Deze pagina bevat een index van alle bronnen van het gegevensbestand, gesorteerd volgens titel. Aanklikken van de brontitel brengt u naar de bronpagina.

Nummer Naam
1 Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
2 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)
3 'Cultuur, Mens en Natuur in de Mieden', deel I, Biografie van de Mieden
4 's Gravenhaegse courant
5 't Nieuw Woorden-boek der Regten
6 "Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624 - 1809"
7 "De van Loo's in de omgeving van Rembrandt"
8 "Friezen uit vroeger eeuwen" door Hessel de Walle
9 (Onder)trouw Gericht Kampen (1664-1795)
10 1000e penning Zwartsluis 1694
11 1000e penning Zwartsluis 1726
12 30e/40e penningen
13 500e penning Zwartsluis 1675
14 Aangegeven lijken Nijeveen
15 Aantekeningen over de familie Huete, en over de stratebroederschappen te Zwolle.
16 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken 1550 - 1805 Leeuwarden
17 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken Leeuwarden
18 Achter de gevels van Delft
19 Adie Lambertsz.
20 Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
21 Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
22 Advocaten Friesland 1527-1577
23 Afstammingsverklaring
24 Agrarisch nieuwsblad
25 Akse
26 Album Amicorum van Theodorus Heymans
27 Alfabethische Lijst der Boekdrukkers, Boekverkoopers en Uitgevers in Noord-Nederland, sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw.
28 Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland 1928
29 Algemeen Handelsblad
30 Algemeen Nederlandsch Familieblad
31 Alkmaar - Impost huwelijken
32 Alle Groningers
33 Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam
34 Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, ...
35 Amsterdamsche Mercurius
36 Amsterdamse courant
37 andredenhaan - van Neurenburg
38 Anglo-Frisian
39 Archief Dagblad van het Noorden
40 Archief Eemland
41 Archief Hervormde gemeente Eestrum Diaconierekeningboek
42 Archief Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
43 Archief Leeuwarder Courant
44 Archief van de Hervormde gemeente Eestrum Diaconie, kerk- en armvoogdij, register ontvangsten en uitgaven
45 Archiefstukken Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)
46 Archieven.nl
47 Atlas van Loon
48 Authorisatieboek Hemelumer Oldeferd
49 Barzilay - De vroegere Barzilays in Nederland
50 Bataafsche Leeuwarder Courant
51 Begraafboek 's-Hertogenbosch
52 Begraafboek Breda
53 Begraafboek Capelle
54 Begraafboek Delft
55 Begraafboek Ginneken
56 Begraafboek Goes
57 Begraafboek Gorredijk
58 Begraafboek Hasselt
59 Begraafboek Hervormde gemeente Stavoren
60 Begraafboek Hoogeveen
61 Begraafboek Kampen
62 Begraafboek Leiden
63 Begraafboek Loosdrecht
64 Begraafboek Meppel - Graven
65 Begraafboek Meppel - Klokkengeld
66 Begraafboek Nieuwveen (Impost)
67 Begraafboek Rotterdam
68 Begraafboek Ruinerwold
69 Begraafboek Sloten
70 Begraafboek Waspik
71 Begraafboek Werkendam
72 Begraafboek Woerden
73 Begraafboek Zwollekerspel - Bergklooster
74 Begraafboek Zwolle
75 Begraafregister Nieuwe Ooster Amsterdam 1894-2005
76 Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
77 Begraven (gaarder) Waspik
78 Begraven kosten 's-Gravenhage 1782-1811 Groote Kerk
79 Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
80 Beroepen van toen
81 Beroepsnamenboek
82 Beschrijving der stad Leyden
83 Beschrijving der Stadt Delft
84 Beschrijving van Overijssels watersnood, in Februarij 1825.
85 Bevolking Delft Lidmaten
86 Bevolking Westkapelle
87 Bevolkingsregister Aarle-Rixtel
88 Bevolkingsregister Breda
89 Bevolkingsregister Delft
90 Bevolkingsregister Delft
91 Bevolkingsregister Ginneken en Bavel
92 Bevolkingsregister Leeuwarden
93 Bevolkingsregister Maatchappij van Weldadigheid
94 Bevolkingsregister Nijega 1860-1880
95 Bevolkingsregister Princenhage
96 Bevolkingsregister Zaltbommel 1810 (Streekarchief Bommelerwaard)
97 Bevolkingsregister Zaltbommel
98 Bevolkingsregister Zwartsluis 1860-1900
99 Bevolkingsregister Zwartsluis 1901-1935
100 Bevolkingsregisters Amsterdam 1851-1853
101 Bevolkingsregisters Veenhuizen/Ommerschans
102 Bijzonderheden over Antonius Hambrouck
103 Biografisch woordenboek der Nederlanden
104 Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde
105 Boelens: Een RK Groninger familie met een grote Bossche tak, 2 delen
106 Boetes op trouwen en begraven buiten de stad 1685-1795
107 Bonboeken Leiden
108 Bosch' Protocol
109 Bossche Encyclopedie/Inkwartiering
110 Bossche Encyclopedie
111 Bossche Encyclopedie
112 Breukdodenboek 1729-1794 Groningen
113 Breukdodenboek Groningen
114 Breukdodenboek Groningen
115 Brieven aan Saeckma
116 Burgemeesters van Ouder-Amstel
117 Burgerboeken van Leeuwarden
118 Burgerboeken
119 Burgerlijke stand - geboorte - Doorn
120 Burgerlijke Stand - Geboorte - Groningen
121 Burgerlijke stand - Geboorte Nijmegen
122 Burgerlijke stand - Geboorte Venlo
123 Burgerlijke stand - Huwelijk Hasselt
124 Burgerlijke stand - huwelijken - Mijdrecht
125 Burgerlijke stand - huwelijken - Spaarndam
126 Burgerlijke Stand - huwelijken Heerde
127 Burgerlijke stand - overlijden - Bunschoten
128 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
129 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
130 Burgerlijke stand - overlijden / Gelders Archief
131 Burgerlijke stand - Overlijden Hoogeveen
132 Burgerlijke stand - Overlijden Overijssel
133 Burgerlijke stand - Overlijden Utrecht
134 Burgerlijke stand - overlijden Veenendaal
135 Burgerlijke Stand Amsterdam
136 Burgerlijke Stand Assendelft
137 Burgerlijke stand Geboorte Zaltbommel
138 Burgerlijke stand geboorte Zwolle
139 Burgerlijke Stand Geboorten, Leeuwarden
140 Burgerlijke stand Huwelijk 's-Hertogenbosch
141 Burgerlijke stand Huwelijk Amsterdam
142 Burgerlijke stand Huwelijk Haaften
143 Burgerlijke stand Huwelijk Hattem
144 Burgerlijke stand Huwelijk Zuidhorn
145 Burgerlijke stand huwelijk Zwollekerspel
146 Burgerlijke stand Huwelijk Zwolle
147 Burgerlijke Stand Ned. Indië
148 Burgerlijke stand Overlijden Avereest
149 Burgerlijke Stand Overlijden Dalfsen
150 Burgerlijke stand overlijden Doesburg
151 Burgerlijke stand overlijden Hattem
152 Burgerlijke stand Overlijden Kampen
153 Burgerlijke stand overlijden Staphorst
154 Burgerlijke stand Overlijden Vollenhove
155 Burgerlijke stand Overlijden Vriezenveen
156 Burgerlijke stand Overlijden Woubrugge
157 Burgerlijke stand Overlijden Zaltbommel
158 Burgerlijke stand Overlijden Zuidhorn
159 Burgerlijke stand Overlijden Zutphen
160 Burgerlijke stand Overlijden Zwartsluis
161 Burgerlijke stand Overlijden Zwolle
162 Burgerlijke stand Rhenen
163 Burgerlijke Stand Zaandam
164 Burgers 1581-1798 Hattem
165 Buurthouden, Burengebruiken en Buurtorganisaties in Leiden (14e - 19e eeuw)
166 Buurtkwesties Leiden (1597-1796)
167 Cannegieter: grafschriften Franeker
168 Carrousels Speelman
169 Charters Centraal Bureau voor de Genealogie
170 Chromo-topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 1:25.000
171 Collectie Delft
172 Collectie Pieter Nieuwland
173 D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht, 1636, blz. 156
174 Dagblad van 's Gravenhage
175 Database - BergSmit
176 Database van Verdwenen Molens in Nederland
177 De "Slotjes" van Oosterhout (I)
178 De dagboeken van Doeke Wijgers Hellema
179 De Familie van Anna Dorsefan, vrouw van Lucas van Dingstee te Hasselt
180 De Gids
181 De Heeren van Alkmaer - Gemeente Alkmaar
182 De Heeren van den Raede - Biografieën en Groepsportret van de Raadsheren van het Hof van Friesland 1499-1811
183 De hoeve van Tolloysen
184 De koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des werelds. Bestaande, in een verhandeling, van de waaren en koopmanschappen, die men daar heenen sendt en wederom ontfangt: benevens vergelykingen der munten, maaten en gewigten, en op wat wyse men over en weêr wisselt , Volume 2 (Google eBoek)
185 De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd
186 De Maasbode
187 De magistraat van Leeuwarden 1588 - 1700
188 De meesterboeken van Obreen - Sint Lucasgilde
189 De Nederlandse Leeuw
190 De Ommelander Borgen en Steenhuizen
191 De Opstand in Leiden in de jaren 1566 en 1567
192 De Overijsselsche familie Drost
193 De registers der graven in de kloosterkerk te 's-Gravenhage
194 De Ruitenborch
195 De schoolmeesters van Franekeradeel in de loop der tijden 1600-1950
196 De schoolmeesters van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde in de loop der tijden, 1600-1950
197 De schoolmeesters van Leeuwarderadeel, 1600-1950
198 De schoolmeesters van Ooststellingwerf, 1600-1950
199 De schoolmeesters van Opsterland in de loop der tijden, 1600-1950
200 De schoolmeesters van Workum in de loop der tijden.
201 De Schoolmeesters van Wymbritseradeel in de loop der tijden, 1600-1950
202 De tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden; behelzende de inleiding der beschrijving van het landschap Drenthe
203 De Tijd: godsdienstig - staatkundig dagblad
204 De Tijd: godsdienstig -staatkundig dagblad
205 De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
206 de volkshogeschool
207 De voorouders en verwanten van aartsverzamelaar Albertus Theodorus Hartkamp
208 De vroedschap van Amsterdam 1578-1795
209 De Waarheid
210 De Weerd in klapper K33.5 (1546-1614) - Decreetboeken Hof van Friesland
211 Delft, akte jaar 1943, nummer 239
212 Delftsche courant
213 Delftse biografieën
214 Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
215 Diaconierekening boek Hervormde gemeente Beetsterzwaag
216 Diaconierekeningboek Archief Hervormde gemeente Bergum
217 Die Ritter und Freiherrn von Rolshausen und ihre Herrschaft Trimport in der Südeifel
218 Different nopende het verzoek, in der zaake van Jhr. Jan Floris grave van Nassau La Lecq hoofd-officier der stad Utrecht ... contra Gysbert Egeling, burger en coopman in wijnen binnen de gemelde stad (Google eBoek)
219 Digitaal loket Leeuwarden - Graf opzoeken
220 Digitale Arena Delft
221 Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden.
