 http://altijdstrijdvaardig.nl/bedindex%20o.htm
671 http://d-compu.dyndns.org/genbook/Overige%20Genealogie%C3%ABn/witt_de.htm
672 http://erfgoed.leiden.nl/geschiedenis/stadsontwikkeling/de-stad-groeit/
673 http://home.kpn.nl/duifjes2/alphen.htm
674 http://members.home.nl/geneaflonk/HUMO/590.htm
675 http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Hooft
676 http://nl.wikipedia.org
677 http://search.ancestry.com/
678 http://willemina-assen.webklik.nl/page/stamboom-braker-1-b
679 http://www.advandervelde.nl/data%20eng/1293.htm
680 http://www.arnoldlens.nl/gendata/10572.htm
681 http://www.bistrodepijpenla.nl/new/?menuid=70
682 http://www.datavaria.nl/utrecht
683 http://www.den-uijl.nl/genealogy
684 http://www.den-uijl.nl/genealogy
685 http://www.djdekker.net/stevenskerk/gesch/peirolet.html
686 http://www.familieboelens.nl/errata%20en%20aanvullingen.htm
687 http://www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=26
688 http://www.graftombe.nl
689 http://www.ilabdatabase.com/db/detail.php?lang=es&membernr=1129&ordernr=10007
690 http://www.kranenburgia.nl
691 http://www.mooizuidwolde.nl
692 http://www.oudstaveren.nl/
693 http://www.pknaugustinusga.nl/grafAugustinusga/kerkhof-00049.htm
694 http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico
695 http://www.wjousma.nl/genealogie/Kwartierstaat%20Visscher/kwst%20visscher-frm3.htm
696 https://www.spanvis.com/lemmer/visserij-en-schepen/de-oostzeevaarders-uit-de-lemmer
697 Huis Overcinge te Havelte
698 Huiszittenhuizen (1808 - 1870) Amsterdam
699 Huizenprotocol Delft
700 Huwelijken Amsterdam (kerkelijk)
701 Huwelijken in D:\Aldfaer
702 Huwelijken Zuidwolde
703 Huwelijksaangiften Utrecht
704 Huwelijksafkondigingen Amsterdam
705 Huwelijksakte 's Hertogenbosch
706 Huwelijksakte 's-Gravenhage
707 Huwelijksakte Achtkarspelen
708 Huwelijksakte Adam Schuuring en Johanna van Eijken
709 Huwelijksakte Alkmaar
710 Huwelijksakte Almkerk
711 Huwelijksakte Amersfoort
712 Huwelijksakte Arnemuiden
713 Huwelijksakte Assen
714 Huwelijksakte Bellingwolde
715 Huwelijksakte Burgerlijke stand Den Haag
716 Huwelijksakte Dantumadeel
717 Huwelijksakte De Wijk
718 Huwelijksakte De Wijk
719 Huwelijksakte Diever
720 Huwelijksakte Doorn
721 Huwelijksakte Eelde
722 Huwelijksakte Enkhuizen
723 Huwelijksakte Erp
724 Huwelijksakte Gaasterland 1891
725 Huwelijksakte Gaasterland
726 Huwelijksakte Geertruidenberg
727 Huwelijksakte Grijpskerk
728 Huwelijksakte Haarlem
729 Huwelijksakte Haskenland
730 Huwelijksakte Havelte
731 Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
732 Huwelijksakte Herm Schurink en Aaltje van Eijken
733 Huwelijksakte Heusden
734 Huwelijksakte Hindeloopen
735 Huwelijksakte Huizen
736 Huwelijksakte Kollumerland
737 Huwelijksakte Leek
738 Huwelijksakte Leeuwarden
739 Huwelijksakte Leeuwarderadeel
740 Huwelijksakte Lucas van Eijken en Johanna van der Hoek
741 Huwelijksakte Menaldumadeel
742 Huwelijksakte Meppel
743 Huwelijksakte Mijdrecht
744 Huwelijksakte Nieuwenhoorn, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
745 Huwelijksakte Nieuwer Amstel
746 Huwelijksakte Nijeveen
747 Huwelijksakte Norg
748 Huwelijksakte Opsterland
749 Huwelijksakte Ouderkerk aan de IJssel
750 Huwelijksakte Purmerend
751 Huwelijksakte Renkum
752 Huwelijksakte Rotterdam
753 Huwelijksakte Ruinerwold
754 Huwelijksakte Schoterland
755 Huwelijksakte Serooskerke (Walcheren)
756 Huwelijksakte Sliedrecht
757 Huwelijksakte Smallingerland
758 Huwelijksakte Sommelsdijk
759 Huwelijksakte Staphorst
760 Huwelijksakte Stavoren
761 Huwelijksakte Steenwijkerwold
762 Huwelijksakte Texel
763 Huwelijksakte Tietjerksteradeel
764 Huwelijksakte Utrecht
765 Huwelijksakte Veenhuizen (NH)
766 Huwelijksakte Vledder
767 Huwelijksakte Vrouwenpolder
768 Huwelijksakte Westkapelle
769 Huwelijksakte Wonseradeel
770 Huwelijksakte Workum
771 Huwelijksakte Wymbritseradeel
772 Huwelijksakte Zoutelande
773 Huwelijksakte Zuidwolde
774 Huwelijksakte Zwartsluis
775 Huwelijksakte Zwollekerspel
776 Huwelijksakte Zwolle
777 Huwelijksakten Amsterdam
778 Huwelijksakten Amsterdam
779 Huwelijksakten Hasselt
780 Huwelijksakten Zwartsluis
781 Huwelijksbijlagen 's Gravenhage
782 Huwelijksbijlagen Alkmaar
783 Huwelijksbijlagen Amsterdam
784 Huwelijksbijlagen Balk
785 Huwelijksbijlagen Bellingwolde
786 Huwelijksbijlagen Breukelen-St. Pieters
787 Huwelijksbijlagen De Wijk
788 Huwelijksbijlagen Domburg
789 Huwelijksbijlagen Erp
790 Huwelijksbijlagen Ezinge
791 Huwelijksbijlagen Gaasterland
792 Huwelijksbijlagen Geertruidenberg
793 Huwelijksbijlagen gemeente Wonseradeel
794 Huwelijksbijlagen Grijpskerk
795 Huwelijksbijlagen Hasselt
796 Huwelijksbijlagen Hattem
797 Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
798 Huwelijksbijlagen Nieuwer Amstel
799 Huwelijksbijlagen Nijeveen
800 Huwelijksbijlagen Nijmegen
801 Huwelijksbijlagen Norg
802 Huwelijksbijlagen Renkum
803 Huwelijksbijlagen Rotterdam
804 Huwelijksbijlagen Ruinerwold
805 Huwelijksbijlagen Serooskerke (Walcheren)
806 Huwelijksbijlagen Sluis
807 Huwelijksbijlagen Staphorst
808 Huwelijksbijlagen Steenwijkerwold
809 Huwelijksbijlagen Utrecht
810 Huwelijksbijlagen Velsen
811 Huwelijksbijlagen Vledder
812 Huwelijksbijlagen Vrouwenpolder
813 Huwelijksbijlagen Westkapelle
814 Huwelijksbijlagen Workum
815 Huwelijksbijlagen Zoutelande
816 Huwelijksbijlagen Zwartsluis
817 Huwelijksbijlagen Zwollekerspel
818 Huwelijkscontract Groningen
819 Huwelijkscontract Oldehove
820 Huwelijkscontract Westerkwartier
821 Huwelijkscontract Zuidhorn
822 Huwelijksregister Bedum
823 Huwelijksregister Beerta
824 Huwelijksregister Delfzijl
825 Huwelijksregister Doniawerstal
826 Huwelijksregister Grijpskerk
827 Huwelijksregister Groningen
828 Huwelijksregister Grootegast
829 Huwelijksregister Leek
830 Huwelijksregister Nieuwe Schans 1897
831 Huwelijksregister Princenhage 1812
832 Huwelijksregister Tietjerksteradeel
833 Huwelijksregister Usquert
834 Huwelijksregister Winsum
835 Huwelijksregister Wymbritseradeel
836 Huwelijksregister Zuidbroek
837 Huwelijksregister Zuidhorn
838 Hypotheekboeken Nedere gerechten Wymbritseradeel
839 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel - Collectie Pieter Nieuwland
840 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel, Collectie Pieter Nieuwland
841 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel
842 Ids Wiersma
843 Idskje's Genealogie
844 Impost/Gaarderregisters, 1707 - 1812, Purmerend
845 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
846 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
847 Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811
848 Index op overleden personen Achtkarspelen 1806-1811
849 Index op persoonsnamen in notariële akten, 's-Gravenhage
850 Ingekomen burgers Utrecht
851 Intekenaren nieuwe preekstoel Nederduits Gereformeerde kerk te Zwartsluis (1683)
852 Inventaris van het archief van de familie Van Oldenbarnevelt, (1449) 1510-170
853 Inventory Willem, Paolo de, de Jonge
854 Jaarboek Haerlem 1957
855 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde - 1926
856 Jan Posthumus - Surhuisterveen
857 Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie
858 Joachim Adolf Broese (1784-1839)
859 Johannes Vermeer
860 Journal du département de la Frise = Dagblad van het departement Vriesland
861 Kampennotarieel.nl
862 Kennemerland Haarlem akte jaar 1896
863 Kennemerland Spaarndam
864 Kennemerland Velsen akte jaar 1932
865 Kerkboek der Doopsgezinde Gemeente te Zwartsluis
866 Kerkdocumenten van Anjum
867 Kerkdocumenten van Heeg
868 Kerkeboek Aduard
869 Kerkeboek Babyloniënbroek
870 Kerkeboek Den Ham en Fransum
871 Kerkeboek Garnwerd
872 Kerkeboek Lettelbert en Enumatil
873 Kerkeboek Lutjegast
874 Kerkeboek Marum en Noordwijk
875 Kerkeboek Middelbert
876 Kerkeboek Niekerk, Oldekerk en Faan
877 Kerkeboek Noordwolde
878 Kerkeboek Opende
879 Kerkeboek Opwierde
880 Kerkeboek Visvliet
881 Kerkeboek Wierum en Dorkwerd
882 Kerkelijke functies Beulake
883 Kerkelyk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes, gehorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der Reformatie, tot nu toe,
884 kleinekerkstraat.nl , wonen en werken in Harlingen in de loop der eeuwen
885 Koffie Hag Albums, ca. 1927
886 Koopakten Leeuwarden
887 Kwartierstaat de Vries
888 Kwartierstaat Jan Pultrum
889 Kwartierstaat Jos Buisman
890 Kwartierstaat Nonkes
891 Kwartierstaat Pieter Jansma
892 Kwartierstaat van Allan-Casper Swagers
893 Kwartierstaat van Anje Sietje Kuizenga
894 Kwartierstaat van Anna Dirks
895 Kwartierstaat van Elizabeth (Bets) van Sighem
896 Kwartierstaat van Grietje Kuipers
897 Kwartierstaat van Jan Joostes Ritskes
898 Kwartierstaat van Nammen Sytsma
899 Kwartierstaat van Rienkje van der Meer
900 Kwartierstaat van Rutger Willem Hendrik Visscher
901 Kwartierstaat van Wietze Libbes Dupon
902 Kwartierstaat Willem de Vries
903 Le Moulin de l'Onbekende Gracht
904 Ledematen Aduard
905 Ledematen Den Ham en Fransum
906 Ledematen Garnwerd en Oostum
907 Ledematen Grootegast en Doezum
908 Ledematen Lettelbert en Enumatil
909 Ledematen Midwolde
910 Ledematen Niehove
911 Ledematen Niekerk
912 Ledematen Noordhorn
913 Ledematen Oldehove
914 Ledematen Oostwold Hooge- en Lagemeeden
915 Ledematen Visvliet
916 Ledematen Zuidhorn
917 Leenregisters BHIC
918 Leeuwarder boedelinventarissen, 1550-1790
919 Leeuwarder Courant
920 Leeuwarder koerier
921 Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad
922 Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
923 Leydse Courant
924 Lidmaatboek Doopsgezinde gemeente Dantumaude
925 Lidmaatboek Hervormde gemeente Veenwouden
926 Lidmaten 1684
927 Lidmaten Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
928 Lidmaten Hellendoorn
929 Lidmaten Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
930 Lidmaten Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
931 Lidmaten Hervormde gemeente Twijzel en Kooten
932 Lidmaten IJhorst- De Wijk 1684
933 Lidmaten Leeuwarden
934 Lidmaten Nieuwleusen
935 Lidmaten Staphorst
936 Lidmaten Winsum
937 Lidmaten Zwartsluis
938 Lidmatenboek 's-Hertogenbosch
939 Lidmatenboek Achtkarspelen
940 Lidmatenboek Akkrum en Terhorne
941 Lidmatenboek Bakhuizen
942 Lidmatenboek Benschop
943 Lidmatenboek Bolsward
944 Lidmatenboek Breda
945 Lidmatenboek Broek
946 Lidmatenboek Dantumadeel
947 Lidmatenboek Delfzijl
948 Lidmatenboek Doniaga
949 Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
950 Lidmatenboek Ferwerderadeel
951 Lidmatenboek Giekerk
952 Lidmatenboek Goingarijp
953 Lidmatenboek Harich
954 Lidmatenboek Harlingen