222 Dominees.nl - Diemen
223 Dominees.nl - Kamperveen Hervormde gemeente
224 Dominees.nl - Utrecht
225 Dominees.nl Delft
226 Dominees.nl, Meppel, Hervormde Gemeente.
227 Dominees.nl. Alphen aan de Rijn
228 Dominees.nl
229 DONGER DEEL, OOST ZYDE DER PASENS, De Vierde GRIETENIJE van Ooster Goo
230 Doop NH Zaltbommel
231 Doop- en Trouwboek Grijpskerk
232 Doop- en trouwboeken Nieuw(e)veen 1753-1811
233 Doop-, trouw- en lidmatenboek Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
234 Doop-, trouwboek, kerkenraadshandelingen 't Woudt
235 Doopboek 's Hertogenbosch
236 Doopboek 's-Gravenhage
237 Doopboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
238 Doopboek Aduard
239 Doopboek Alkmaar
240 Doopboek Amstelveen
241 Doopboek Amsterdam Engels Presbyteriaans
242 Doopboek Avereest
243 Doopboek Baambrugge
244 Doopboek Beilen
245 Doopboek Beulake
246 Doopboek Blokzijl
247 Doopboek Boornbergum Kortehemmen
248 Doopboek Borger
249 Doopboek Breda (RK)
250 Doopboek Breda
251 Doopboek Brielle
252 Doopboek Christelijk Gereformeerde Kerk Zwartsluis 1838-1893
253 Doopboek Coevorden
254 Doopboek Culemborg
255 Doopboek Dalen
256 Doopboek Dalfsen
257 Doopboek Delft
258 Doopboek Den Ham
259 Doopboek Diever
260 Doopboek Dongen
261 Doopboek Dordrecht (Nederlands Hervormd)
262 Doopboek Dordrecht, Waalse Gemeente
263 Doopboek Drumpt 1719-1771
264 Doopboek Dwingeloo
265 Doopboek Elburg
266 Doopboek Enkhuizen
267 Doopboek Etten-Leur
268 Doopboek Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden
269 Doopboek Everdingen
270 Doopboek Farmsum
271 Doopboek Garnwerd en Oostum
272 Doopboek Geertruidenberg
273 Doopboek Goes
274 Doopboek Grijpskerk
275 Doopboek Groningen
276 Doopboek Grootegast en Doezum
277 Doopboek Hasselt
278 Doopboek Hattem
279 Doopboek Havelte
280 Doopboek Hellendoorn (J.Prins)
281 Doopboek Hellendoorn
282 Doopboek Hellevoetsluis
283 Doopboek Hervormde gemeente Anjum
284 Doopboek Hervormde gemeente Augustinusga
285 Doopboek Hervormde gemeente Balk
286 Doopboek Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
287 Doopboek Hervormde gemeente Bergum
288 Doopboek Hervormde gemeente Birdaard, Janum
289 Doopboek Hervormde gemeente Blija en Hogebeintum
290 Doopboek Hervormde gemeente Bolsward
291 Doopboek Hervormde gemeente Boornbergum, Kortehemmen
292 Doopboek Hervormde gemeente Bozum
293 Doopboek Hervormde gemeente Britsum
294 Doopboek Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
295 Doopboek Hervormde gemeente Burum en Munnekezijl
296 Doopboek Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
297 Doopboek Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
298 Doopboek Hervormde gemeente Dokkum
299 Doopboek Hervormde gemeente Drachten
300 Doopboek Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
301 Doopboek Hervormde gemeente Ee
302 Doopboek Hervormde gemeente Engwierum
303 Doopboek Hervormde gemeente Ferwerd
304 Doopboek Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
305 Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
306 Doopboek Hervormde gemeente Gerkesklooster
307 Doopboek Hervormde gemeente Gorredijk
308 Doopboek Hervormde gemeente Grouw
309 Doopboek Hervormde gemeente Hallum
310 Doopboek Hervormde gemeente Harich
311 Doopboek Hervormde gemeente Harlingen
312 Doopboek Hervormde gemeente Heeg
313 Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
314 Doopboek Hervormde gemeente Hindeloopen
315 Doopboek Hervormde gemeente Joure, Westermeer, Snikzwaag
316 Doopboek Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
317 Doopboek Hervormde gemeente Kollum
318 Doopboek Hervormde gemeente Koudum
319 Doopboek Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
320 Doopboek Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Bornzwaag
321 Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
322 Doopboek Hervormde gemeente Lekkum, Miedum
323 Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
324 Doopboek Hervormde gemeente Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
325 Doopboek Hervormde gemeente Makkum
326 Doopboek Hervormde gemeente Marssum
327 Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
328 Doopboek Hervormde gemeente Morra en Lioessens
329 Doopboek Hervormde gemeente Nijega en Elahuizen
330 Doopboek Hervormde gemeente Nijland
331 Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
332 Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
333 Doopboek Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
334 Doopboek Hervormde gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare
335 Doopboek Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
336 Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
337 Doopboek Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
338 Doopboek Hervormde gemeente Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk
339 Doopboek Hervormde gemeente Oudkerk en Roodkerk
340 Doopboek Hervormde gemeente Oudwoude en Westergeest
341 Doopboek Hervormde gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega
342 Doopboek Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
343 Doopboek Hervormde gemeente Rijperkerk en Hardegarijp
344 Doopboek Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
345 Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
346 Doopboek Hervormde gemeente Sloten
347 Doopboek Hervormde gemeente Sneek
348 Doopboek Hervormde gemeente Stavoren
349 Doopboek Hervormde gemeente Stiens
350 Doopboek Hervormde gemeente Suawoude en Tietjerk
351 Doopboek Hervormde gemeente Surhuisterveen
352 Doopboek Hervormde gemeente Surhuizum
353 Doopboek Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenshuizen en Legemeer
354 Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten
355 Doopboek Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
356 Doopboek Hervormde gemeente Vrouwenparochie
357 Doopboek Hervormde gemeente Warga, Wartena en Warstiens
358 Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
359 Doopboek Hervormde gemeente Wijnaldum
360 Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
361 Doopboek Hervormde gemeente Wirdum
362 Doopboek Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
363 Doopboek Hervormde gemeente Wommels/Hidaard
364 Doopboek Hervormde gemeente Workum
365 Doopboek Hervormde gemeente Wyckel
366 Doopboek Hervormde kerk Raamsdonk
367 Doopboek Heusden Nederlands Hervormd
368 Doopboek Hoogeveen
369 Doopboek Hoogezand
370 Doopboek Hoorn
371 Doopboek Hulst - Nederlands Hervormd
372 Doopboek IJhorst/ De Wijk
373 Doopboek Jutphaas
374 Doopboek Kampen
375 Doopboek Koekange
376 Doopboek Kolder- en Dinxterveen
377 Doopboek Kuinre
378 Doopboek Leerdam (Nederlands Hervormd)
379 Doopboek Leeuwarden R.K.
380 Doopboek Leiden (Gereformeerd)
381 Doopboek Leiden Waalse Kerk
382 Doopboek Lettelbert en Enumatil
383 Doopboek Lexmond
384 Doopboek Maastricht Nederlands Hervormd
385 Doopboek Mastenbroek
386 Doopboek Meppel
387 Doopboek Midwolde en Leek
388 Doopboek Neede
389 Doopboek NG Wanneperveen
390 Doopboek Nieuw-Loosdrecht