955 Lidmatenboek Heeg
956 Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
957 Lidmatenboek Hommerts
958 Lidmatenboek IJhorst/De Wijk
959 Lidmatenboek Joure
960 Lidmatenboek Kampen
961 Lidmatenboek Koudum
962 Lidmatenboek Langweer
963 Lidmatenboek Leeuwarden
964 Lidmatenboek Lemsterland
965 Lidmatenboek Mastenbroek 1729-1805
966 Lidmatenboek Meppel
967 Lidmatenboek Molkwerum (Doopsgezind)
968 Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)
969 Lidmatenboek Oldeboorn en Nes
970 Lidmatenboek Oostdongeradeel
971 Lidmatenboek Ooststellingwerf
972 Lidmatenboek Oppenhuizen
973 Lidmatenboek Opsterland
974 Lidmatenboek Oudemirdum
975 Lidmatenboek Purmerend NH
976 Lidmatenboek Rouveen
977 Lidmatenboek Scharl
978 Lidmatenboek Schoterland
979 Lidmatenboek Sloten
980 Lidmatenboek Sluis
981 Lidmatenboek Smallingerland
982 Lidmatenboek Stavoren
983 Lidmatenboek Tietjerksteradeel
984 Lidmatenboek Tjerkgaast
985 Lidmatenboek Warns (Doopsgezind)
986 Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
987 Lidmatenboek Waspik
988 Lidmatenboek Westdongeradeel
989 Lidmatenboek Wijnaldum
990 Lidmatenboek Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
991 Lidmatenboek Wommels
992 Lidmatenboek Zutphen - transcriptie
993 Lidmatenlijst Beulake
994 Lidmatenlijst Wanneperveen
995 Lidmatenregister Evangelisch Luthers Alkmaar, 1658-1864
996 Lidmatenregister Herv. Gemeente Wirdum
997 Lidmatenregister Westkapelle
998 Lijst van grietmannen van Gaasterland
999 Lijst van Testamenten in de processtukken bij de Civiel Sententies van Het Hof van Friesland
1000 Luyden van eren - voorouders en nageslacht van Saco van Teyens (1601-1650)
1001 Maandelijkse uittreksels of Boekzaal der geleerde Waerelt
1002 Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt
1003 Magistraat Leeuwarden 1588-1700
1004 Mars en Historia
1005 Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 22
1006 Members English Church Amsterdam
1007 Memories van Successie Friesland
1008 Memories van Successie Groningen
1009 Memories van successie Noord-Brabant
1010 Memories van Successie, Drenthe
1011 Memories van Successie, Zeeland
1012 Meteorological observations during Hippomenes cruise from Batavie to St. Helena
1013 Middeleeuwse straten in Breda (1350-1550), deel I: Catharinastraat
1014 Militieregisters.nl
1015 Molendatabase
1016 Naam-lyst der Predikanten die in de gemeenten, behorende onder de IX. Classen van het Geldersche Synode ... het Heilig Euangelium bediend hebben
1017 Naamlijst advocaten Friesland 1577-1849
1018 Naamlijst der eerw. heeren Predikanten, dewelke zedert den tijdt der Reformatie tot in den jare 1751 ...
1019 Naamlijst der predikanten die zedert de herforming gedient hebben in de Classis van Franeker (1761)
1020 Naamlijst der Predikanten Friesland - Tresoar
1021 Naamlijst der Predikanten van Drogeham
1022 Naamlijst Friese afgevaardigden Staten Generaal en Raad van State, 1577/1578 - 1636
1023 Naamlijst Leden Doopsgezinden Surhuisterveen 1730-1858
1024 Naamregister der predikanten, dewelke zedert de Reformatie den dienst onder het resort van de classis van Sneek hebben waargenomen (1751)
1025 Naamregister op de Leeuwarder begrafenissen "met de wezen"
1026 Naamsaannemingen 1812 Provincie Groningen
1027 Naamsaannemingen
1028 Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs
1029 Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen (1893)
1030 Nazaten van Gerrit van Berlikum
1031 Nederduitsch taalkundig woordenboek
1032 Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 61: 1705-1708
1033 Nedergerechten Haskerland
1034 Nedergerechten Lemsterland
1035 Nederlandsch Geslacht-Stam-en Wapen-Boek, waarin voorkomen de voornaamste adelyken Familien in de zeven vereenigde Provincien. Met Registers voorzien door Jacobus Kok, Volume 1
1036 Nederlandsche Staatscourant
1037 Nederlandse Familienamen Databank
1038 Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
1039 Nederlandse Sontregisters
1040 New Light on Early American Jewry
1041 Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
1042 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1872 [volgno 2]
1043 Nieuwe Gorinchemse Courant
1044 Nieuwe kaart van Friesland, uitgegeven door Arent van Linge, Leeuwarden
1045 Nieuwe provinciale Groninger courant
1046 Nieuwe Rotterdamsche Courant
1047 Nieuwe Tilbursche Courant
1048 Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant
1049 Nieuwsblad van het Noorden
1050 Notariële akten Delft
1051 Notariële akten Meppel
1052 Notariële akten Rotterdam
1053 Notariële akten Utrecht
1054 Notariële akten, Woerden
1055 Notariële akte
1056 Notariële archieven Amsterdam
1057 Notariële archieven Breda
1058 Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
1059 Notariële archieven
1060 Notarissen Friesland 1606-1700
1061 Notarissen ter standplaats Leiden (Oud Notarieel Archief)
1062 Notities bij Anthonius Corneliszn van Polanen
1063 Ommelander courant
1064 Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
1065 Ondertrouw- en trouwboek Dwingeloo
1066 Ondertrouw- en trouwboek van Hasselterkerspel gerecht 1806-1811
1067 Ondertrouw-Trouwboek Meppel
1068 Ondertrouwboek Groningen
1069 Ondertrouwregister Amsterdam
1070 Ondertrouwregister Gerecht Bolsward
1071 Ondertrouwregister Gerecht Dokkum
1072 Ondertrouwregister Gerecht Franeker
1073 Ondertrouwregister Gerecht Harlingen
1074 Ondertrouwregister Gerecht Sneek
1075 Ondertrouwregister Gerecht Workum
1076 Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek
1077 Ondertrouwregisters Amsterdam
1078 Ontvangen Trouwen en Begraven 1704-1765 's Grevelduin-Capelle
1079 Ontvangen, begraven, Amsterdam 1803-1805
1080 Ontvangstboek betreffende klokluiden voor begrafenissen Workum
1081 Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels Kadaster Zeeland
1082 Openstreetmap
1083 Oprechte Haarlemsche Courant
1084 Oprechte Haerlemse Courant
1085 Opregte Groninger courant
1086 Opregte Haarlemsche Courant
1087 Opsterland overlijden/begraven
1088 Orgel Dwingeloo, Hervormde kerk
1089 Oud-Holland, tijdschriftt voor Nederlandsche kunstgeschiedenis
1090 Oude munten en muntstelsels
1091 Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) Amsterdam
1092 Overijssel in kaart / Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
1093 Overijsselsche courant
1094 Overleden CIV Loosdrecht
1095 Overledenen CIV (civiel) 1806-1811 Hasselt
1096 Overlijden 1806-1811, Medemblik, Alle gezindten
1097 Overlijden Gorinchem 1806-1811 Alle Gezindten
1098 Overlijden Lemmer 1806-1812
1099 Overlijden Opsterland
1100 Overlijden Utrecht
1101 Overlijden/begraven Achtkarspelen
1102 Overlijden/begraven Gaasterland
1103 Overlijden/begraven Meppel
1104 Overlijdensacte Het Utrechts Archief
1105 Overlijdensacte Vries
1106 Overlijdensadvertentie
1107 Overlijdensakte 's Hertogenbosch
1108 Overlijdensakte 's-Gravenhage
1109 Overlijdensakte Aarle-Rixtel
1110 Overlijdensakte Achtkarspelen
1111 Overlijdensakte Aduard
1112 Overlijdensakte Alkmaar
1113 Overlijdensakte Amersfoort
1114 Overlijdensakte Apeldoorn
1115 Overlijdensakte Arnemuiden
1116 Overlijdensakte Arnhem
1117 Overlijdensakte Avereest
1118 Overlijdensakte Baarderadeel
1119 Overlijdensakte Baarland
1120 Overlijdensakte Bedum
1121 Overlijdensakte Beilen
1122 Overlijdensakte Bolsward
1123 Overlijdensakte Borger
1124 Overlijdensakte Breda
1125 Overlijdensakte Capelle (N.B.)
1126 Overlijdensakte Castricum
1127 Overlijdensakte Coevorden
1128 Overlijdensakte Dantumadeel
1129 Overlijdensakte De Wijk
1130 Overlijdensakte Delft
1131 Overlijdensakte Den Helder
1132 Overlijdensakte Deventer
1133 Overlijdensakte Dokkum
1134 Overlijdensakte Doniawerstal
1135 Overlijdensakte Doorn
1136 Overlijdensakte Eelde
1137 Overlijdensakte Erp
1138 Overlijdensakte Franeker
1139 Overlijdensakte Gaasterland
1140 Overlijdensakte Genemuiden
1141 Overlijdensakte Giethoorn
1142 Overlijdensakte Gorinchem
1143 Overlijdensakte Grijpskerke
1144 Overlijdensakte Grijpskerk
1145 Overlijdensakte Haarlemmermeer
1146 Overlijdensakte Haarlem
1147 Overlijdensakte Haskerland
1148 Overlijdensakte Hasselt
1149 Overlijdensakte Heeg
1150 Overlijdensakte Hellevoetsluis
1151 Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
1152 Overlijdensakte Hennaarderadeel
1153 Overlijdensakte Heusden
1154 Overlijdensakte Hindeloopen
1155 Overlijdensakte Hoogeveen
1156 Overlijdensakte Huizen
1157 Overlijdensakte IJsselmonde
1158 Overlijdensakte Kampen
1159 Overlijdensakte Kollumerland en Nieuw-Kruisland
1160 Overlijdensakte Kollumerland
1161 Overlijdensakte Kralingen
1162 Overlijdensakte Leek
1163 Overlijdensakte Leens
1164 Overlijdensakte Leeuwarden
1165 Overlijdensakte Leeuwarderadeel
1166 Overlijdensakte Leiderdorp
1167 Overlijdensakte Lemmer
1168 Overlijdensakte Lemsterland
1169 Overlijdensakte Lexmond
1170 Overlijdensakte Loosdrecht
1171 Overlijdensakte Medemblik
1172 Overlijdensakte Menaldumadeel
1173 Overlijdensakte Meppel
1174 Overlijdensakte Middelburg
1175 Overlijdensakte Mijdrecht
1176 Overlijdensakte Nieuwer Amstel
1177 Overlijdensakte Nieuwveen
1178 Overlijdensakte Nigtevecht
1179 Overlijdensakte Nijeveen
1180 Overlijdensakte Nijmegen
1181 Overlijdensakte Nijmegen
1182 Overlijdensakte Nootdorp
1183 Overlijdensakte Norg
1184 Overlijdensakte Odoorn
1185 Overlijdensakte Olst
1186 Overlijdensakte Oostdongeradeel
1187 Overlijdensakte Opsterland
1188 Overlijdensakte Purmerend
1189 Overlijdensakte Rheden
1190 Overlijdensakte Rotterdam
1191 Overlijdensakte Rotterdam
1192 Overlijdensakte Rotterdam
1193 Overlijdensakte Ruinerwold
1194 Overlijdensakte Schoterland
1195 Overlijdensakte Serooskerke (Walcheren)
1196 Overlijdensakte Sint Laurens
1197 Overlijdensakte Smallingerland
1198 Overlijdensakte Sneek
1199 Overlijdensakte Sommelsdijk
1200 Overlijdensakte Spaarndam
1201 Overlijdensakte St. Jacobiparochi
1202 Overlijdensakte Stad Ommen
1203 Overlijdensakte Stavoren
1204 Overlijdensakte Steenwijkerwold
1205 Overlijdensakte Stompwijk
1206 Overlijdensakte Tiel
1207 Overlijdensakte Tietjerksteradeel
1208 Overlijdensakte Tolbert
1209 Overlijdensakte Uitingeradeel
1210 Overlijdensakte Utrecht
1211 Overlijdensakte Vierpolders, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
1212 Overlijdensakte Vledder
1213 Overlijdensakte Vlissingen
1214 Overlijdensakte Voorst
1215 Overlijdensakte Vorden
1216 Overlijdensakte Waalwijk
1217 Overlijdensakte Waspik
1218 Overlijdensakte Weesp
1219 Overlijdensakte Westdongeradeel
1220 Overlijdensakte Westerbork
1221 Overlijdensakte Westkapelle
1222 Overlijdensakte Weststellingwerf