391 Doopboek Nieuwleusen
392 Doopboek Niezijl
393 Doopboek Nijeveen
394 Doopboek Nijmegen
395 Doopboek Noordhorn
396 Doopboek Oldehove
397 Doopboek Oosterhesselen
398 Doopboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
399 Doopboek Purmerend Evangelisch Luthers
400 Doopboek R.K. parochie Nieuwstad Leeuwarden
401 Doopboek Raalte
402 Doopboek Rijssen
403 Doopboek Roden
404 Doopboek Roderwolde
405 Doopboek Rotterdam
406 Doopboek Rouveen
407 Doopboek Ruinerwold
408 Doopboek s-Grevelsduin-Capelle
409 Doopboek Schipluiden gereformeerd
410 Doopboek Sprang
411 Doopboek Staphorst
412 Doopboek Steenwijk
413 Doopboek Terwolde 1645-1811
414 Doopboek Ulrum
415 Doopboek Utrecht (gereformeerd)
416 Doopboek Utrecht Evangelisch Luthers
417 Doopboek Utrecht Waalse kerk
418 Doopboek Veldhuizen
419 Doopboek Visvliet
420 Doopboek Vollenhove
421 Doopboek Wanneperveen
422 Doopboek Wapserveen
423 Doopboek Warfhuizen
424 Doopboek Waspik
425 Doopboek Wehe en Zuurdijk
426 Doopboek Winsum
427 Doopboek Woerden
428 Doopboek Zeist
429 Doopboek Zuidhorn
430 Doopboek Zutphen
431 Doopboek Zwartsluis
432 Doopboek Zwolle
433 Doopboeken Amsterdam
434 Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
435 DTB Delft
436 DTB Rotterdam
437 DTB Schipluiden
438 Eduard de Vries en Anna Loly (stad Utrecht)
439 Een frauderende dominee.
440 Een Zathe in de Noordermeerpolder
441 Eindhoven in 1934 - De (oude) Kruidenbuurt in Stratum
442 Electoral Rolls New South Wales, Australia
443 Emigranten 1839-1900
444 Emigratie naar Argentinië
445 Encyclopedie Drenthe Online - Artikel Beurtvaart
446 Encyclopedie Drenthe Online
447 Enkhuizer Patriciërs
448 Epistolarum ab Illustribus & Claris Viris scriptarum centuriae tres
449 Erfgoed Blokhuispoort
450 Erfgoed Leiden en Omstreken
451 Familie Broeders
452 Familie de Glarges te Haarlem - Genealogie de Glarges
453 Familie de Vries
454 Familie Veenstra
455 Familie-overzicht Schuuring
456 Familienamen 1811
457 Familienbericht Ortsfamilienbuch Neuenhaus
458 Familienbericht Ortsfamilienbuch Nordhorn
459 Familienbericht Ortsfamilienbuch Uelsen
460 Familienbericht Ortsfamilienbuch Wilsum
461 Fragment Genealogie Groenhout, Generatie 4 - Nikhef
462 Free Family History and Genealogy Records
463 Friesche Courant: gelykheid, vryheid en broederschap
464 Friese Nummerbewijzen (kentekens)
465 Friezen uit vroeger eeuwen: grafschriften, rouwborden enz.
466 Frisiae Dominium. Uitgegeven door Petrus Schenk, Amsterdam
467 Full text of "Oud Holland"- Internet Archive
468 Full text of "Pennsylvania genealogies; chiefly Scotch-Irish and German"
469 Ga het na in het Nationaal Archief
470 Ga het na in het Nationaal Archief
471 Gazette d'Amsterdam = Amsterdamsche Courant
472 Geboorteakte 's Hertogenbosch
473 Geboorteakte Achtkarspelen
474 Geboorteakte Alkmaar
475 Geboorteakte Arnemuiden
476 Geboorteakte Assen
477 Geboorteakte Beilen
478 Geboorteakte Bolsward
479 Geboorteakte Borger
480 Geboorteakte Breda
481 Geboorteakte Dantumadeel
482 Geboorteakte Delft
483 Geboorteakte Diever
484 Geboorteakte Doniawerstal
485 Geboorteakte Doorn
486 Geboorteakte Emmen
487 Geboorteakte Erp
488 Geboorteakte Gorinchem
489 Geboorteakte Grijpskerk
490 Geboorteakte Haskerland
491 Geboorteakte Hasselt
492 Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
493 Geboorteakte Hengelo (Ov)
494 Geboorteakte Hoogeveen
495 Geboorteakte IJlst
496 Geboorteakte IJsselmonde
497 Geboorteakte Kampen
498 Geboorteakte Kollumerland
499 Geboorteakte Leeuwarden
500 Geboorteakte Leeuwarden
501 Geboorteakte Lemsterland
502 Geboorteakte Loenen
503 Geboorteakte Meppel
504 Geboorteakte Mijdrecht
505 Geboorteakte Norg
506 Geboorteakte Odoorn
507 Geboorteakte Opsterland
508 Geboorteakte Rotterdam
509 Geboorteakte Ruinerwold
510 Geboorteakte Schoterland
511 Geboorteakte Sloten
512 Geboorteakte Smallingerland
513 Geboorteakte Smilde
514 Geboorteakte Sneek
515 Geboorteakte Steenwijkerwold
516 Geboorteakte Stratum
517 Geboorteakte Tiel
518 Geboorteakte Tietjerksteradeel
519 Geboorteakte Tilburg
520 Geboorteakte Utrecht
521 Geboorteakte Veere
522 Geboorteakte Vlijmen
523 Geboorteakte Vlissingen
524 Geboorteakte Westkapelle
525 Geboorteakte Workum
526 Geboorteakte Wymbritseradeel
527 Geboorteakte Zegveld
528 Geboorteakte Zoutelande
529 Geboorteakte Zuidwolde
530 Geboorteakten Amersfoort
531 Geboorteakten Amsterdam
532 Geboorteakten Hasselt
533 Geboorteakten Hoogeveen
534 Geboorteakten Zaandam
535 Geboorteakten Zwartsluis
536 Geboorteregister Geertruidenberg
537 Geboorteregister Grijpskerk
538 Geboorteregister Groningen
539 Geboorteregister Grootegast
540 Geboorteregister Langweer
541 Geboorteregister Tietjerksteradeel
542 Geboorteregister Veendam
543 Geboorteregister Winsum
544 Geboorteregister Zuidhorn
545 Gegevens B. Klappe
546 Gegevens Cornelis Leemhuis
547 Gegevens Familie Ten Cate/Tjoelker
548 Gegevens Grietje de Vries - Veenstra
549 Gegevens Henk Elsinga
550 Gegevens J. Ridderikhoff
551 Gegevens J. W. Young-Tammel
552 Gegevens Jaap Annes van der Meer
553 Gegevens Jaap van der Meer
554 Gegevens Jan Schuuring 1993
555 Gegevens Johann Claassen, Paarl, Zuid-Afrika
556 Gegevens Kees Thomas
557 Gegevens Kees Tjemmes van der Meer
558 Gegevens L. Kern
559 Gegevens M. van Schaik
560 Gegevens Marten Terwal
561 Gegevens R. Stokman
562 Gegevens Wiebe Haagsma
563 Geloof in de Nieuwe Wereld: ontmoeting met Afrikanen en Indianen (1600-1700)
564 Gemeente Leeuwarden, register van begrafenen of overledenen
565 Gemeente Sloten, register van overledenen 1635-1811
566 Gemeente Sneek - Epemastate, bewoners Ysbrechtum
567 Gemeentelijk Archief Zwartsluis
568 Geneaknowhow.net - Artikel 'De gilden' (Achtergrondinfo handel en beroep)
569 Genealogie Friso
570 Genealogie Glavimans te Sprang en Capelle
571 Genealogie Johannes Bijlsma
572 Genealogie Klaas Harmens Ligtendonk (website)
573 Genealogie Koopmans
574 Genealogie Simao Jorge Abarbanel
575 Genealogie Swalue
576 Genealogie Taeke van der Ley
577 Genealogie Thonus
578 Genealogie van Evert van Doornik
579 Genealogie van Geleyn Cornelisz van der DONCK
580 Genealogie van het adellijk geslacht van Hoytema
581 Genealogie van het geslacht Farret
582 Genealogie van het geslacht van Loo
583 Genealogie van Roseboom in Coevorden
584 Genealogie van Wijngaarden
585 Genealogie_Fam_Pijl.pdf
586 GENEALOGIEËN BOER, DE BOER, BOERTIEN EN BOERTJE(N).
587 Genealogieën Hollestelle
588 Genealogische database Klaas Jansen
589 Genealogische Website van Jurjen de Boer
590 Genealogy Farret
591 Genlias
592 Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden
593 Genootschap Amstelodamum
594 Gereformeerd gezinsblad/ Hoofdred. P. Jongeling.
595 Gereformeerde Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821
596 Gerrit Miedema
597 Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst,
598 Geschiedenis van de Rijksstraatweg- Voorne in Alle Staten
599 Geschiedenis van het patronaatregt: anders genoemd kollatieregt, in verband met het Christelijk Kerkbestuur sinds de vroegste tijden tot op den tegenwoordigen tijd