1223 Overlijdensakte Wijk bij Duurstede
1224 Overlijdensakte Wonseradeel
1225 Overlijdensakte Workum
1226 Overlijdensakte Woubrugge
1227 Overlijdensakte Wymbritseradeel
1228 Overlijdensakte Zaltbommel
1229 Overlijdensakte Zuidlaren
1230 Overlijdensakte Zuidwolde
1231 Overlijdensakte Zutphen
1232 Overlijdensakte Zwartsluis
1233 Overlijdensakte Zwollekerspel
1234 Overlijdensakte Zwolle
1235 Overlijdensakten Amsterdam
1236 Overlijdensakten Amsterdam
1237 Overlijdensakten Gorinchem
1238 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1239 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1240 Overlijdensakten Hasselt
1241 Overlijdensakten Hasselt
1242 Overlijdensakten Hoogeveen
1243 Overlijdensakten Pumerend
1244 Overlijdensakten Ruinen
1245 Overlijdensakten Ruinerwold
1246 Overlijdensakten Smallingerland
1247 Overlijdensakten Staphorst
1248 Overlijdensakten Staphorst
1249 Overlijdensakten Steenwijkerwold
1250 Overlijdensakten Tietjerksteradeel
1251 Overlijdensakten Vriezenveen
1252 Overlijdensakten Zaandam
1253 Overlijdensakten Zwartsluis
1254 Overlijdensregister Achtkarspelen 1811
1255 Overlijdensregister Aduard
1256 Overlijdensregister Alblasserdam, Stadsarchief Dordrecht
1257 Overlijdensregister Beerta
1258 Overlijdensregister Delfzijl
1259 Overlijdensregister Gapinge
1260 Overlijdensregister Grijpskerk
1261 Overlijdensregister Groningen
1262 Overlijdensregister Grootegast
1263 Overlijdensregister Hoogkerk
1264 Overlijdensregister Leek
1265 Overlijdensregister Leeuwarderadeel
1266 Overlijdensregister Marum
1267 Overlijdensregister Oldekerk
1268 Overlijdensregister Oldekerk
1269 Overlijdensregister Sneek
1270 Overlijdensregister Tietjerksteradeel
1271 Overlijdensregister Westkapelle 1806-1811
1272 Overlijdensregister Wymbritseradeel
1273 Overlijdensregister Zuidhorn
1274 Overlijdensregister Zuidhorn
1275 Overzicht Archief van de Familie Deutz
1276 Overzicht groefbidders Utrecht
1277 Parenteel Claes Klunder
1278 Parenteel Dirk Jaarsma
1279 Parenteel Jagersmeesters Straatman
1280 Parenteel Jan Jansen Hertcamp
1281 Parenteel van Bartel Jans
1282 Parenteel van Cornelis (Jansen)
1283 Parenteel van Henrik Melchior(s)
1284 Parenteel van Jan Tonnis Dragt
1285 Parenteel van Jaques Jamart
1286 Politie meldingsrapporten (1940 - 1945) - Amsterdam
1287 Poorterboeken Amsterdam
1288 Poorterboeken Breda
1289 Predikantenlijst Friesland
1290 Predikanten
1291 Project: Hans van Mierlo
1292 Protestantse gemeente 't Woudt - Den Hoorn
1293 Protestantse gemeente Augustinusga
1294 Protestantse Gemeente Kootstertille
1295 Protocollen Alphen
1296 Provinciale Drentsche en Asser courant
1297 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant
1298 Quaclappen 1600 - 1612 Geheel Jan Post
1299 Quaclappen 1613-1620
1300 Quaclappen
1301 Quotisatie 1749
1302 Raad van Brabant, vonnissen civiele en criminele zaken
1303 Raamsdonk, Leden Gewapend Genootschap 1795
1304 Rechterlijk Archief Capelle
1305 Rechterlijk archief Kampen
1306 Rechterlijk Archief Kampen
1307 Rechterlijk Archief Sprang
1308 Rechterlijk Archief van Poederoijen
1309 Rechterlijk Archief Waspik
1310 Rechtspraak Woerden
1311 Reconstructie van Oosterhout en Dongen
1312 Regenten van een kleine stad
1313 Regesten Rechterlijk Archief Lakerveld
1314 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven : 1668 -1763
1315 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven 1588-1592, 1604-1668
1316 Register aangegeven lijken, Zoutelande
1317 Register van begravenen of overledenen Leeuwarden
1318 Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens Groningen
1319 Register van Holland en Westvriesland van de jaaren 1635, 1636 en 1637
1320 Register van overledenen - Grietenij Lemsterland
1321 Register van overledenen (1806-1808), Grietenij Hemelumer Oldeferd
1322 Register van overledenen Gemeente Sloten
1323 Register van overledenen Grietenij Kollumerland
1324 Register van overledenen Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1325 Register van overledenen of begravenen, Gemeente Leeuwarden
1326 Register van overledenen, 1806-1811 Tietjerksteradeel
1327 Register van overledenen, Grietenij Achtkarspelen
1328 Register van overledenen, Grietenij Opsterland, 1806-1811
1329 Register van overledenen, Grietenij Wonseradeel, 1806-1811
1330 Register van overledenen, Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1331 Register van vertrokken personen, Breda, 1823-1833
1332 Registratie Europeanen op java en Madoera 1819
1333 Rekeningen van de Friese kloosterinkomsten 1606/1607
1334 Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1811
1335 Rijksarchief Leeuwarden
1336 Roots (FEANSTER, weekblad in Surhuisterveen en omstreken)
1337 RootsWeb's World Connect Project: van der Werf - Thompson Family
1338 Rotterdam 1830
1339 Rotterdam 1896 d 100
1340 Rotterdamsch Nieuwsblad
1341 Rotterdamsche courant
1342 Rotterdamse gezinskaarten (1880-1941)
1343 Rouwbrief
1344 Schepenbank Trouwboek Raamsdonk
1345 Schoolmeesters van Zwartsluis
1346 Schoorsteengeldregister
1347 Seventeenth-Century Brailian Jewry: A Critical Review
1348 Sibbe : maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde
1349 Skoalmasters yn Fryslân, 1600 - 1950: Dantumadeel (gegevens van Hartman Sannes)
1350 Skrok en Hennaard binnen Hennaerderadeel in nedergerecht en cultuurhistorie