600 Geslachtkundige aantekeningen ten aanzien van de gecommitteerden te landdage van Overijssel, etc.
601 Gestichtsregister Middelburg 1863-1937
602 Getuigenisboeken Leiden
603 Gezinskaarten Den Haag 1913-1939
604 Gezinskaarten en persoonskaarten Amsterdam
605 Gezinskaarten Rotterdam
606 Gezinsreconstructies Giethoorn
607 Giethoorn civ. Trouwen voor de schepenen
608 Gijsbert Mentincks (1570-1626) - Stamboom H. de Vries
609 Gorredijk-Lippenhuizen, Index Doopsgezinde ledematen 1707-1742
610 Graf Augustinus kerkhof
611 Graf- en andere opschriften Leeuwarderadeel
612 Grafschriften Nieuwe Kerk Groningen
613 grafsteen
614 Grafsteen
615 Graven en Grafkelders in de Grote of St. Michaelskerk te Zwolle.
616 Grietenij Achtkarspelen, register van overledenen
617 Grietenij Dantumadeel, register der overledenen
618 Grietenij Hemelumer Oldeferd, register overledenen 1806-1808
619 Grietenij Smallingerland, register van overledenen 1806-1810
620 Grietenij Tietjerksteradeel, register van overledenen
621 Grietenij Wymbritseradeel register van overledenen
622 Grietenijsecretarissen vóór 1800 van Friesland
623 Groningen-genealogy - Friso
624 Groningen-genealogy
625 Groninger Courant
626 Groot algemeen woorden-boek, zo historisch, geografisch, genealogisch, als oordeelkundig.
627 Groot Placaet-Boek, vervattende de Placaten, Ordonnantien ende ..., Volume 9
628 Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
629 Haagsche courant
630 Haardstedegeld Drenthe
631 Haardstedengeld Delft
632 Haeghse Post-tydinge
633 Haga Comitis vulgo 's Graven-hage
634 Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640: een netwerkanalyse van de Antwerpse en Amsterdamse kooplieden, handelend op Rusland
635 Hanken en kreken en kleine rivierarmen pdf
636 Hardrijderijlijst 22 januari 1862 Sneek
637 Harlingen Historie en Genealogie, Homepage van Stefan Elsinga
638 Het belang en de welvaart van alle ingezetenen: gezondheidszorg in de stad (Groningen) - door W. Baron
639 Het Biografisch Portaal van Nederland
640 Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
641 Het geslacht Hoytema-Hoitema-Huitema
642 Het Geslacht Waterham, door de eeuwen heen.
643 Het Glashuis - Ernest Kurpershoek
644 Het Hoytema-Hoitema-Huitema geslacht door R.S. Roorda te Leeuwarden
645 Het Kerkeboek van Heeg
646 Het nieuws van den dag: kleine courant
647 Histogenen
648 Historische Vereniging Hasselt, Historische Stadskroniek
649 Historische Vereniging Hasselt
650 Historische wandelpaden: Wandelroute 9. Stroobos – Buitenpost
651 Historische Werkgroep Spaarndam
652 Histovisie, 'een blad met kleine interessante artikelen over de geschiedenis van Hasselt'
653 Hof van Holland: Decreten
654 Homepage van Gerrit W. Kuijk
655 Hoofdgeld 1675 Zwartsluis
656 Hoofdgeld 1723 Zwartsluis
657 http://afbeeldingen.gahetna.nl/
658 http://altijdstrijdvaardig.nl/bedindex%20o.htm
659 http://d-compu.dyndns.org/genbook/Overige%20Genealogie%C3%ABn/witt_de.htm
660 http://erfgoed.leiden.nl/geschiedenis/stadsontwikkeling/de-stad-groeit/
661 http://home.kpn.nl/duifjes2/alphen.htm
662 http://members.home.nl/geneaflonk/HUMO/590.htm
663 http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Hooft
664 http://nl.wikipedia.org
665 http://search.ancestry.com/
666 http://willemina-assen.webklik.nl/page/stamboom-braker-1-b
667 http://www.advandervelde.nl/data%20eng/1293.htm
668 http://www.arnoldlens.nl/gendata/10572.htm
669 http://www.bistrodepijpenla.nl/new/?menuid=70
670 http://www.datavaria.nl/utrecht
671 http://www.den-uijl.nl/genealogy
672 http://www.den-uijl.nl/genealogy
673 http://www.djdekker.net/stevenskerk/gesch/peirolet.html
674 http://www.familieboelens.nl/errata%20en%20aanvullingen.htm
675 http://www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=26
676 http://www.graftombe.nl
677 http://www.ilabdatabase.com/db/detail.php?lang=es&membernr=1129&ordernr=10007
678 http://www.kranenburgia.nl
679 http://www.mooizuidwolde.nl
680 http://www.oudstaveren.nl/
681 http://www.pknaugustinusga.nl/grafAugustinusga/kerkhof-00049.htm
682 http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico
683 http://www.wjousma.nl/genealogie/Kwartierstaat%20Visscher/kwst%20visscher-frm3.htm
684 https://www.spanvis.com/lemmer/visserij-en-schepen/de-oostzeevaarders-uit-de-lemmer
685 Huis Overcinge te Havelte
686 Huiszittenhuizen (1808 - 1870) Amsterdam
687 Huizenprotocol Delft
688 Huwelijken Amsterdam (kerkelijk)
689 Huwelijken in D:\Aldfaer
690 Huwelijken Zuidwolde
691 Huwelijksaangiften Utrecht
692 Huwelijksafkondigingen Amsterdam
693 Huwelijksakte 's Hertogenbosch
694 Huwelijksakte 's-Gravenhage
695 Huwelijksakte Achtkarspelen
696 Huwelijksakte Adam Schuuring en Johanna van Eijken
697 Huwelijksakte Alkmaar
698 Huwelijksakte Almkerk
699 Huwelijksakte Amersfoort
700 Huwelijksakte Arnemuiden
701 Huwelijksakte Assen
702 Huwelijksakte Bellingwolde
703 Huwelijksakte Burgerlijke stand Den Haag
704 Huwelijksakte Dantumadeel
705 Huwelijksakte De Wijk
706 Huwelijksakte De Wijk
707 Huwelijksakte Diever
708 Huwelijksakte Doorn
709 Huwelijksakte Eelde
710 Huwelijksakte Enkhuizen
711 Huwelijksakte Erp
712 Huwelijksakte Gaasterland 1891
713 Huwelijksakte Gaasterland
714 Huwelijksakte Geertruidenberg
715 Huwelijksakte Grijpskerk
716 Huwelijksakte Haarlem
717 Huwelijksakte Haskenland
718 Huwelijksakte Havelte
719 Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
720 Huwelijksakte Herm Schurink en Aaltje van Eijken
721 Huwelijksakte Heusden
722 Huwelijksakte Hindeloopen
723 Huwelijksakte Huizen
724 Huwelijksakte Kollumerland
725 Huwelijksakte Leek
726 Huwelijksakte Leeuwarden
727 Huwelijksakte Leeuwarderadeel
728 Huwelijksakte Lucas van Eijken en Johanna van der Hoek
729 Huwelijksakte Menaldumadeel
730 Huwelijksakte Meppel
731 Huwelijksakte Mijdrecht
732 Huwelijksakte Nieuwenhoorn, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
733 Huwelijksakte Nieuwer Amstel
734 Huwelijksakte Nijeveen
735 Huwelijksakte Norg
736 Huwelijksakte Opsterland
737 Huwelijksakte Ouderkerk aan de IJssel
738 Huwelijksakte Purmerend
739 Huwelijksakte Renkum
740 Huwelijksakte Rotterdam
741 Huwelijksakte Ruinerwold
742 Huwelijksakte Schoterland
743 Huwelijksakte Serooskerke (Walcheren)
744 Huwelijksakte Sliedrecht
745 Huwelijksakte Smallingerland
746 Huwelijksakte Sommelsdijk
747 Huwelijksakte Staphorst
748 Huwelijksakte Stavoren
749 Huwelijksakte Steenwijkerwold
750 Huwelijksakte Texel
751 Huwelijksakte Tietjerksteradeel
752 Huwelijksakte Utrecht
753 Huwelijksakte Veenhuizen (NH)
754 Huwelijksakte Vledder
755 Huwelijksakte Vrouwenpolder
756 Huwelijksakte Westkapelle
757 Huwelijksakte Wonseradeel
758 Huwelijksakte Workum
759 Huwelijksakte Wymbritseradeel
760 Huwelijksakte Zoutelande
761 Huwelijksakte Zuidwolde
762 Huwelijksakte Zwartsluis
763 Huwelijksakte Zwollekerspel
764 Huwelijksakte Zwolle
765 Huwelijksakten Amsterdam
766 Huwelijksakten Amsterdam
767 Huwelijksakten Hasselt
768 Huwelijksakten Zwartsluis
769 Huwelijksbijlagen 's Gravenhage
770 Huwelijksbijlagen Alkmaar
771 Huwelijksbijlagen Amsterdam
772 Huwelijksbijlagen Balk
773 Huwelijksbijlagen Bellingwolde
774 Huwelijksbijlagen Breukelen-St. Pieters
775 Huwelijksbijlagen De Wijk
776 Huwelijksbijlagen Domburg
777 Huwelijksbijlagen Erp
778 Huwelijksbijlagen Gaasterland
779 Huwelijksbijlagen Geertruidenberg
780 Huwelijksbijlagen gemeente Wonseradeel
781 Huwelijksbijlagen Grijpskerk
782 Huwelijksbijlagen Hasselt
783 Huwelijksbijlagen Hattem
784 Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
785 Huwelijksbijlagen Nieuwer Amstel
786 Huwelijksbijlagen Nijeveen
787 Huwelijksbijlagen Nijmegen
788 Huwelijksbijlagen Norg
789 Huwelijksbijlagen Renkum
790 Huwelijksbijlagen Rotterdam
791 Huwelijksbijlagen Ruinerwold
792 Huwelijksbijlagen Serooskerke (Walcheren)
793 Huwelijksbijlagen Sluis
794 Huwelijksbijlagen Staphorst
795 Huwelijksbijlagen Steenwijkerwold
796 Huwelijksbijlagen Utrecht
797 Huwelijksbijlagen Velsen
798 Huwelijksbijlagen Vledder
799 Huwelijksbijlagen Vrouwenpolder
800 Huwelijksbijlagen Westkapelle
801 Huwelijksbijlagen Workum
802 Huwelijksbijlagen Zoutelande
803 Huwelijksbijlagen Zwartsluis
804 Huwelijksbijlagen Zwollekerspel
805 Huwelijkscontract Groningen
806 Huwelijkscontract Oldehove
807 Huwelijkscontract Zuidhorn
808 Huwelijksregister Bedum
809 Huwelijksregister Beerta
810 Huwelijksregister Delfzijl
811 Huwelijksregister Doniawerstal
812 Huwelijksregister Grijpskerk
813 Huwelijksregister Groningen
814 Huwelijksregister Grootegast
815 Huwelijksregister Leek
816 Huwelijksregister Nieuwe Schans 1897
817 Huwelijksregister Princenhage 1812
818 Huwelijksregister Tietjerksteradeel
819 Huwelijksregister Usquert
820 Huwelijksregister Winsum
821 Huwelijksregister Wymbritseradeel
822 Huwelijksregister Zuidbroek
823 Huwelijksregister Zuidhorn
824 Hypotheekboeken Nedere gerechten Wymbritseradeel
825 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel - Collectie Pieter Nieuwland
826 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel, Collectie Pieter Nieuwland
827 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel
828 Ids Wiersma
829 Idskje's Genealogie
830 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
831 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
832 Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811
833 Index op overleden personen Achtkarspelen 1806-1811
834 Index op persoonsnamen in notariële akten, 's-Gravenhage
835 Ingekomen burgers Utrecht
836 Intekenaren nieuwe preekstoel Nederduits Gereformeerde kerk te Zwartsluis (1683)
837 Inventaris van het archief van de familie Van Oldenbarnevelt, (1449) 1510-170
838 Inventory Willem, Paolo de, de Jonge
839 Jaarboek Haerlem 1957
840 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde - 1926
841 Jan Posthumus - Surhuisterveen
842 Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie
843 Joachim Adolf Broese (1784-1839)
844 Johannes Vermeer
845 Journal du département de la Frise = Dagblad van het departement Vriesland
846 Kampennotarieel.nl
847 Kennemerland Haarlem akte jaar 1896
848 Kennemerland Spaarndam
849 Kennemerland Velsen akte jaar 1932
850 Kerkboek der Doopsgezinde Gemeente te Zwartsluis
851 Kerkdocumenten van Anjum
852 Kerkdocumenten van Heeg
853 Kerkeboek Aduard
854 Kerkeboek Babyloniënbroek
855 Kerkeboek Den Ham en Fransum
856 Kerkeboek Garnwerd
857 Kerkeboek Lettelbert en Enumatil
858 Kerkeboek Lutjegast
859 Kerkeboek Marum en Noordwijk
860 Kerkeboek Middelbert
861 Kerkeboek Niekerk, Oldekerk en Faan
862 Kerkeboek Noordwolde
863 Kerkeboek Opende
864 Kerkeboek Opwierde
865 Kerkeboek Visvliet
866 Kerkeboek Wierum en Dorkwerd
867 Kerkelijke functies Beulake
868 Kerkelyk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes, gehorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der Reformatie, tot nu toe,
869 kleinekerkstraat.nl , wonen en werken in Harlingen in de loop der eeuwen
870 Koffie Hag Albums, ca. 1927
871 Koopakten Leeuwarden
872 Kwartierstaat de Vries
873 Kwartierstaat Jan Pultrum
874 Kwartierstaat Jos Buisman
875 Kwartierstaat Nonkes
876 Kwartierstaat Pieter Jansma
877 Kwartierstaat van Allan-Casper Swagers
878 Kwartierstaat van Anje Sietje Kuizenga
879 Kwartierstaat van Anna Dirks
880 Kwartierstaat van Elizabeth (Bets) van Sighem
881 Kwartierstaat van Grietje Kuipers
882 Kwartierstaat van Jan Joostes Ritskes
883 Kwartierstaat van Nammen Sytsma
884 Kwartierstaat van Rienkje van der Meer
885 Kwartierstaat van Rutger Willem Hendrik Visscher
886 Kwartierstaat van Wietze Libbes Dupon
887 Kwartierstaat Willem de Vries
888 Le Moulin de l'Onbekende Gracht
889 Ledematen Aduard
890 Ledematen Den Ham en Fransum
891 Ledematen Garnwerd en Oostum
892 Ledematen Grootegast en Doezum
893 Ledematen Lettelbert en Enumatil
894 Ledematen Midwolde
895 Ledematen Niehove
896 Ledematen Niekerk
897 Ledematen Noordhorn
898 Ledematen Oldehove
899 Ledematen Visvliet
900 Ledematen Zuidhorn
901 Leenregisters BHIC
902 Leeuwarder boedelinventarissen, 1550-1790
903 Leeuwarder Courant
904 Leeuwarder koerier
905 Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad
906 Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
907 Leydse Courant
908 Lidmaatboek Doopsgezinde gemeente Dantumaude
909 Lidmaatboek Hervormde gemeente Veenwouden
910 Lidmaten 1684
911 Lidmaten Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
912 Lidmaten Hellendoorn
913 Lidmaten Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
914 Lidmaten Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
915 Lidmaten Hervormde gemeente Twijzel en Kooten
916 Lidmaten IJhorst- De Wijk 1684
917 Lidmaten Leeuwarden
918 Lidmaten Nieuwleusen
919 Lidmaten Staphorst
920 Lidmaten Winsum
921 Lidmaten Zwartsluis
922 Lidmatenboek 's-Hertogenbosch
923 Lidmatenboek Achtkarspelen
924 Lidmatenboek Akkrum en Terhorne
925 Lidmatenboek Bakhuizen
926 Lidmatenboek Benschop
927 Lidmatenboek Bolsward
928 Lidmatenboek Breda
929 Lidmatenboek Broek
930 Lidmatenboek Dantumadeel
931 Lidmatenboek Delfzijl
932 Lidmatenboek Doniaga
933 Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
934 Lidmatenboek Ferwerderadeel
935 Lidmatenboek Giekerk
936 Lidmatenboek Goingarijp
937 Lidmatenboek Harich
938 Lidmatenboek Harlingen
939 Lidmatenboek Heeg
940 Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
941 Lidmatenboek Hommerts
942 Lidmatenboek IJhorst/De Wijk
943 Lidmatenboek Joure
944 Lidmatenboek Kampen
945 Lidmatenboek Koudum
946 Lidmatenboek Langweer
947 Lidmatenboek Leeuwarden
948 Lidmatenboek Lemsterland
949 Lidmatenboek Mastenbroek 1729-1805
950 Lidmatenboek Meppel
951 Lidmatenboek Molkwerum (Doopsgezind)
952 Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)
953 Lidmatenboek Oldeboorn en Nes
954 Lidmatenboek Oostdongeradeel
955 Lidmatenboek Ooststellingwerf
956 Lidmatenboek Oppenhuizen
957 Lidmatenboek Opsterland
958 Lidmatenboek Oudemirdum
959 Lidmatenboek Rouveen
960 Lidmatenboek Scharl
961 Lidmatenboek Schoterland
962 Lidmatenboek Sloten
963 Lidmatenboek Sluis
964 Lidmatenboek Smallingerland
965 Lidmatenboek Stavoren
966 Lidmatenboek Tietjerksteradeel
967 Lidmatenboek Tjerkgaast
968 Lidmatenboek Warns (Doopsgezind)
969 Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
970 Lidmatenboek Waspik
971 Lidmatenboek Westdongeradeel
972 Lidmatenboek Wijnaldum
973 Lidmatenboek Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
974 Lidmatenboek Wommels
975 Lidmatenboek Zutphen - transcriptie
976 Lidmatenlijst Beulake
977 Lidmatenlijst Wanneperveen
978 Lidmatenregister Evangelisch Luthers Alkmaar, 1658-1864
979 Lidmatenregister Herv. Gemeente Wirdum
980 Lidmatenregister Westkapelle
981 Lijst van grietmannen van Gaasterland
982 Lijst van Testamenten in de processtukken bij de Civiel Sententies van Het Hof van Friesland
983 Luyden van eren - voorouders en nageslacht van Saco van Teyens (1601-1650)
984 Maandelijkse uittreksels of Boekzaal der geleerde Waerelt
985 Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt
986 Magistraat Leeuwarden 1588-1700
987 Mars en Historia
988 Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 22
989 Members English Church Amsterdam
990 Memories van Successie Friesland
991 Memories van Successie Groningen
992 Memories van successie Noord-Brabant
993 Memories van Successie, Drenthe
994 Memories van Successie, Zeeland
995 Meteorological observations during Hippomenes cruise from Batavie to St. Helena
996 Militieregisters.nl
997 Molendatabase
998 Naam-lyst der Predikanten die in de gemeenten, behorende onder de IX. Classen van het Geldersche Synode ... het Heilig Euangelium bediend hebben