1351 Soerabaijasch handelsblad
1352 Soldaten leger Napoleon
1353 Sprang-Capelle N.G. Dopen
1354 Stadsarchief 's Hertogenbosch
1355 Stadsarchief Kampen, foto B. Klappe
1356 Stadsarchief Rotterdam
1357 Stadsbegraafboeken Leeuwarden
1358 Stamboek van den Frieschen adel (1846)
1359 Stamboeken Marine 1813-1940
1360 Stamboom Ambachtsheer/Ambagtsheer
1361 Stamboom familie Johannes Ruizing
1362 Stamboom Familie Weima
1363 Stamboom Feikje Samplonius
1364 Stamboom Jan Doekes (Dokkum)
1365 Stamboom Lisanne Imholz-Komijn
1366 Stamboom Terwal
1367 Stamboom van de familie van Polanen
1368 Stamboom Van den Berg
1369 Stamboom van Familie van der Velde
1370 Stamboom van Jan van Raelte (Raalte)
1371 Stamboomforum Jacobus van Weijland
1372 Staphorst en IJhorst, 500ste penning 1675
1373 Statenvertaling 1637
1374 Staverse families - Heineman
1375 Stemdragende boerderijen Drachten 1640-1788
1376 Stemgerechtigden Koudum 1640 en 1698
1377 Stemkohieren Friesland
1378 Testamenten Leiden 149-1582
1379 Texelse genealogie - Zeebrieven
1380 The Early English Dissenters in the Light of Recent Research (1550-1641 ...
1381 The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories
1382 The so-called Dissius Auction (1696 sale of 124 painings by the art merchant Gerard Hoet II)
1383 Thys de Jong Genealogy
1384 Tienjarentafels Amsterdam
1385 Tilburgsche Courant
1386 Tollen en Tolhuizen
1387 Topografische Dienst
1388 Topografische Dienst
1389 Transportakten voor 1811, Amsterdam
1390 Transporten en schuldbrieven van Koudekerk 1629-1639
1391 Transporten onroerend goed Walcheren
1392 Tresoar Fries Historisch centrum
1393 Trouw-, begraaf- en lidmatenboek Koekange
1394 Trouwboek 's Gravenhage Alle gezindten
1395 Trouwboek 's-Gravenhage
1396 Trouwboek 's-Grevelduin-Capelle
1397 Trouwboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
1398 Trouwboek Abcoude
1399 Trouwboek Aduard
1400 Trouwboek Alphen aan de Rijn
1401 Trouwboek Amerongen
1402 Trouwboek Amersfoort (Evangelisch Luthers)
1403 Trouwboek Amsterdam Engels Presbyteraans
1404 Trouwboek Amsterdam Nieuwe Kerk Nederlands Hervormd
1405 Trouwboek Amsterdam Oude Kerk Nederlands Hervormd
1406 Trouwboek Appingedam
1407 Trouwboek Benschop
1408 Trouwboek Beulake
1409 Trouwboek Blokzijl
1410 Trouwboek Breda (Waals)
1411 Trouwboek Capelle
1412 Trouwboek CIV Dalfsen
1413 Trouwboek Coevorden
1414 Trouwboek Dalen
1415 Trouwboek Delft
1416 Trouwboek Den Ham en Fransum
1417 Trouwboek Den Hoorn RK
1418 Trouwboek Deventer
1419 Trouwboek Dordrecht, Waalse gemeente
1420 Trouwboek Dordrecht
1421 Trouwboek Eelde
1422 Trouwboek Enkhuizen
1423 Trouwboek Garmerwolde
1424 Trouwboek Garnwerd en Oostum
1425 Trouwboek Geertruidenberg
1426 Trouwboek Grijpskerk
1427 Trouwboek Groningen
1428 Trouwboek Grootegast en Doezum
1429 Trouwboek Haarlem
1430 Trouwboek Hasselt
1431 Trouwboek Havelte
1432 Trouwboek Hellendoorn
1433 Trouwboek Hervormde gemeente St. Annaparochie
1434 Trouwboek Hoogeveen
1435 Trouwboek Hoogezand
1436 Trouwboek Hoorn
1437 Trouwboek Hornhuizen en Kloosterburen
1438 Trouwboek IJhorst en De Wijk
1439 Trouwboek IJhorst/De Wijk
1440 Trouwboek Jaarsveld
1441 Trouwboek Kampen (Gereformeerd)
1442 Trouwboek Kampen
1443 Trouwboek Kampereiland
1444 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1445 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1446 Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
1447 Trouwboek Leiden Waalse Kerk
1448 Trouwboek Lettelbert en Enumatil
1449 Trouwboek Linschoten
1450 Trouwboek Lochem
1451 Trouwboek Loosdrecht
1452 Trouwboek Maarssen (Nederlands Hervormd)
1453 Trouwboek Maastricht Hervormd
1454 Trouwboek Mastebroek
1455 Trouwboek Meerkerk
1456 Trouwboek Meppel
1457 Trouwboek Midwolde en Leek
1458 Trouwboek Montfoort (Gereformeerd)
1459 Trouwboek Nederduits Gereformeerd Blokzijl
1460 Trouwboek NG Giethoorn
1461 Trouwboek Niehove
1462 Trouwboek Nieuwleusen
1463 Trouwboek Niezijl
1464 Trouwboek Nijeveen
1465 Trouwboek Noordhorn
1466 Trouwboek Oldehove
1467 Trouwboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
1468 Trouwboek Oudendijk (NH)
1469 Trouwboek Purmerend Evangelisch Luthers
1470 Trouwboek Purmerend NH
1471 Trouwboek Purmerend Schepenbank (1790-1811)
1472 Trouwboek Rijswijk (gereformeerd)
1473 Trouwboek Roderwolde
1474 Trouwboek Rotterdam
1475 Trouwboek Rouveen
1476 Trouwboek Ruinen
1477 Trouwboek Ruinerwold
1478 Trouwboek Sappemeer
1479 Trouwboek Sprangh
1480 Trouwboek Staphorst
1481 Trouwboek Steenwijk
1482 Trouwboek Ter Apel
1483 Trouwboek Tiel
1484 Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
1485 Trouwboek Utrecht Waalse Gemeente
1486 Trouwboek Utrecht
1487 Trouwboek Vollenhove
1488 Trouwboek Waardenburg
1489 Trouwboek Wanneperveen
1490 Trouwboek Wapserveen
1491 Trouwboek Waspik
1492 Trouwboek Wassenaar
1493 Trouwboek Werkendam
1494 Trouwboek Wierum en Dorkwerd
1495 Trouwboek Winsum
1496 Trouwboek Woerden
1497 Trouwboek Zegveld
1498 Trouwboek Zuidhorn
1499 Trouwboek Zundert
1500 Trouwboek Zutphen
1501 Trouwboek Zwartsluis
1502 Trouwboek Zweeloo
1503 Trouwboek Zwolle
1504 Trouwen CIV Loosdrecht
1505 Trouwen civiel Dalfsen
1506 Trouwen civiel Rouveen
1507 Trouwen civiel Zwartsluis
1508 Trouwen en begraven (gaarder) - 's Grevelduin-Capelle
1509 Trouwen en Begraven (gaarder) - Waspik
1510 Trouwen Gerecht, juni 1795 - januari 1799, Leiden
1511 Trouwen Waspik (schepenbank)
1512 Trouwgeld Zeeuwse eilanden
1513 Trouwinschrijving Utrecht
1514 Trouwregister Akkerwoude, Murmerwoude en Veenwouden (tot 1755)
1515 Trouwregister Doopsgezinde gemeente Gorredijk Lippenhuizen
1516 Trouwregister gerecht Doniawerstal
1517 Trouwregister Gerecht Gaasterland
1518 Trouwregister Gerecht Harlingen
1519 Trouwregister Gerecht Hindeloopen
1520 Trouwregister Gerecht Idaarderadeel
1521 Trouwregister Gerecht Leeuwarden
1522 Trouwregister Gerecht Leeuwarderadeel
1523 Trouwregister Gerecht Opsterland
1524 Trouwregister Gerecht Schoterland
1525 Trouwregister Gerecht Tietjerksteradeel
1526 Trouwregister Gerecht Workum
1527 Trouwregister Hervormde gemeente Akkerwoude Murmerwoude
1528 Trouwregister Hervormde gemeente Anjum
1529 Trouwregister Hervormde gemeente Augustinusga
1530 Trouwregister Hervormde gemeente Balk
1531 Trouwregister Hervormde gemeente Beers en Jellum
1532 Trouwregister Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
1533 Trouwregister Hervormde gemeente Bergum
1534 Trouwregister Hervormde gemeente Berlikum
1535 Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum
1536 Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward
1537 Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen
1538 Trouwregister Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
1539 Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl
1540 Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
1541 Trouwregister Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
1542 Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum
1543 Trouwregister Hervormde gemeente Drachten
1544 Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1545 Trouwregister Hervormde gemeente Ee
1546 Trouwregister Hervormde gemeente Engwierum
1547 Trouwregister Hervormde gemeente Franeker
1548 Trouwregister Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
1549 Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
1550 Trouwregister Hervormde gemeente Gerkesklooster
1551 Trouwregister Hervormde gemeente Goingarijp Broek
1552 Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk
1553 Trouwregister Hervormde gemeente Grouw
1554 Trouwregister Hervormde gemeente Hallum
1555 Trouwregister Hervormde gemeente Harich
1556 Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen
1557 Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
1558 Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen
1559 Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
1560 Trouwregister Hervormde gemeente Hiaure en Bornwird
1561 Trouwregister Hervormde gemeente Hijlaard Lions
1562 Trouwregister Hervormde gemeente Hindeloopen
1563 Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd
1564 Trouwregister Hervormde gemeente Hoornsterzwaag Jubbega Schurega Oudehorne
1565 Trouwregister Hervormde gemeente IJlst
1566 Trouwregister Hervormde gemeente IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
1567 Trouwregister Hervormde gemeente Jelsum
1568 Trouwregister Hervormde gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
1569 Trouwregister Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
1570 Trouwregister Hervormde gemeente Kollum
1571 Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
1572 Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
1573 Trouwregister Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag
1574 Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
1575 Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
1576 Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik
1577 Trouwregister Hervormde gemeente Makkum
1578 Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum
1579 Trouwregister Hervormde gemeente Nijega Elahuizen
1580 Trouwregister Hervormde gemeente Nijland
1581 Trouwregister Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
1582 Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes
1583 Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
1584 Trouwregister Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
1585 Trouwregister Hervormde gemeente Oosthem Abbega Folsgare
1586 Trouwregister Hervormde gemeente Oppenhuizen Uitwellingerga
1587 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
1588 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Idzega en Sandfirden
1589 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
1590 Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne
1591 Trouwregister Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
1592 Trouwregister Hervormde gemeente Oudeschoot Nieuweschoot Mildam Rottum Katlijk
1593 Trouwregister Hervormde gemeente Oudkerk Roodkerk
1594 Trouwregister Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
1595 Trouwregister Hervormde gemeente Reitsum Genum Lichtaard
1596 Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
1597 Trouwregister Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
1598 Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
1599 Trouwregister Hervormde gemeente Scharnegoutum
1600 Trouwregister Hervormde gemeente Sloten
1601 Trouwregister Hervormde gemeente Sneek
1602 Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren
1603 Trouwregister Hervormde gemeente Stiens
1604 Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude, Tietjerk
1605 Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen
1606 Trouwregister Hervormde gemeente Terkaple Akmarijp
1607 Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard
1608 Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen, Legemeer
1609 Trouwregister Hervormde gemeente Twijzel Kooten
1610 Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
1611 Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie
1612 Trouwregister Hervormde gemeente Wanswerd Jislum
1613 Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
1614 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnaldum
1615 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
1616 Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum
1617 Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
1618 Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard
1619 Trouwregister Hervormde gemeente Workum
1620 Trouwregister Hervormde gemeente Wyckel
1621 Trouwregister Huwelijken aangegeven ter secretarie Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
1622 Trouwregister Jutrijp en Hommerts
1623 Trouwregister Nijega Elahuizen
1624 Twentebestand
1625 Uilersma te Oldehove - P.J.C. Elema
1626 Uit de aantekeningen van een oud-Indisch ambtenaar
1627 Uit Smallingerlands verleden, "Bearn Lap" door Klaas J. Bekkema
1628 Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland, uitgave Francois Halma
1629 Uitgebreide genealogie van Jacob Sickenga ca. 1650
1630 Utrechtsche courant
1631 Utrechtsche provinciale en stads-courant
1632 Vaderlandsch Woordenboek, deel I, AA - AD
1633 Vaderlandsch Woordenboek
1634 Valthermond vroeger, wie kent ze?
1635 Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
1636 Van Voorgaande Dingen
1637 Vergunningen Delft - Consentboek
1638 Verhaal : Rechterlijk Archief Leiderdorp
1639 Verhaal: Gevelstenen in de Lakenhal
1640 Verhaal: Laurens Jansz Coster
1641 Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 172
1642 Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leijden, volume 2, eerste stuk: Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz van Delft
1643 Vermeer and His Milieu: A Web of Social History
1644 Vernoemingsreeks Sierk van der Woude
1645 Verponding op de huizen
1646 Verslag van den tegenwoordige Staat van het Schoolwezen op Java
1647 Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven
1648 Vertrokken lidmaten Breda 1642-1679
1649 Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland
1650 Verzameling K. Miedema
1651 Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen: in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen ... (Goo
1652 Vestbrieven Breda
1653 VOC-opvarenden
1654 Volkstelling 1748 Hellendoorn
1655 Volkstelling 1748 Kampen
1656 Volkstelling 1795 (10 oktober) Fortresse Zwartsluis
1657 Volkstelling 1795 (21-31 okt.) Buitenkwartier Zwartsluis
1658 Volkstelling Genemuiden 1748
1659 Volkstelling Hasselt 1748
1660 Volkstelling Hasselt 1795
1661 Volkstelling Hasselterkerspel 1748
1662 Volkstelling Hasselterkerspel 21 - 31 oktober 1795
1663 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
1664 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
1665 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
1666 Volkstelling Hoogeveen 1829
1667 Volkstelling Kwartier van Vollenhove 1748
1668 Volkstelling Nieuwleusen 1795
1669 Volkstelling Rouveen 1748
1670 Volkstelling Westkapelle - 18 juli 1810
1671 Volkstelling Westkapelle - 19 juni 1812
1672 Volkstelling Westkapelle 1826
1673 Volkstelling Zwollekerspel 1748
1674 Volkstellingregister Breda
1675 Volkstellingregister Princenhage 1826-1829
1676 Voorouders van Albert Melessen
1677 Voorouders van Huib Westerbeke
1678 Vuursteden Zwartsluis 1675 en 1682
1679 Vuurstedengeld IJhorst
1680 Vuurstedengeld Rouveen
1681 Walcheren (platteland) inwoners 1797-1799
1682 Webpagina van Huib Heijt (geverifieerd 22 augustus 2017)
1683 Webring Reestdal tussen Drenthe en Overijssel
1684 Website H. Elsinga: genealogieën van Hoogeveense families voor 1811 - Mentinck
1685 Weesakten Delft
1686 Weesboeken Hemelumer Oldeferd 1744-1783
1687 Weeskamer van Leiden
1688 Westfriese families - Genealogie in West-Friesland - melchior
1689 Westkapelle inwoners 1797
1690 Wie is Wie in Overijssel - Evertjan Thomassen à Theussink
1691 Wikipedia, artikel Vollenhove (januari 2010)
1692 Woorden-Boek.nl
1693 Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT)
1694 Woordenboek van Voornamen - Dr. J. van der Schaar
1695 Wumkes' Stads- en Dorpskroniek van Friesland - Tresoar
1696 www. klaasvdschuit.nl
1697 www.altijdstrijdvaardig.nl
1698 www.broersma-sweet-haven.com
1699 www.dominees.nl
1700 www.familysearch.org
1701 www.hfjansen.nl
1702 www.hofsteegenealogy.com
1703 www.pdejong.com
1704 www.semplonius.info
1705 www.sijses.nl
1706 www.vanderkooij.org
1707 www.watwaswaar.nl
1708 www.windgenealogie.org
1709 www.wobbes.com
1710 Zeeuwse Eilanden inwoners 1811, 1813
1711 Zeeuwse Mobiele Schutterij
1712 Zerkenlijst Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk te Kampen
1713 Zoutgeld 1694 en 1702
1714 Zwartsluis aan 't Zwarte Water
1715 Zwartsluis tot 1800 - Een groot en deftig dorp