999 Naamlijst advocaten Friesland 1577-1849
1000 Naamlijst der eerw. heeren Predikanten, dewelke zedert den tijdt der Reformatie tot in den jare 1751 ...
1001 Naamlijst der predikanten die zedert de herforming gedient hebben in de Classis van Franeker (1761)
1002 Naamlijst der Predikanten Friesland - Tresoar
1003 Naamlijst der Predikanten van Drogeham
1004 Naamlijst Friese afgevaardigden Staten Generaal en Raad van State, 1577/1578 - 1636
1005 Naamlijst Leden Doopsgezinden Surhuisterveen 1730-1858
1006 Naamregister der predikanten, dewelke zedert de Reformatie den dienst onder het resort van de classis van Sneek hebben waargenomen (1751)
1007 Naamregister op de Leeuwarder begrafenissen "met de wezen"
1008 Naamsaannemingen 1812 Provincie Groningen
1009 Naamsaannemingen
1010 Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs
1011 Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen (1893)
1012 Nazaten van Gerrit van Berlikum
1013 Nederduitsch taalkundig woordenboek
1014 Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 61: 1705-1708
1015 Nedergerechten Haskerland
1016 Nedergerechten Lemsterland
1017 Nederlandsch Geslacht-Stam-en Wapen-Boek, waarin voorkomen de voornaamste adelyken Familien in de zeven vereenigde Provincien. Met Registers voorzien door Jacobus Kok, Volume 1
1018 Nederlandsche Staatscourant
1019 Nederlandse Familienamen Databank
1020 Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
1021 Nederlandse Sontregisters
1022 New Light on Early American Jewry
1023 Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
1024 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1872 [volgno 2]
1025 Nieuwe Gorinchemse Courant
1026 Nieuwe kaart van Friesland, uitgegeven door Arent van Linge, Leeuwarden
1027 Nieuwe provinciale Groninger courant
1028 Nieuwe Rotterdamsche Courant
1029 Nieuwe Tilbursche Courant
1030 Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant
1031 Nieuwsblad van het Noorden
1032 Notariële akten Delft
1033 Notariële akten Meppel
1034 Notariële akten Rotterdam
1035 Notariële akten Utrecht
1036 Notariële akten, Woerden
1037 Notariële akte
1038 Notariële archieven Breda
1039 Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
1040 Notariële archieven
1041 Notarissen Friesland 1606-1700
1042 Notarissen ter standplaats Leiden (Oud Notarieel Archief)
1043 Notities bij Anthonius Corneliszn van Polanen
1044 Ommelander courant
1045 Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
1046 Ondertrouw- en trouwboek Dwingeloo
1047 Ondertrouw- en trouwboek van Hasselterkerspel gerecht 1806-1811
1048 Ondertrouw-Trouwboek Meppel
1049 Ondertrouwboek Groningen
1050 Ondertrouwregister Amsterdam
1051 Ondertrouwregister Gerecht Bolsward
1052 Ondertrouwregister Gerecht Dokkum
1053 Ondertrouwregister Gerecht Franeker
1054 Ondertrouwregister Gerecht Harlingen
1055 Ondertrouwregister Gerecht Sneek
1056 Ondertrouwregister Gerecht Workum
1057 Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek
1058 Ondertrouwregisters Amsterdam
1059 Ontvangen Trouwen en Begraven 1704-1765 's Grevelduin-Capelle
1060 Ontvangen, begraven, Amsterdam 1803-1805
1061 Ontvangstboek betreffende klokluiden voor begrafenissen Workum
1062 Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels Kadaster Zeeland
1063 Openstreetmap
1064 Oprechte Haarlemsche Courant
1065 Oprechte Haerlemse Courant
1066 Opregte Groninger courant
1067 Opregte Haarlemsche Courant
1068 Opsterland overlijden/begraven
1069 Orgel Dwingeloo, Hervormde kerk
1070 Oud-Holland, tijdschriftt voor Nederlandsche kunstgeschiedenis
1071 Oude munten en muntstelsels
1072 Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) Amsterdam
1073 Overijssel in kaart / Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
1074 Overijsselsche courant
1075 Overleden CIV Loosdrecht
1076 Overledenen CIV (civiel) 1806-1811 Hasselt
1077 Overlijden 1806-1811, Medemblik, Alle gezindten
1078 Overlijden Gorinchem 1806-1811 Alle Gezindten
1079 Overlijden Lemmer 1806-1812
1080 Overlijden Opsterland
1081 Overlijden Utrecht
1082 Overlijden/begraven Achtkarspelen
1083 Overlijden/begraven Gaasterland
1084 Overlijden/begraven Meppel
1085 Overlijdensacte Het Utrechts Archief
1086 Overlijdensacte Vries
1087 Overlijdensadvertentie
1088 Overlijdensakte 's Hertogenbosch
1089 Overlijdensakte 's-Gravenhage
1090 Overlijdensakte Aarle-Rixtel
1091 Overlijdensakte Achtkarspelen
1092 Overlijdensakte Alkmaar
1093 Overlijdensakte Amersfoort
1094 Overlijdensakte Apeldoorn
1095 Overlijdensakte Arnemuiden
1096 Overlijdensakte Arnhem
1097 Overlijdensakte Avereest
1098 Overlijdensakte Baarderadeel
1099 Overlijdensakte Baarland
1100 Overlijdensakte Beilen
1101 Overlijdensakte Bolsward
1102 Overlijdensakte Borger
1103 Overlijdensakte Breda
1104 Overlijdensakte Capelle (N.B.)
1105 Overlijdensakte Castricum
1106 Overlijdensakte Coevorden
1107 Overlijdensakte Dantumadeel
1108 Overlijdensakte De Wijk
1109 Overlijdensakte Delft
1110 Overlijdensakte Den Helder
1111 Overlijdensakte Deventer
1112 Overlijdensakte Dokkum
1113 Overlijdensakte Doniawerstal
1114 Overlijdensakte Doorn
1115 Overlijdensakte Eelde
1116 Overlijdensakte Erp
1117 Overlijdensakte Franeker
1118 Overlijdensakte Gaasterland
1119 Overlijdensakte Genemuiden
1120 Overlijdensakte Giethoorn
1121 Overlijdensakte Gorinchem
1122 Overlijdensakte Grijpskerke
1123 Overlijdensakte Grijpskerk
1124 Overlijdensakte Haarlemmermeer
1125 Overlijdensakte Haarlem
1126 Overlijdensakte Haskerland
1127 Overlijdensakte Hasselt
1128 Overlijdensakte Heeg
1129 Overlijdensakte Hellevoetsluis
1130 Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
1131 Overlijdensakte Hennaarderadeel
1132 Overlijdensakte Heusden
1133 Overlijdensakte Hindeloopen
1134 Overlijdensakte Hoogeveen
1135 Overlijdensakte Huizen
1136 Overlijdensakte IJsselmonde
1137 Overlijdensakte Kampen
1138 Overlijdensakte Kollumerland en Nieuw-Kruisland
1139 Overlijdensakte Kollumerland
1140 Overlijdensakte Kralingen
1141 Overlijdensakte Leek
1142 Overlijdensakte Leeuwarden
1143 Overlijdensakte Leeuwarderadeel
1144 Overlijdensakte Leiderdorp
1145 Overlijdensakte Lemmer
1146 Overlijdensakte Lemsterland
1147 Overlijdensakte Lexmond
1148 Overlijdensakte Loosdrecht
1149 Overlijdensakte Medemblik
1150 Overlijdensakte Menaldumadeel
1151 Overlijdensakte Meppel
1152 Overlijdensakte Middelburg
1153 Overlijdensakte Mijdrecht
1154 Overlijdensakte Nieuwer Amstel
1155 Overlijdensakte Nieuwveen
1156 Overlijdensakte Nigtevecht
1157 Overlijdensakte Nijeveen
1158 Overlijdensakte Nijmegen
1159 Overlijdensakte Nijmegen
1160 Overlijdensakte Nootdorp
1161 Overlijdensakte Norg
1162 Overlijdensakte Odoorn
1163 Overlijdensakte Olst
1164 Overlijdensakte Oostdongeradeel
1165 Overlijdensakte Opsterland
1166 Overlijdensakte Purmerend
1167 Overlijdensakte Rheden
1168 Overlijdensakte Rotterdam
1169 Overlijdensakte Rotterdam
1170 Overlijdensakte Rotterdam
1171 Overlijdensakte Ruinerwold
1172 Overlijdensakte Schoterland
1173 Overlijdensakte Serooskerke (Walcheren)
1174 Overlijdensakte Sint Laurens
1175 Overlijdensakte Smallingerland
1176 Overlijdensakte Sneek
1177 Overlijdensakte Sommelsdijk
1178 Overlijdensakte Spaarndam
1179 Overlijdensakte St. Jacobiparochi
1180 Overlijdensakte Stad Ommen
1181 Overlijdensakte Stavoren
1182 Overlijdensakte Steenwijkerwold
1183 Overlijdensakte Stompwijk
1184 Overlijdensakte Tiel
1185 Overlijdensakte Tietjerksteradeel
1186 Overlijdensakte Tolbert
1187 Overlijdensakte Uitingeradeel
1188 Overlijdensakte Utrecht
1189 Overlijdensakte Vierpolders, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
1190 Overlijdensakte Vledder
1191 Overlijdensakte Vlissingen
1192 Overlijdensakte Voorst
1193 Overlijdensakte Vorden
1194 Overlijdensakte Waalwijk
1195 Overlijdensakte Waspik
1196 Overlijdensakte Weesp
1197 Overlijdensakte Westdongeradeel
1198 Overlijdensakte Westerbork
1199 Overlijdensakte Westkapelle
1200 Overlijdensakte Weststellingwerf
1201 Overlijdensakte Wijk bij Duurstede
1202 Overlijdensakte Wonseradeel
1203 Overlijdensakte Workum
1204 Overlijdensakte Woubrugge
1205 Overlijdensakte Wymbritseradeel
1206 Overlijdensakte Zaltbommel
1207 Overlijdensakte Zuidlaren
1208 Overlijdensakte Zuidwolde
1209 Overlijdensakte Zutphen
1210 Overlijdensakte Zwartsluis
1211 Overlijdensakte Zwollekerspel
1212 Overlijdensakte Zwolle
1213 Overlijdensakten Amsterdam
1214 Overlijdensakten Amsterdam
1215 Overlijdensakten Gorinchem
1216 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1217 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1218 Overlijdensakten Hasselt
1219 Overlijdensakten Hasselt
1220 Overlijdensakten Hoogeveen
1221 Overlijdensakten Ruinen
1222 Overlijdensakten Ruinerwold
1223 Overlijdensakten Smallingerland
1224 Overlijdensakten Staphorst
1225 Overlijdensakten Staphorst
1226 Overlijdensakten Steenwijkerwold
1227 Overlijdensakten Tietjerksteradeel
1228 Overlijdensakten Vriezenveen
1229 Overlijdensakten Zaandam
1230 Overlijdensakten Zwartsluis
1231 Overlijdensregister Achtkarspelen 1811
1232 Overlijdensregister Aduard
1233 Overlijdensregister Alblasserdam, Stadsarchief Dordrecht
1234 Overlijdensregister Beerta
1235 Overlijdensregister Delfzijl
1236 Overlijdensregister Gapinge
1237 Overlijdensregister Grijpskerk
1238 Overlijdensregister Groningen
1239 Overlijdensregister Grootegast
1240 Overlijdensregister Hoogkerk
1241 Overlijdensregister Leek
1242 Overlijdensregister Leeuwarderadeel
1243 Overlijdensregister Marum
1244 Overlijdensregister Oldekerk
1245 Overlijdensregister Oldekerk
1246 Overlijdensregister Sneek
1247 Overlijdensregister Tietjerksteradeel
1248 Overlijdensregister Westkapelle 1806-1811
1249 Overlijdensregister Wymbritseradeel
1250 Overlijdensregister Zuidhorn
1251 Overlijdensregister Zuidhorn
1252 Overzicht Archief van de Familie Deutz
1253 Overzicht groefbidders Utrecht
1254 Parenteel Claes Klunder
1255 Parenteel Dirk Jaarsma
1256 Parenteel Jagersmeesters Straatman
1257 Parenteel Jan Jansen Hertcamp
1258 Parenteel van Bartel Jans
1259 Parenteel van Cornelis (Jansen)
1260 Parenteel van Henrik Melchior(s)
1261 Parenteel van Jan Tonnis Dragt
1262 Parenteel van Jaques Jamart
1263 Politie meldingsrapporten (1940 - 1945) - Amsterdam
1264 Poorterboeken Amsterdam
1265 Poorterboeken Breda
1266 Predikantenlijst Friesland
1267 Predikanten
1268 Project: Hans van Mierlo
1269 Protestantse gemeente 't Woudt - Den Hoorn
1270 Protestantse gemeente Augustinusga
1271 Protestantse Gemeente Kootstertille
1272 Protocollen Alphen
1273 Provinciale Drentsche en Asser courant
1274 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant
1275 Quaclappen 1600 - 1612 Geheel Jan Post
1276 Quaclappen 1613-1620
1277 Quaclappen
1278 Quotisatie 1749
1279 Raad van Brabant, vonnissen civiele en criminele zaken
1280 Raamsdonk, Leden Gewapend Genootschap 1795
1281 Rechterlijk Archief Capelle
1282 Rechterlijk archief Kampen
1283 Rechterlijk Archief Kampen
1284 Rechterlijk Archief Sprang
1285 Rechterlijk Archief van Poederoijen
1286 Rechterlijk Archief Waspik
1287 Rechtspraak Woerden
1288 Regenten van een kleine stad
1289 Regesten Rechterlijk Archief Lakerveld
1290 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven : 1668 -1763
1291 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven 1588-1592, 1604-1668
1292 Register aangegeven lijken, Zoutelande
1293 Register van begravenen of overledenen Leeuwarden
1294 Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens Groningen
1295 Register van Holland en Westvriesland van de jaaren 1635, 1636 en 1637
1296 Register van overledenen - Grietenij Lemsterland
1297 Register van overledenen (1806-1808), Grietenij Hemelumer Oldeferd
1298 Register van overledenen Gemeente Sloten
1299 Register van overledenen Grietenij Kollumerland
1300 Register van overledenen Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1301 Register van overledenen of begravenen, Gemeente Leeuwarden
1302 Register van overledenen, 1806-1811 Tietjerksteradeel
1303 Register van overledenen, Grietenij Achtkarspelen
1304 Register van overledenen, Grietenij Opsterland, 1806-1811
1305 Register van overledenen, Grietenij Wonseradeel, 1806-1811
1306 Register van overledenen, Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1307 Register van vertrokken personen, Breda, 1823-1833
1308 Registratie Europeanen op java en Madoera 1819
1309 Rekeningen van de Friese kloosterinkomsten 1606/1607
1310 Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1811
1311 Rijksarchief Leeuwarden
1312 Roots (FEANSTER, weekblad in Surhuisterveen en omstreken)
1313 RootsWeb's World Connect Project: van der Werf - Thompson Family
1314 Rotterdam 1830
1315 Rotterdam 1896 d 100
1316 Rotterdamsch Nieuwsblad
1317 Rotterdamsche courant
1318 Rotterdamse gezinskaarten (1880-1941)
1319 Rouwbrief
1320 Schepenbank Trouwboek Raamsdonk
1321 Schoolmeesters van Zwartsluis
1322 Schoorsteengeldregister
1323 Seventeenth-Century Brailian Jewry: A Critical Review
1324 Sibbe : maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde
1325 Skoalmasters yn Fryslân, 1600 - 1950: Dantumadeel (gegevens van Hartman Sannes)
1326 Skrok en Hennaard binnen Hennaerderadeel in nedergerecht en cultuurhistorie
1327 Soerabaijasch handelsblad
1328 Soldaten leger Napoleon
1329 Sprang-Capelle N.G. Dopen
1330 Stadsarchief 's Hertogenbosch
1331 Stadsarchief Kampen, foto B. Klappe
1332 Stadsarchief Rotterdam
1333 Stadsbegraafboeken Leeuwarden
1334 Stamboek van den Frieschen adel (1846)
1335 Stamboeken Marine 1813-1940
1336 Stamboom Ambachtsheer/Ambagtsheer
1337 Stamboom familie Johannes Ruizing
1338 Stamboom Familie Weima
1339 Stamboom Feikje Samplonius
1340 Stamboom Jan Doekes (Dokkum)
1341 Stamboom Lisanne Imholz-Komijn
1342 Stamboom Terwal
1343 Stamboom van de familie van Polanen
1344 Stamboom Van den Berg
1345 Stamboom van Familie van der Velde
1346 Stamboom van Jan van Raelte (Raalte)
1347 Stamboomforum Jacobus van Weijland
1348 Staphorst en IJhorst, 500ste penning 1675
1349 Statenvertaling 1637
1350 Staverse families - Heineman
1351 Stemdragende boerderijen Drachten 1640-1788
1352 Stemgerechtigden Koudum 1640 en 1698
1353 Stemkohieren Friesland
1354 Testamenten Leiden 149-1582
1355 Texelse genealogie - Zeebrieven
1356 The Early English Dissenters in the Light of Recent Research (1550-1641 ...
1357 The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories
1358 The so-called Dissius Auction (1696 sale of 124 painings by the art merchant Gerard Hoet II)
1359 Thys de Jong Genealogy
1360 Tienjarentafels Amsterdam
1361 Tilburgsche Courant
1362 Tollen en Tolhuizen
1363 Topografische Dienst
1364 Topografische Dienst
1365 Transportakten voor 1811, Amsterdam
1366 Transporten en schuldbrieven van Koudekerk 1629-1639
1367 Transporten onroerend goed Walcheren
1368 Tresoar Fries Historisch centrum
1369 Trouw-, begraaf- en lidmatenboek Koekange
1370 Trouwboek 's Gravenhage Alle gezindten
1371 Trouwboek 's-Gravenhage
1372 Trouwboek 's-Grevelduin-Capelle
1373 Trouwboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
1374 Trouwboek Abcoude
1375 Trouwboek Aduard
1376 Trouwboek Alphen aan de Rijn
1377 Trouwboek Amerongen
1378 Trouwboek Amersfoort (Evangelisch Luthers)
1379 Trouwboek Amsterdam Engels Presbyteraans
1380 Trouwboek Amsterdam Nieuwe Kerk Nederlands Hervormd
1381 Trouwboek Amsterdam Oude Kerk Nederlands Hervormd
1382 Trouwboek Appingedam
1383 Trouwboek Benschop
1384 Trouwboek Beulake
1385 Trouwboek Blokzijl
1386 Trouwboek Breda (Waals)
1387 Trouwboek Capelle
1388 Trouwboek CIV Dalfsen
1389 Trouwboek Coevorden
1390 Trouwboek Dalen
1391 Trouwboek Delft
1392 Trouwboek Deventer
1393 Trouwboek Dordrecht, Waalse gemeente
1394 Trouwboek Dordrecht
1395 Trouwboek Eelde
1396 Trouwboek Enkhuizen
1397 Trouwboek Garmerwolde
1398 Trouwboek Garnwerd en Oostum
1399 Trouwboek Geertruidenberg
1400 Trouwboek Grijpskerk
1401 Trouwboek Groningen
1402 Trouwboek Grootegast en Doezum
1403 Trouwboek Haarlem
1404 Trouwboek Hasselt
1405 Trouwboek Havelte
1406 Trouwboek Hellendoorn
1407 Trouwboek Hervormde gemeente St. Annaparochie
1408 Trouwboek Hoogeveen
1409 Trouwboek Hoogezand
1410 Trouwboek Hoorn
1411 Trouwboek IJhorst en De Wijk
1412 Trouwboek IJhorst/De Wijk
1413 Trouwboek Jaarsveld
1414 Trouwboek Kampen (Gereformeerd)
1415 Trouwboek Kampen
1416 Trouwboek Kampereiland
1417 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1418 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1419 Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
1420 Trouwboek Leiden Waalse Kerk
1421 Trouwboek Lettelbert en Enumatil
1422 Trouwboek Linschoten
1423 Trouwboek Lochem
1424 Trouwboek Loosdrecht
1425 Trouwboek Maarssen (Nederlands Hervormd)
1426 Trouwboek Maastricht Hervormd
1427 Trouwboek Mastebroek
1428 Trouwboek Meerkerk
1429 Trouwboek Meppel
1430 Trouwboek Midwolde en Leek
1431 Trouwboek Montfoort (Gereformeerd)
1432 Trouwboek Nederduits Gereformeerd Blokzijl
1433 Trouwboek NG Giethoorn
1434 Trouwboek Nieuwleusen
1435 Trouwboek Niezijl
1436 Trouwboek Nijeveen
1437 Trouwboek Noordhorn
1438 Trouwboek Oldehove
1439 Trouwboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
1440 Trouwboek Oudendijk (NH)
1441 Trouwboek Purmerend Evangelisch Luthers
1442 Trouwboek Rijswijk (gereformeerd)
1443 Trouwboek Roderwolde
1444 Trouwboek Rotterdam
1445 Trouwboek Rouveen
1446 Trouwboek Ruinen
1447 Trouwboek Ruinerwold
1448 Trouwboek Sappemeer
1449 Trouwboek Sprangh
1450 Trouwboek Staphorst
1451 Trouwboek Steenwijk
1452 Trouwboek Ter Apel
1453 Trouwboek Tiel
1454 Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
1455 Trouwboek Utrecht Waalse Gemeente
1456 Trouwboek Utrecht
1457 Trouwboek Vollenhove
1458 Trouwboek Waardenburg
1459 Trouwboek Wanneperveen
1460 Trouwboek Wapserveen
1461 Trouwboek Waspik
1462 Trouwboek Wassenaar
1463 Trouwboek Werkendam
1464 Trouwboek Winsum
1465 Trouwboek Woerden
1466 Trouwboek Zegveld
1467 Trouwboek Zuidhorn
1468 Trouwboek Zundert
1469 Trouwboek Zutphen
1470 Trouwboek Zwartsluis
1471 Trouwboek Zweeloo
1472 Trouwboek Zwolle
1473 Trouwen CIV Loosdrecht
1474 Trouwen civiel Dalfsen
1475 Trouwen civiel Rouveen
1476 Trouwen civiel Zwartsluis
1477 Trouwen en begraven (gaarder) - 's Grevelduin-Capelle
1478 Trouwen en Begraven (gaarder) - Waspik
1479 Trouwen Gerecht, juni 1795 - januari 1799, Leiden
1480 Trouwen Waspik (schepenbank)
1481 Trouwgeld Zeeuwse eilanden
1482 Trouwinschrijving Utrecht
1483 Trouwregister Akkerwoude, Murmerwoude en Veenwouden (tot 1755)
1484 Trouwregister Doopsgezinde gemeente Gorredijk Lippenhuizen
1485 Trouwregister gerecht Doniawerstal
1486 Trouwregister Gerecht Gaasterland
1487 Trouwregister Gerecht Harlingen
1488 Trouwregister Gerecht Hindeloopen
1489 Trouwregister Gerecht Idaarderadeel
1490 Trouwregister Gerecht Leeuwarden
1491 Trouwregister Gerecht Leeuwarderadeel
1492 Trouwregister Gerecht Opsterland
1493 Trouwregister Gerecht Schoterland
1494 Trouwregister Gerecht Tietjerksteradeel
1495 Trouwregister Gerecht Workum
1496 Trouwregister Hervormde gemeente Akkerwoude Murmerwoude
1497 Trouwregister Hervormde gemeente Anjum
1498 Trouwregister Hervormde gemeente Augustinusga
1499 Trouwregister Hervormde gemeente Balk
1500 Trouwregister Hervormde gemeente Beers en Jellum
1501 Trouwregister Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
1502 Trouwregister Hervormde gemeente Bergum
1503 Trouwregister Hervormde gemeente Berlikum
1504 Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum
1505 Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward
1506 Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen
1507 Trouwregister Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
1508 Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl
1509 Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
1510 Trouwregister Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
1511 Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum
1512 Trouwregister Hervormde gemeente Drachten
1513 Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1514 Trouwregister Hervormde gemeente Ee
1515 Trouwregister Hervormde gemeente Engwierum
1516 Trouwregister Hervormde gemeente Franeker
1517 Trouwregister Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
1518 Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
1519 Trouwregister Hervormde gemeente Gerkesklooster
1520 Trouwregister Hervormde gemeente Goingarijp Broek
1521 Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk
1522 Trouwregister Hervormde gemeente Grouw
1523 Trouwregister Hervormde gemeente Hallum
1524 Trouwregister Hervormde gemeente Harich
1525 Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen
1526 Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
1527 Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen
1528 Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
1529 Trouwregister Hervormde gemeente Hiaure en Bornwird
1530 Trouwregister Hervormde gemeente Hijlaard Lions
1531 Trouwregister Hervormde gemeente Hindeloopen
1532 Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd
1533 Trouwregister Hervormde gemeente Hoornsterzwaag Jubbega Schurega Oudehorne
1534 Trouwregister Hervormde gemeente IJlst
1535 Trouwregister Hervormde gemeente IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
1536 Trouwregister Hervormde gemeente Jelsum
1537 Trouwregister Hervormde gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
1538 Trouwregister Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
1539 Trouwregister Hervormde gemeente Kollum
1540 Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
1541 Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
1542 Trouwregister Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag
1543 Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
1544 Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
1545 Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik
1546 Trouwregister Hervormde gemeente Makkum
1547 Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum
1548 Trouwregister Hervormde gemeente Nijega Elahuizen
1549 Trouwregister Hervormde gemeente Nijland
1550 Trouwregister Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
1551 Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes
1552 Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
1553 Trouwregister Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
1554 Trouwregister Hervormde gemeente Oosthem Abbega Folsgare
1555 Trouwregister Hervormde gemeente Oppenhuizen Uitwellingerga
1556 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
1557 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Idzega en Sandfirden
1558 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
1559 Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne
1560 Trouwregister Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
1561 Trouwregister Hervormde gemeente Oudeschoot Nieuweschoot Mildam Rottum Katlijk
1562 Trouwregister Hervormde gemeente Oudkerk Roodkerk
1563 Trouwregister Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
1564 Trouwregister Hervormde gemeente Reitsum Genum Lichtaard
1565 Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
1566 Trouwregister Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
1567 Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
1568 Trouwregister Hervormde gemeente Scharnegoutum
1569 Trouwregister Hervormde gemeente Sloten
1570 Trouwregister Hervormde gemeente Sneek
1571 Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren
1572 Trouwregister Hervormde gemeente Stiens
1573 Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude, Tietjerk
1574 Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen
1575 Trouwregister Hervormde gemeente Terkaple Akmarijp
1576 Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard
1577 Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen, Legemeer
1578 Trouwregister Hervormde gemeente Twijzel Kooten
1579 Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
1580 Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie
1581 Trouwregister Hervormde gemeente Wanswerd Jislum
1582 Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
1583 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnaldum
1584 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
1585 Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum
1586 Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
1587 Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard
1588 Trouwregister Hervormde gemeente Workum
1589 Trouwregister Hervormde gemeente Wyckel
1590 Trouwregister Huwelijken aangegeven ter secretarie Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
1591 Trouwregister Jutrijp en Hommerts
1592 Trouwregister Nijega Elahuizen
1593 Twentebestand
1594 Uilersma te Oldehove - P.J.C. Elema
1595 Uit de aantekeningen van een oud-Indisch ambtenaar
1596 Uit Smallingerlands verleden, "Bearn Lap" door Klaas J. Bekkema
1597 Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland, uitgave Francois Halma
1598 Uitgebreide genealogie van Jacob Sickenga ca. 1650
1599 Utrechtsche courant
1600 Utrechtsche provinciale en stads-courant
1601 Vaderlandsch Woordenboek, deel I, AA - AD
1602 Vaderlandsch Woordenboek
1603 Valthermond vroeger, wie kent ze?
1604 Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
1605 Van Voorgaande Dingen
1606 Vergunningen Delft - Consentboek
1607 Verhaal : Rechterlijk Archief Leiderdorp
1608 Verhaal: Gevelstenen in de Lakenhal
1609 Verhaal: Laurens Jansz Coster
1610 Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 172
1611 Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leijden, volume 2, eerste stuk: Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz van Delft
1612 Vermeer and His Milieu: A Web of Social History
1613 Vernoemingsreeks Sierk van der Woude
1614 Verponding op de huizen
1615 Verslag van den tegenwoordige Staat van het Schoolwezen op Java
1616 Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven
1617 Vertrokken lidmaten Breda 1642-1679
1618 Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland
1619 Verzameling K. Miedema
1620 Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen: in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen ... (Goo
1621 Vestbrieven Breda
1622 VOC-opvarenden
1623 Volkstelling 1748 Hellendoorn
1624 Volkstelling 1748 Kampen
1625 Volkstelling 1795 (10 oktober) Fortresse Zwartsluis
1626 Volkstelling 1795 (21-31 okt.) Buitenkwartier Zwartsluis
1627 Volkstelling Genemuiden 1748
1628 Volkstelling Hasselt 1748
1629 Volkstelling Hasselt 1795
1630 Volkstelling Hasselterkerspel 1748
1631 Volkstelling Hasselterkerspel 21 - 31 oktober 1795
1632 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
1633 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
1634 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
1635 Volkstelling Hoogeveen 1829
1636 Volkstelling Kwartier van Vollenhove 1748
1637 Volkstelling Nieuwleusen 1795
1638 Volkstelling Rouveen 1748
1639 Volkstelling Westkapelle - 18 juli 1810
1640 Volkstelling Westkapelle - 19 juni 1812
1641 Volkstelling Westkapelle 1826
1642 Volkstelling Zwollekerspel 1748
1643 Volkstellingregister Breda
1644 Volkstellingregister Princenhage 1826-1829
1645 Voorouders van Albert Melessen
1646 Voorouders van Huib Westerbeke
1647 Vuursteden Zwartsluis 1675 en 1682
1648 Vuurstedengeld IJhorst
1649 Vuurstedengeld Rouveen
1650 Walcheren (platteland) inwoners 1797-1799
1651 Webpagina van Huib Heijt (geverifieerd 22 augustus 2017)
1652 Webring Reestdal tussen Drenthe en Overijssel
1653 Website H. Elsinga: genealogieën van Hoogeveense families voor 1811 - Mentinck
1654 Weesakten Delft
1655 Weesboeken Hemelumer Oldeferd 1744-1783
1656 Weeskamer van Leiden
1657 Westfriese families - Genealogie in West-Friesland - melchior
1658 Westkapelle inwoners 1797
1659 Wie is Wie in Overijssel - Evertjan Thomassen à Theussink
1660 Wikipedia, artikel Vollenhove (januari 2010)
1661 Woorden-Boek.nl
1662 Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT)
1663 Woordenboek van Voornamen - Dr. J. van der Schaar
1664 Wumkes' Stads- en Dorpskroniek van Friesland - Tresoar
1665 www. klaasvdschuit.nl
1666 www.altijdstrijdvaardig.nl
1667 www.broersma-sweet-haven.com
1668 www.dominees.nl
1669 www.familysearch.org
1670 www.hfjansen.nl
1671 www.hofsteegenealogy.com
1672 www.pdejong.com
1673 www.semplonius.info
1674 www.sijses.nl
1675 www.vanderkooij.org
1676 www.watwaswaar.nl
1677 www.windgenealogie.org
1678 www.wobbes.com
1679 Zeeuwse Eilanden inwoners 1811, 1813
1680 Zeeuwse Mobiele Schutterij
1681 Zerkenlijst Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk te Kampen
1682 Zoutgeld Zwartsluis 1694 en 1702
1683 Zwartsluis aan 't Zwarte Water
1684 Zwartsluis tot 1800 - Een groot en deftig dorp